Ще навреди ли bittorrent на моя компютър

Проблемът не е с технологията, а с това как тя’s често
използван.

Резюме:

BitTorrent програмите не вредят директно на вашия компютър. Въпреки това, прекомерното използване на задвижването на твърдия диск (HDD) може да причини известно износване на механичните му части. Освен това, непрекъснатото писане на данни може леко да намали живота на твърдото задвижване (SSD). Мониторингът на здравните параметри като броя на цикъла на натоварването, часовете за захранване и броя на преразпределения сектор може да ви помогне да следите производителността на вашия HDD.

Ключови точки:

1. Програмите за торент не причиняват повреда на задвижването на твърдия диск (HDD).

2. HDD имат механични части, които могат да изпитат износване с непрекъснато използване.

3. Твърдо-състоянието на задвижването (SSD) не са податливи на механично износване, но имат ограничение за броя на пишетата, преди живота им да бъде леко намален.

4. Параметрите на здравния диск, като броя на цикъла на натоварването, часовете за захранване и броя на преразпределения сектор, могат да бъдат наблюдавани с помощта на интелигентна технология.

5. Оставянето на компютъра ви включен може да увеличи броя на цикъла на натоварването и часовете на захранването на HDD, което влияе върху продължителността на живота му.

6. Преразпределените броя на сектора показва броя на дефектните сектори, които са преместени, за да се избегне загубата на данни.

7. Програмите BitTorrent не причиняват пряко грешки при четене или писане на диска. Тези неизправности са свързани предимно със стареене и износване на диска.

8. Животът на SSDS постепенно се увеличава поради напредъка в технологиите.

9. Използването на BitTorrent не трябва да е причина за безпокойство, освен ако не пишете или изтеглите данни.

10. Сравнявайки потенциалните щети от използването на BitTorrent до шофирането на автомобил до хранителния магазин, рискът е минимален.

Въпроси:

1. Използването на BitTorrent уврежда твърдия диск?

Не, използването на BitTorrent програми не повреди директно на твърдия диск. Въпреки това, прекомерното използване може да доведе до износване на механичните части на традиционните твърди дискови дискове (HDD) или леко намаляване на живота на твърдото задвижване (SSD).

2. Какви са здравните параметри, които трябва да наблюдавате в HDD?

Основните здравни параметри за наблюдение в HDD са броят на цикъла на натоварването, часовете за захранване и преразпределения сектор. Тези параметри дават представа за използването и потенциалните неизправности в диска.

3. Може ли да оставим компютъра да бъде включен, да увеличи щетите от HDD?

Оставянето на компютъра включен може да увеличи броя на цикъла на натоварването и часовете за захранване на HDD. Това потенциално може да повлияе на живота на HDD и трябва да се наблюдава с помощта на интелигентна технология.

4. По -устойчиви ли са SSDS за износване в сравнение с HDD?

SSDs обикновено са по -устойчиви на износване, тъй като нямат механични части. Те обаче имат ограничение за броя на пишетата, което леко намалява живота им с течение на времето.

5. Как BitTorrent разпространява данни за файлове?

BitTorrent позволява на потребителите да изтеглят файлове от множество източници едновременно. Tracker идентифицира потребителите, които притежават конкретни части от файла и установяват връзки между тях, позволявайки обмена на данни. Този разпределен подход оптимизира скоростта на изтегляне и намалява натоварването на сървъра.

6. Влияе ли/писането на BitTorrent да чете линията на твърдия диск?

Четенето/писането на BitTorrent не влияе пряко върху производителността на твърдия диск. Общото използване и износване на диска може да повлияе на производителността във времето.

7. Какво е въздействието на BitTorrent върху живота на SSD?

Непрекъснатото писане на данни в BitTorrent може леко да намали живота на SSDS. Въпреки това, напредъкът в технологиите постепенно увеличава живота на SSDS.

8. Кога трябва да се притеснявам от използването на BitTorrent?

Използването на BitTorrent трябва да бъде проблем само ако прекомерно пишете или изтегляте данни. Редовната употреба в разумни граници е малко вероятно да причини значителна вреда.

9. Как BitTorrent се сравнява с шофирането на кола до хранителния магазин?

Сравнението се използва за илюстриране, че потенциалната вреда, причинена от BitTorrent, е минимална. Точно както шофирането на кола представлява малък риск от влизане в инцидент, който може да повреди колата, използването на BitTorrent програми носи малък риск от износване на твърдия диск, но не е причина да се избягват нормални дейности.

10. Трябва ли да се притеснявам от загубата на данни поради неизправности в HDD?

