Работи ли Туя с SmartThings?

Резюме:

Tuya устройствата могат да бъдат интегрирани с SmartThings с помощта на проекта TY-Connector, който опростява процеса на настройка. Този проект позволява автоматична регистрация на Tuya устройства като виртуални устройства в SmartThings. Поддържаните устройства Tuya включват интелигентна захранваща лента, интелигентен щепсел и превключвател за интелигентна стена. За да започнете, ще ви е необходим акаунт в SmartThings, акаунт в Tuya и локален сървър (като Synology NAS, Raspberry Pi или Linux сървър) с инсталиран докер. Ще се нуждаете и от идентификационния номер и ключа на устройството Tuya, които могат да бъдат получени от заснемане на пакет на устройство с Android. По-долу са предоставени подробно стъпките за инсталиране и конфигуриране на TY-Connector.

Ключови точки:

 1. Устройствата Tuya могат да бъдат интегрирани с SmartThings с помощта на проекта TY-Connector.
 2. Проектът TY-Connector опростява процеса на настройка на Tuya устройства в SmartThings.
 3. Smart Power Strip, Smart Plow и Smart Wall Switch се поддържат устройства Tuya.
 4. За интеграцията са необходими акаунт в SmartThings и акаунт в Tuya.
 5. Локален сървър с инсталиран докер е необходим за стартиране на TY-Connector.
 6. Идентификационният номер и ключът на устройството Tuya можете да получите от заснемане на пакет на Android.
 7. Проектът TY-Connector автоматично регистрира Tuya устройства като виртуални устройства в SmartThings.
 8. По-долу са предоставени стъпките за инсталиране и конфигуриране на TY-Connector.

Въпроси:

1. Какво е Ty-Connector?

Ty-Connector е проект, който дава възможност за интегриране на устройства Tuya с SmartThings.

2. Кои устройства Tuya се поддържат от Ty-Connector?

Поддържаните устройства Tuya включват интелигентна захранваща лента, интелигентен щепсел и превключвател за интелигентна стена.

3. Какви акаунти са необходими за интеграцията?

Ще ви е необходим акаунт в SmartThings и акаунт в Tuya.

4. Какво се изисква по отношение на хардуера?

Ще ви е необходим локален сървър (като синология NAS, Raspberry Pi или Linux сървър) с инсталиран докер.

5. Как мога да получа идентификатора на устройството Tuya и ключа?

Можете да заснемете пакет на устройство с Android, за да извлечете идентификатора на устройството Tuya и ключа.

6. Как Ty-Connector опростява процеса на настройка?

Ty-Connector автоматично регистрира Tuya устройства като виртуални устройства в SmartThings, като елиминира необходимостта от ръчна настройка в SmartThings IDE.

7. Как да инсталирам ty-connector в синология nas?

1. Отворете приложението Docker в уеб GUI на Synology.

2. Отидете в раздела Регистър и потърсете “Fison67”.

3. Изтеглете изображението “Fison67/Ty-Connector” и изчакайте да изтегли напълно.

4. Стартирайте изображението и дайте име на контейнера.

5. В разширените настройки проверете квадратчето „Auto-Restart“ и добавете папка за конфигурационните файлове.

6. Използвайте същата мрежа като Docker Host и приложете промените.

8. Как мога да инсталирам ty-connector на малини Pi?

1. Създайте необходимите директории с помощта на терминала.

2. Издърпайте “fison67/ty-connector-rasp: 0.0.3 “Изображение.

3. Изпълнете изображението в контейнер Docker с определения обем и настройки на мрежата.

9. Може ли Ty-Connector да бъде инсталиран на Linux сървър?

Да, процесът е подобен на инсталирането му на малинов пи. Създайте директории, издърпайте изображението и го стартирайте в контейнер Docker със подходящ обем и настройки на мрежата.

10. Как да конфигурирам ty-connector?

1. Достъп до страницата на уеб настройките на TY Connector с помощта на предоставения URL адрес.

2. Изберете системен адрес и щракнете върху бутона Регистрация.

3. Рестартирайте контейнера за докер TY Connector.

4. Отворете TY Connector SmartApp и попълнете адреса на сървъра, след което запазете настройките.

5. Проверете дали информацията за API на SmartThings е попълнена в страницата на уеб настройките на TY Connector отново.