Неизправните грешки в HDD, като лоши сектори, могат да доведат до загуба на данни. Съвременните HDD обаче използват алгоритми за корекция на грешки, за да открият и коригират тези неизправности. Мониторингът на броя на преразпределения сектор може да помогне за идентифициране на потенциални проблеми и проактивно да се обърне към тях.

11. Как BitTorrent работи с тракер и други потребители?

BitTorrent заявява проследяващите за IP адресите на потребителите, които притежават конкретни части от файла. След това потребителите изтеглят различни части от различни потребители, които също отчитат обратно на тракера за частите, които притежават. Този децентрализиран подход позволява ефективно разпределение на файлове сред връстниците.

12. Могат ли BitTorrent програмите да повлияят на живота на SSD двигателите?

Програмите BitTorrent не влияят пряко върху живота на SSD двигателите, тъй като SSD нямат механични части. Потенциалното въздействие върху живота на SSD се дължи предимно на ограничението на броя на пишетата.

13. Какво е интелигентна технология за HDD Monitoring Health?

Smart (технология за самонаблюдение, анализ и докладване) е технология, използвана за наблюдение на здравето и производителността на задвижванията на твърди дискове (HDD). Той предоставя информация за различни параметри, които могат да показват потенциални неизправности или влошаване на производителността на HDD.

14. Мога ли да пиша и изтеглям няколко файла едновременно в BitTorrent?

Да, BitTorrent ви позволява да пишете и изтегляте няколко файла едновременно. Това обаче може да увеличи натоварването на твърдия диск и да повлияе на работата му.

15. Използването на BitTorrent обикновено е безопасна за компютрите?

Да, използването на BitTorrent обикновено е безопасно за компютрите, стига да е в разумни граници. Потенциалните рискове, свързани с BitTorrent, са минимални и могат да бъдат смекчени чрез мониторинг и правилна поддръжка на диска.

Ще навреди ли bittorrent на моя компютър

Проблемът не е с технологията, а с това как тя’s често
използван.

Направете bittorrent програми повреждате твърд диск

Някой ми каза, че торент програмите продължават да четат и пишат на HDD за дълги периоди и това ще забави HDD и може да причини щети на него. Вярно ли е?

87.7k 25 25 златни значки 202 202 сребърни значки 227 227 бронзови значки

Попитан 31 май 2012 г. в 11:05

Wahid bitar wahid bitar

1,885 7 7 златни значки 20 20 сребърни значки 22 22 бронзови значки

Моят отговор от суперпотребител.com/a/414770 се прилага еднакво добре тук.

31 май 2012 г. в 11:42

Кратък отговор, не. Повечето от четенията и писанията са толкова малки, че са кеширани от буферния памет на твърдия диск.

31 май 2012 г. в 20:19

4 отговора 4

Твърдите дискове (дори SDD) имат механични части или са обект на носене. Колкото повече използвате твърдия си диск от потребителска гледна точка, толкова повече използвате физическите части на твърдия диск. Така че използването на BitTorrent клиент използва вашия диск. Но не казвате, че увреждате двигателя на автомобила си, защото го шофирате, така че и вие не повреждате твърдия си диск.

Традиционният ротационен твърд диск има различни здравни параметри (които можете да наблюдавате чрез Smart). Основното, което можете да наблюдавате, са:

  • Брой цикъл на натоварване: Лаптоп твърдите дискове имат много по -висока скорост от тези на работния плот поради по -голяма вероятност те да влязат в режим на спестяване на енергия.
  • Часове за захранване: Твърдите дискове имат “продължителност на живота”, изразена в часове за захранване. Подобно на продължителността на човешкия живот, някои умират млади, докато други умират по -възрастни; Това е средна стойност. Така че оставяйки твърдия си диск, вие консумирате времето му.
  • Преразпределен брой сектори: Когато секторът стане дефектен, HDD шофира, за да ги избегне след. Те “преместват” данните (когато все още могат да четат данните благодарение на алгоритъма за корекция на грешки) някъде другаде. Имам наистина стар диск, който има нарастваща скорост на този параметър, така че знам, че един ден той ще се провали, но той все още работи!
  • Списъкът далеч не е завършен, но това трябва да ви даде добър старт.

Тези два първите здравни параметри могат да се увеличат, като само вашите компютри са включени без работа! Когато дискът е близо до разбивка, трябва да се наблюдават някои други параметри. Те са свързани главно с повреда при четене или писане на диска. Проверете интелигентната статия за Wikipedia.

7,617 22 22 златни значки 40 40 сребърни значки 87 87 бронзови значки

Отговорено на 31 май 2012 г. в 11:09

1,420 19 19 сребърни значки 25 25 бронзови значки

SSD нямат механични части. Те обаче са обект на износване.

31 май 2012 г. в 11:17

@devius затова казах механични части или са обекти на носене. 🙂

31 май 2012 г. в 11:23

@Devius – SSD не са “предмет”, за да носят ограничение на дизайна, тъй като можете да напишете данни само в определен клетъчен x брой пъти. Тази граница бавно се увеличава.

31 май 2012 г. в 11:32

@Ramhound моят английски може би не е достатъчно добър, за да разбере фините различия в смисъла между „предмет на износване“ и „ограничаване на дизайна“ в този контекст. Но така или иначе казах, че Rotational HDD има механични части и SDD има потенциални проблеми с носенето на пише.

31 май 2012 г. в 11:44

+1 За “вашите увреждате двигателя на автомобила си, защото го шофирате” много умен пример ^_ ^

31 май 2012 г. в 11:56

Вярно е, но безсмислено.

Подобно е на този вид аргумент: „Като закарате колата си до хранителния магазин, рискувате да влезете в инцидент, който може да унищожи колата ви.”

Да, това е вярно. Но какъв е смисълът да имате кола, ако толкова се страхувате да не я повредите, че дори не я използвате за нормални дейности, които искате да направите?

Отговори на 18 март 2014 г. в 2:45

Дейвид Шварц Дейвид Шварц

61.5K 7 7 златни значки 99 99 сребърни значки 149 149 бронзови значки

Вярно. Това е като CD-ROM; Ако го работите 24×7, това ще намали продължителността на живота, най -вече ще повреди двигателя му. Така че трикът е да изтегляте само един файл наведнъж и не семена. Така че е вероятно да се намали само 1 1. За ваша информация използвам Green HDD, който вече съм купил четири пъти.

13.3K 26 26 златни значки 45 45 сребърни значки 52 52 бронзови значки

Отговори на 18 март 2014 г. в 2:35

Това всъщност не отговаря на въпроса. Не съм сигурен в разликата между 3 или 1 файла, когато става въпрос за писане на данни

18 март 2014 г. в 2:43

Зависи от типа на устройството, HDD или SSD.

По традиционния начин потребителят установява връзка само със сървъра и изтегля файла от сървъра, така че да напишете файла само на твърдия диск и няма операция за четене. С BitTorrent потребителите не изтеглят файлове директно от сървъра (Tracker), но заявяват за проследяващия за IP адресите на потребители, които притежават същия файл. Тоест Tracker знае кой има конкретната част от файла. Например, Tracker знае, че първото тримесечие принадлежи към A, вторият квантер принадлежи към B и т.н. И след това изтегляте първото тримесечие от A и второто тримесечие на формуляр B и т.н. “Тит за Тат.„В същото време, докато изтегляте тези части на файла, вие също информирате за проследяващия, че сега притежавате тези части на файла, а други потребители, които искат да изтеглят файла, също ще получат вашия IP адрес от проследяващи. Когато файлът ви бъде изтеглен, ако сте много безкористни и изберете да останете в мрежата за изтегляне, все пак ще бъдете посочени в списъка с възли на проследяващия, други потребители, които искат да изтеглят файла, ще изтеглят файла от вас и ще прочетат вашия твърд диск.

Накратко, изтеглянето с BitTorrent пише файла само на твърдия диск веднъж, но го чете много пъти. Но дали bittorrent повреди вашето устройство зависи от устройството, което сте използвали.

За твърди дискови дискове (HDD) „Основният източник на износване в твърди дискове идва от придвижването на главата напред -назад, въртяйки диска нагоре“, четенето и писането натрупва твърдия диск еднакво, така че използването на BitTorrent е по -вредно от изтеглянето директно от сървъра. Но според Google Research има „малка корелация между честотната лента за четене/запис на диска и степента на отказ“. Така че не е нужно да се притеснявате твърде много за съкращаването на живота на твърдия диск с Bittorrent.

За солидно състояние на задвижване (SSD) „Операцията за четене не влияе на живота“, така че не причинява повече щети от изтеглянето директно от сървъра.

Ще навреди ли bittorrent на моя компютър?

Bittorrent, технологията за споделяне на файлове, често се подозира в компютърни проблеми. Не е по -виновно, но файловете, които се споделят.

Ще използва ли BitTorrent да навреди на моя компютър и ако е така и при какви условия
ще го направи?