11. Как да добавя манипулаторите от типа на устройството (DTH) за устройства Tuya?

Отидете на SmartThings IDE, кликнете върху моите манипулатори на устройството и създайте нови ръководители на устройства. Копирайте съдържанието на файловете в папката devicetypes/fison67 и ги запишете, за да регистрирате DTH.

12. Могат ли DTHS да бъде инсталиран с помощта на интеграцията на Github Repo?

Да, активирайте интеграцията на GitHub в SmartThings IDE. Добавете хранилището на Fison67/TY-Connector и актуализирайте от репо, за да изберете и инсталирате необходимите типове устройства.

13. Как мога да подкрепя създателя на Ty-Connector?

Ако проектът ви е помогнал, можете да подкрепите създателя, като им купите чаша кафе.

14. Как мога да получа локалния ключ, идентификационния номер на устройството и локалния IP адрес?

Инсталирайте приложение за заснемане на пакети на Android, улавете пакет и извлечете необходимата информация от заснетите данни. Предоставената екранна снимка показва пример за приложението за заснемане на пакети.

15. Какви са стъпките за инсталиране на Ty-Connector с помощта на Docker на Synology NAS?

1. Отворете приложението Docker в уеб GUI на Synology.

2. Потърсете и изтеглете изображението “Fison67/Ty-Connector”.

3. Стартирайте изображението, предоставяйки разумно име за контейнера.

4. В Разширени настройки активирайте автоматично-Рестартиране и добавете папка за конфигурационните файлове.

5. Използвайте същата мрежа като Docker Host и приложете промените.

Следвайки тези стъпки, ще можете да интегрирате Tuya устройства с SmartThings, използвайки проекта TY-Connector.

Работи ли Туя с SmartThings?

Интелигентна захранваща лента
Интелигентен щепсел
Smart Wall Switch

fison67/ty-connector

Този ангажимент не принадлежи на нито един клон на това хранилище и може да принадлежи на вилица извън хранилището.

Превключвайте клони/маркери

Разклонени етикети

Не можеше да зареди клони

Нищо за показване

Не можах да заредя маркери

Нищо за показване

Име вече се използва

Етикет вече съществува с предоставеното име на клона. Много команди GIT приемат както имена на етикети, така и на клоновете, така че създаването на този клон може да причини неочаквано поведение. Сигурни ли сте, че искате да създадете този клон?

Отказ Create

 • Местен
 • Кодови пространства

Https github cli

Използвайте git или плащане с SVN, като използвате уеб URL адреса.

Работете бързо с нашия официален CLI. Научете повече за CLI.

Вход Изисква се

Моля, влезте, за да използвате кодексни материали.

Стартиране на GitHub Desktop

Ако нищо не се случи, изтеглете десктопа GitHub и опитайте отново.

Стартиране на GitHub Desktop

Ако нищо не се случи, изтеглете десктопа GitHub и опитайте отново.

Стартиране на Xcode

Ако нищо не се случи, изтеглете Xcode и опитайте отново.

Стартиране на код на Visual Studio

Вашето кодово пространство ще се отвори веднъж готов.

Имаше проблем с подготовката на вашето кодово пространство, моля, опитайте отново.

Последно ангажиране

Git stats

Файлове

Не успя да зареди най -новата информация за ангажиране.

Последно съобщение за ангажиране

Ангажиране на време

ПРОЧЕТИ МЕ.MD

Конектор за Tuya устройства с SmartThings

Опростява настройката на Tuya устройства с SmartThings.

Ако е инсталиран Tuya Connector, виртуалните устройства се регистрират автоматично от Tuya Connector SmartApp.

Не е нужно да правите нищо, за да добавите Tuya устройства в SmartThings IDE.

Интелигентна захранваща лента
Интелигентен щепсел
Smart Wall Switch

 • Смесете акаунта на SmartThings, акаунт в Tuya
 • Локален сървър (Synology NAS, Raspberry Pi, Linux сървър) с инсталиран докер
 • Tuya Device ID, ключ (вземете го от пакет на Android)

Ако този проект ви помогне, можете да ми дадете чаша кафе

Вземете LocalKey, Devid, Local IP адрес

Инсталирайте приложение за заснемане на пакети на Android https: // play.Google.com/магазин/приложения/подробности?id = приложение.сивини.sslcapture & hl = ko Ако заснемете пакет, можете да получите тази информация. [Devid, LocalKey] Трябва да получите локален IP адрес от Router. 