Самият Bittorrent е много малко вероятно да навреди на вашия компютър.

Обаче какво изтегляте използвайки Bittorrent – Е, това’s a
различна история. Призовава се известна предпазливост.

И знам, че някои от вас питат .. “Какво’s a bittorrent?”

Традиционно, когато изтеглите файл от интернет, то’наистина просто
Копиране на файл от един компютър на друг. Обикновено това означава вас’Re
Копиране на файл от някакъв централизиран сървър на вашия компютър:

Изтегляне на единичен компютър от централен сървър

The “проблеми” С този подход включват факта, че там’е централна
сървър – ако се спусне, например, можете’t Изтеглете файла. Друг
Проблемът е, че всички вдигат файла от едно място – това означава
че за популярно изтегляне този сървър по -добре има много бързо или “Високо
честотна лента” връзка с интернет, която всички хора изтеглят в едно и също
Времето може да споделя:

Множество компютри, изтеглящи се от централен сървър

BitTorrent е едно изпълнение на нещо, наречено “Peer to peer” файл
споделяне. Вместо да се изтегля от един централен сървър, изтеглянето е
разделени на парчета, а тези парчета се изтеглят от различни
Компютри:

Изтегляне на единичен компютър от множество връстници

Обърнете внимание, че вече не мислим за тези компютри, обслужващи файловете като
“сървъри”. По -скоро те’отново вашите връстници – други компютри почти като
твоя. Оттук и терминът “peer-to-peer”.

“Проблемът е не с технологията, а с това как
то’s често се използва.”

Чрез копиране на партньорски досега използваната честотна лента се разпространява в много
Различни пътеки през интернет. Peer #1 може да е по улицата, Peer #2
Може да е в цялата страна и Peer #3 може да е от другата страна на планетата. Всяка воля
Сервирайте части от файла възможно най -бързо, и вашия клиент BitTorrent
залепва тези парчета заедно, когато пристигат.

Сега как тези връстници получиха файла на първо място? Същия начин
Вие’да го изтеглите. И как започнаха да сервират парчета от файла? От
Изпълнение на клиента на BitTorrent. Един важен аспект на файл с партньорска връзка
Споделянето е, че веднага щом вие’Изтегли дори парче от файл, вашия файл
След това споделянето на клиент може да направи това парче достъпно за някой друг да изтегли
от теб. Вашият компютър става един от връстниците, които могат да обслужват файла
други.

По-точна диаграма на споделянето на партньорски файлове е следната:

Колекция от връстници за споделяне на файлове

В тази диаграма всеки компютър, който се интересува от споделяне или изтегляне на a
конкретният файл е ефективно свързан с всеки друг, който се интересува от това
Същият файл, понякога наричан a “рояк”. Ако компютър не направи’няма всички части
на файла, той продължава да иска други връстници за липсващите парчета, докато не го направи
Пълното копие. След това може да остане в рояка, правейки всички парчета
на разположение на всички други връстници, които питат.

Така че, накратко, е bittorrent и споделяне на файлове. В и
само по себе си, то’s просто различна технология за изтегляне на файлове и там’с
абсолютно нищо по своята същност не е наред с това. Самият Bittorrent няма да навреди
Вашият компютър по някакъв начин.

Но има проблем.

Проблемът не е с технологията, а с това как тя’s често
използван.

Както можете да видите от тази последна диаграма, няма нито един авторитетен сайт
За определен файл, който се споделя в партньорска мрежа. Ако извадите
всеки един от компютрите в мрежата, останалите могат да продължат да споделят и
Копирайте файловете доста щастливо.

Това означава’с изключително Трудно е да се спре да бъде файл
споделен.

Това също означава, че го’е много трудно да се проследи всички сайтове, споделящи a
файл.

От своя страна това означава, че споделянето на незаконни или пиратски копия на файлове е много,
много по -лесно, защото’много по -малко вероятно е всеки един споделящ да бъде
проследени и преследвани. Възможен? Да. Но определено по -трудно.

И така, много партньорски мрежи имат много незаконно съдържание.

Въпреки това, изтегляне на незаконни копия на законен софтуер, музика или видеоклипове
Спечелени’t Увредете на вашия компютър. То’с Грешно, Но тя спечели’не ти навреди.

Шпионски софтуер и вируси, от друга страна, ще.