обща сума

Docker трябва да бъде инсталиран и работещ, преди да продължи инсталацията.

1. Отворете приложението на Docker в синология Web GUI 2. Изберете раздела Регистър в лявото меню 3. Потърсете "Fison67" 4. Изберете и изтеглете изображението "Fison67/Ty-Connector" 5. Изберете раздела Image в лявото меню и изчакайте изображението да изтегли напълно 6. Изберете изтегленото изображение и щракнете върху бутона за стартиране 7. Дайте на контейнера разумно име (e.g. "Ty-Connector") 8. Кликнете върху Разширени настройки 9. Проверете квадратчето „Auto-Restart“ в раздела Разширени настройки 10. Кликнете върху Добавяне на папка в раздела за силата на звука и създайте нова папка (e.g. /docker/ty-connector) за конфигурационните файлове. Попълнете "/Конфигуриране" в полето за монтиране на пътя. 11. Проверете квадратчето „Използвайте същата мрежа като Docker Host“ в раздел 12 на мрежата 12. Щракнете върху Apply => Next => Приложи 

Docker трябва да бъде инсталиран и работещ, преди да продължи инсталацията.

sudo mkdir /docker sudo mkdir /docker /ty-connector sudo chown -r pi: pi /docker docker pull fison67 /ty-connector-rasp: 0.0.3 docker run -d-restart = винаги -v/docker/ty-connector:/config -v/etc/localtime:/etc/localtime: ro-name = ty-connector-rasp-net = хост fison67/ty-connector-rasp: 0.0.3 

Docker трябва да бъде инсталиран и работещ, преди да продължи инсталацията.

sudo mkdir /docker sudo mkdir /docker /ty-connector docker pull fison67 /ty-connector: 0.0.3 docker run -d -restart = винаги -v/docker/ty -connector:/config -v/etc/localtime:/etc/localtime: ro -name = ty -connector -net = хост fison67/ty -connector: 0.0.3 

Конфигурация на конектора на TY

1. Отворете страницата на уеб настройките на TY Connector (http: // x.х.х.X: 30110/Настройки) ID по подразбиране/PWD [администратор/12345] 2. Изберете системен адрес и натиснете бутон за регистрация 3. Рестартирайте TY Connector Docker Container 4. Отворете TY Connector SmartApp и попълнете адреса на сървъра и натиснете бутон за запазване 5. Отворете отново страницата на уеб настройките на TY Connector. Проверете дали има информация за API на SmartThings е попълнена 

Type Type Type (DTH)

Отидете на SmartThings IDE Щракнете върху моите манипулатори на устройството, щракнете върху Създаване на нови манипулатори на устройства Копиране Съдържание на файла в папката Devicetypes/Fison67 в областта щракнете върху Създаване на цикъл, докато целият файл е регистриран 

Инсталирайте DTH с помощта на интеграцията на GitHub Repo

Активирайте интеграцията на GitHub, преди да продължите инсталацията. Извършете стъпка 1 и 2 в Ръководството за SmartThings, за да активирате интеграцията на GitHub за вашия акаунт в SmartThings.

1. Отидете на SmartThings IDE 2. Изберете раздела My Device Handlers 3. Кликнете върху бутона "Настройки" 4. Кликнете върху опцията „Добавяне на ново хранилище“ и попълнете следната информация: Собственик: Fison67 Име: Ty-Connector Клон: Master 5. Кликнете върху бутона "Запазване" 6. Кликнете върху бутона "Актуализация от репо" и изберете опция "TY-Connector (Master)". Проверете квадратчето за типовете устройства, от които се нуждаете (или всички тях) в колона „Нов (само в GitHub)“ “. Проверете квадратчето „Публикувайте“ и кликнете върху бутона „Execute Update“ 

Свържете се с SmartThings IDE Щракнете върху My SmartApps Щракнете върху нов SmartApp Кликнете от Код Копиране Съдържание на Ty-Connector.Groovy & Paste Щракнете върху Създаване Кликнете върху My SmartApps & Edit Properties (TY Connector) Активирайте OAuth Update Щракнете върху 

Инсталирайте SmartApp, използвайки интеграцията на GitHub Repo

Активирайте интеграцията на GitHub, преди да продължите инсталацията. Извършете стъпка 1 и 2 в Ръководството за SmartThings, за да активирате интеграцията на GitHub за вашия акаунт в SmartThings.

1. Отидете на SmartThings IDE 2. Изберете раздела My SmartApps. Кликнете върху бутона за настройки 4. Кликнете върху опцията „Добавяне на ново хранилище“ и попълнете следната информация: Собственик: Fison67 Име: Ty-Connector Клон: Master 5. Кликнете върху бутона "Запазване" 6. Кликнете върху бутона "Актуализация от репо" и изберете опция "TY-Connector (Master)". Проверете квадратчето за типовете устройства, от които се нуждаете (или всички тях) в колона „Нов (само в GitHub)“ “. Проверете квадратчето „Публикувайте“ и кликнете върху бутона „Execute Update“ 9. Изберете раздела My SmartApps. Кликнете върху бутона "Редактиране на свойствата" за TY Connector SmartApp (Fison67: TY Connector) 11. Кликнете върху опцията "OAuth" и щракнете върху бутона "Enable Oauth" 12. Кликнете върху бутона "Актуализация" 

Стъпка 3 и 4 са необходими само ако репо не е добавено по -рано (e.g. В инсталацията DTH).

Без актуализация от устройството

Ако данните не могат да бъдат анкетирани от устройството:

 1. Не използвайте приложение повече като Tuya или SmartLife. Защото този TY конектор работи локално. Не може да работи заедно едновременно.

Ако версията на фърмуера на MCU на устройството е по -висока от 1.0.4:

 1. Изберете версия 3.3 (не 3.1) На страницата Добавете страницата.

Работи ли Туя с SmartThings?

Reddit и неговите партньори използват бисквитки и подобни технологии, за да ви осигурят по -добро изживяване.

Приемайки всички бисквитки, вие се съгласявате с използването на бисквитки за доставяне и поддържане на нашите услуги и сайт, подобряване на качеството на Reddit, персонализиране на Reddit съдържание и реклама и измерване на ефективността на рекламата.

Отхвърляйки несъществени бисквитки, Reddit все още може да използва определени бисквитки, за да гарантира правилната функционалност на нашата платформа.

За повече информация, моля, вижте нашето известие за бисквитки и нашата Политика за поверителност .

Вземете приложението Reddit

Сканирайте този QR код, за да изтеглите приложението сега

Или го проверете в магазините за приложения

r/smarthome

r/smarthome

Това е мястото за целия ви продукт Smart Home. Тази подредена теми за голямо разнообразие от продукти за интелигентни дома и IoT. Намерете помощ, съвети, трикове и съвети от нашите потребители!

Членове онлайн

от Vectorsam

Е съвместим с Туя с SmartThings?

За контекст правя основен ремонт на стаята си. След като направих много объркващи изследвания, реших да закупя хъб SmartThings от Aeotec като основа на това, което ще правя. Реших,.

Въпреки това, сега, когато имам устройството, изглежда, че има само ограничен брой опции около съвместими с моя хъб. Не съм сигурен, но изглежда, че съвместимостта със Zigbee или Z-Wave не е единственото нещо, което трябва да търся? Очевидно има и платформите? Както и да е, повечето неща, които намирам, че се продават на моето място по света, обикновено са съвместими с Туя или SmartLife. Има някои, които казват, че те също са съвместими с SmartThings, но изискват манипулатор.

Мозъкът ми е нещо пържен в момента, след като направи толкова много копаене. Може ли някой да ми каже:

 1. Какво е разработчик на SmartThings? Различно ли е от хъб? Не мога да намеря нещо в приложението за това.
 2. Изглежда, че има интеграция между Туя и Смарттингс, но не съм точно сигурен до каква степен се простира. Искам автоматизациите ми да се базират изцяло в SmartThings, тъй като това е, което ще разпространявам и около хората в къщата, за да улесня всички.
 3. Какви са добри превключватели и димерни превключватели, съвместими с SmartThings?

Съвместими устройства SmartLife (Tuya)

През 2020 г. Туя създаде официална интеграция за устройства, които работят с приложението SmartLife.