Това, което много хакери и създатели на злонамерен софтуер са осъзнали, е, че има много
на хората, които изтеглят нелегален софтуер от партньорски мрежи. От
там’Почти няма отчетност за това, което се поставя на партньорски участък
Мрежа, то’s тривиални за тях да поставят доходоносни файлове, които са били
заразени със злонамерен софтуер. Например може да предложи мрежа за споделяне на файлове
“Microsoft Office”, И може дори да е копие на най -новото и най -голямото копие
на длъжност. Но’е напълно възможно, може би дори вероятно е човекът, който
първо сподели това копие, добавено към него шпионски софтуер или вируси с надеждата, че хората
ще бъде изкушен от безплатно копие на скъп продукт само за да инсталирате много
повече, отколкото се пазариха.

И че’с Какво ще навреди на вашия компютър – злонамерен софтуер, който често
придружители “Безплатно” Софтуер, наличен в мрежи за партньорска връзка.

Защото, нека’s се сблъскайте с това, на кого бихте се оплакали, ако откриете, че вашето
Последно безплатно изтегляне заразено вашата машина с шпионски софтуер? Както казах, там’s no
отчетност и никъде да се обърне.

Освен моралните и етични причини да не изтегляте нелегален софтуер,
Рискът от инфекция е много практична причина да останете законни.

Направите това

Абонирайте се за уверени изчисления! По -малко безсилие и повече увереност, решения, отговори и съвети във входящата ви поща всяка седмица.

Ще се видим там!

Публикувано: 31 октомври 2006 г. В: Ask-Leo.com
Кратка връзка: https: // askleo.com/2825

« Предишна публикация: IE 7, Firefox 2

Лео, който?

Аз съм Leo Notenboom и играя с компютри, откакто взех необходим клас по програмиране през 1976 г. Прекарах над 18 години като софтуерен инженер в Microsoft и „пенсиониран“ през 2001 г. Започнах да питам Лео! През 2003 г. като място, което да ви помогне да намерите отговори и да станете по -уверени, използвайки цялата тази невероятна технология под ръка. Повече за Лео.

22 коментара за “Ще навреди ли bittorrent на моя компютър?”

Ако приемащият компютър има текуща и активна защитна стена, антивирус, антипродукционен софтуер и т.н. рискът е да се заразеш по -голям, защото трябва да се сканират повече парчета? Как се сравнява това с сканирането на цял файл от един източник?

Лео Нотенбум

Бих го считал за приблизително еквивалентен. Това зависи донякъде от антивирусната програма’S Архитектура и конфигурация. Там’s теоретична дупка, ако вирус обхваща две различни парчета, които се изтеглят отделно. То’е ниска вероятност да започнете и някои вирусни скенери могат да се справят така или иначе.

Анти-шпионски сканира’всъщност стартираме изтегления файл, така че’s след изтеглянето’направо, независимо от това как сте получили файла.

Защитната стена не’В действителност се прилагат в тази ситуация.

Питър Ейбсънг

Митът за вируси/шпионски софтуер се поддържа от организации, които искат да контролират каквото можете и можете’не се справяйте с вашия компютър и всичко на него.
(MPAA, RIAA и други)

Ако сте инсталирали добро
– Антивирус (напр. Bitdefender/Kapersky)
– Защитна стена (не само защитна стена на Windows XP)
-анти-шпионски софтуер (напр. Webroot Spysweeper)
Тогава всяка потенциална вреда е сведена до минимум.

След 10 години изтегляне на всичко от P2P имах по -малко от 5 вируса и 25 шпионски софтуер. Всички те са открити и премахнати автоматично в рамките на секунди софтуерът ми, преди да се случи нещо.

Номерът е да не бъдете глупави, прочетете коментари на други хора, където е възможно, за да не изтеглите нещо, което вече се маркира като лошо.

Ако забавянията, подкрепени и разрешени от MPAA/RIAA, ще спрат да публикуват фалшиви/корумпирани/шпионски ездани програми на P2P, тогава светът ще бъде по -добро място. 😉

Не, няма да навреди, защото единственият начин да ни получите вирус за съдържанието, изтеглено от торента, за да бъде опакован с вирус.

Торентите не са като гнутела, napster или limewire, където споделяте директно.

Торент, който трябва да опаковате файловете и да зададете хеш на файловете .

И дори ако някой опакова вирус, той ще бъде хванат от някого и след това ще бъде докладван на тракера и ще премахне торента и евентуално ще забрани плаката

Здравейте, искам да унищожа някой компютър, те наистина ми дадоха проблем. Те отказаха да ми плащат парите. Затова любезно ви моля да ми помогнете, че вече имам резервно копие на всичките му файлове, веднага щом той плати, ще върне компютъра си нормално

Джак, изберете чук и унищожете компютъра му. Просто! 🙂