Не всички модели от всички марки работят с интеграцията на SmartThings, обаче. За тези, които не го правят, можете да създавате сцени в приложението SmartLife, които могат да бъдат добавени към SmartThings Automations. Като цяло трябва да създадете две сцени в приложението SmartLife: една, за да включите устройството и една, за да изключите устройството. След като добавите интелигентната интеграция на живота към приложението SmartThings, те ще се появят.

Останалата част от тази страница е да се позволи запис за всяка марка/устройство, което може да работи с тази интеграция.

Съдържание

 • 1 информация
  • 1.1 Добавяне на интеграция
  • 1.2 известни въпроса
  • 2.1 mirabella genio wifi dimmable 9w LED крушка
  • 2.2 mirabella genio led b22 rgbw топло бяло 9w 800lm
  • 2.3 [Smart WiFi Candle Lamp Lamp E14 RGB крушка AC85-265V не ми позволи да се свържа с l iexpress dot com, но неговият елемент №. 32992522611]
  • 3.1 Plug Mini Smart Outlet WiFi Timer превключвател
  • 3.2 Sodial WiFi Smart Switch Relay 10a
  • 3.3 kobwa smart plug wifi outlet
  • 3.4 mirabella genio wi-fi захранващ щепсел с двоен USB порт
  • 3.5 wifi smart plug uk 2 пакет
  • 4.1 Wi-Fi въртяща се червена и зелена LED лазерна светлина

  Информация

  • Име: “C2C-Switch” или “C2C-Dimmer”.
  • Идентификационен номер на мрежата на устройството: “Tuya Inc.|: светлина |: “или” Tuya Inc.|: Сцена |: “последвано от “Виртуален идентификатор” В приложението Smart Life.
  • Тип на устройството: заместител
  • Протокол: Облак до облак

  Добавяне на интеграция

  • Добавете интелигентната интеграция на живота към SmartThings, като добавите ново устройство.
  • Когато правите това, ще ви бъде предоставена само опцията да добавите устройство „осветление“ или „изход“; Този избор не прави разлика.
  • Ще ви бъде предоставена и „стая“; Този избор не прави разлика (елементите все още се появяват под „Няма назначена стая“).
  • Smart Life Scenes в SmartThings се появяват като превключватели.
  • Добавените сцени на Smart Life (виж по -горе) ще имат два героя 场景 (което означава „сцени“ на китайски).

  вече известни проблеми

  • Когато добавяте интелигентната интеграция на живота, съобщението „съвместимо, но не сертифицирано в Държава“се показва, но все още изглежда работи.
  • След завършване на добавяне на интеграцията съобщението “възникна грешка в мрежа или сървър. Опитайте отново по-късно.”се показва, но все още изглежда работи.
  • При първото изпълнение сцените ще бъдат “офлайн”. Направянето на всяка промяна в устройството (т.е. Промяната на името) ще коригира това. След това ще трябва да активирате превключвателя с помощта на автоматизация.
  • Понякога сцените отново ще се появят като “офлайн”, но все пак изглежда работят.

  Умни крушки

  Mirabella genio wifi dimmable 9w LED крушка

  Марка: Genio

  Модел: I002332, I002333, I002605

  Тип: Светлина

  Възможности: Превключвател, ниво на превключване

  Mirabella Genio LED B22 RGBW Топло бяло 9W 800LM

  Марка: Mirabella Genio

  Модел: I002608

  Тип: светлина

  Възможности: Превключвател, ниво на превключване, контрол на цвета

  [Smart WiFi Candle Lamp Lamp E14 RGB крушка AC85-265V няма да ми позволи да се свържа с l iexpress dot com, но неговият елемент №. 32992522611]

  Марка: Неизвестно

  Модел: WiFi свещна лампа E14

  Тип: Цветна светлина

  Възможности: Превключвател, ниво на превключване, контрол на цвета

  Забележка: Опитах само E14. Опитах някои, които изглеждат идентични от Amazon, но не се показват в ST

  Работи ли Туя с SmartThings?

  Автоматичното по-голямо ви помага бързо да стесните резултатите от търсенето си, като предлагате възможни съвпадения, докато въвеждате.

  Показване на резултати за

  Вместо това търсете

  Имаше предвид:

  • Филипини
  • :
  • Общност
  • :
  • Смартфони
  • :
  • Galaxy a
  • :
  • Приложението SmartThings не разпознава устройства Tuya.

  Оригинална тема:

  Приложението SmartThings не разпознава устройства Tuya.

  • Абонирайте се за RSS емисия
  • Маркирайте темата като нова
  • Маркирайте тема като четене
  • Плаване на тази тема за текущия потребител
  • Абонирай се
  • Приятелска страница с принтер

  (Тема, създадена на: 11-04-2022 02:32 ч.)

  Активно ниво 1

  • Марк като нов
  • Отметка
  • Абонирай се
  • Абонирайте се за RSS емисия
  • Постоянна връзка
  • Печат
  • Докладвайте за неподходящо съдържание

  11-04-2022 2:32

  Имам RGB електрическа крушка, която е свързана с моята Tuya Smart, но дори и вече е свързана с SmartThings, самото устройство не показва.

  Tuya Smart обявява интеграция с SmartThings

  Сан Хосе, Калифорния. , Окт. 29, 2019 /prnewswire / — Tuya Smart , Доставчикът на водещата глобална платформа AI+IoT, обяви задълбочено сътрудничество с Умни, Лидерът в домашната автоматизация, за да се подобрят интелигентните решения с завършването на работата на Туя със сертифицирането на SmartThings (WWST). Компаниите са развълнувани да покажат съвместно Globe Electric като първият клиент на Tuya, който интегрира своя захранван от продукта Tuya с програмата WWST.

  „SmartThings улеснява потребителите да се възползват максимално от своите устройства. Нашето партньорство с Tuya и Samsung ни позволява да интегрираме тази допълнителна лекота на използване в пакета на свързаното осветление и електрически продукти на Globe, което прави страхотно потребителско изживяване – една от основните ни стойности “, каза Адам Шаймбърг, главен търговски директор на Globe Electric.

  „Tuya споделя страстта ни да позволим на замисления умен дом и интеграцията ни позволява да разширим широчината на нашата екосистема и да предложим още по -голяма стойност на нашите потребители“, каза Робърт Паркър, CTO на SmartThings. „Радваме се да запознаем клиентите си с устройствата от световна класа на Туя и клиентите на Tuya по нов начин за безпроблемно контролиране и управление на техните екосистеми„ Powered By Tuya “.”

  „Като водеща платформа за IoT, Tuya се ангажира да популяризира оперативната съвместимост на кръстосана марка и категория, каза, каза Алекс Ян, COO и съосновател на Tuya. „Нашето партньорство с SmartThings и WWST сертифицирането ни предоставя отлична възможност да разширим нашата платформа и клиенти.”

  За SmartThings:

  SmartThings е най -лесният начин да превърнете дом в умен дом, което прави лесно свързването и контролирането на вашите устройства отвсякъде. Като лидер в индустрията за потребителската IoT технология, отворената платформа на SmartThings обединява устройства, разработчици и услуги, за да предложи една от най -големите екосистеми от интегрирани устройства – свързване на над 10 милиона домове с повече от 45 милиона активни потребители и поддръжка за повече от 5000 устройства за безгранични възможности. Основана през 2012 г., SmartThings е със седалище в Mountain View, CA и работи независимо като изцяло дъщерно дружество на Samsung Electronics. За повече информация посетете www.умни.com. В ежедневните ви неща има потенциал.

  Tuya предоставя глобално водеща AI+IoT платформа, която оживява интелигентните продукти за производители, марки, OEM производители и търговски вериги. Платформата предлага хардуерен достъп, облачни услуги и разработка на приложения. Tuya също така помага на марките да надграждат своите технологии и бизнес модели, като им позволява да доставят интелигентни устройства, за да отговорят на потребителското търсене. Компанията обслужва повече от 100 000 партньори в над 190 държави, захранващи продукти като осветление, уреди, оборудване за околната среда и наблюдение. Туя се управлява международно, като местният щаб в U.С., Китай, Германия, Япония и Индия .

  За Globe Electric:

  От 1932 г. Globe Electric е иновативен лидер в жилищното осветление и електрическата индустрия, разработвайки пригодени, насочени към категория програми, които предоставят високоефективни решения за търговия на дребно за някои от най-големите търговци на дребно в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка в Северна Америка. Частно проведено с репутация на авангардни продукти и изключително обслужване на клиентите, Globe е признат за лидер в индустрията, който непрекъснато се стреми да зарежда креативната енергия, която подхранва компанията повече от 80 години.