Могат ли да бъдат предотвратени атаките за откуп с VPN?
Резюме:
– Атаките за откуп на софтуер стават все по -често срещани, като компаниите от всякакви размери стават жертви.
– VPNS и протокол за отдалечен работен плот (RDP) често се свързват с атаки за откуп.
– Дистанционната работа увеличи риска от успешни атаки за откуп.
– Splashtop, решение за отдалечен достъп, следва рамка за сигурност на Zero Trust, за да се предотвратят атаките на откуп.
Ключови точки:
1. Автоматизирайте актуализациите и пластирите на сигурността: Splashtop автоматизира актуализациите за всички крайни точки, намалявайки риска от експлоатация поради остарял софтуер.
2. Удостоверяване на устройството за поддръжка: За разлика от повечето VPN, Splashtop изисква удостоверяване на устройството за сесии за отдалечен достъп, предотвратяване на неоторизиран достъп.
3. Прилагане на многофакторна автентификация и единичен вход (SSO): SplashTop поддържа MFA и SSO, като гарантира проверка на идентичността и укрепване на сигурността.
4. Предоставяне на записи и регистрационни файлове на сесията: Splashtop предлага обширни дневници и записи на сесиите, подпомагайки целите на мониторинга и одита.
5. Офертата Сигурност на Endpoint: Perspletop партньори с Bitdefender и Webroot, за да осигурят подобрени функции за сигурност на крайната точка.
6. Бизнесът трябва да се насочи към решения за отдалечен достъп, базиран на идентичност, с рамка с нулево доверие, за да смекчи кибер заплахите.
7. Закрепеното решение за дистанционния достъп на Splashtop е предназначено за ерата на работа-отвъд навсякъде.
8. Splashtop инвестира в киберсигурност и има консултативен съвет за сигурност и бюлетин за сигурност, за да остане на върха на уязвимостите.
9. Използването на антивирусен софтуер и да бъде предпазлив по време на изтегляне на материали от интернет може да намали риска от кражба на данни.
10. Въпреки това, само VPN може да не е достатъчен, за да се предпази от атака с откуп.
Въпроси:
1. Как Splashtop автоматизира актуализациите и пластирите на сигурността?
– Splashtop автоматизира актуализациите за всички крайни точки и облачна инфраструктура, за да се гарантира, че те са актуални.
2. Как се удостоверява удостоверяването на устройството за поддръжка на Splashtop?
– Splashtop изисква удостоверяване на устройството за всяко ново устройство, което се опитва да установи сесия за отдалечен достъп.
3. Какви опции за проверка на идентичността поддържа Splashtop поддържа?
– Splashtop поддържа многофакторна автентификация (MFA) и единичен вход (SSO).
4. Какви функции за регистриране предлага Splashtop?
– Splashtop предлага обширни регистрационни файлове и записи на сесиите и може да се интегрира със системите за сигурност и управление на сигурността (SIEM).
5. Предоставя ли Splashtop функции за защита на крайната точка?
– Да, Splashtop си партнира с Bitdefender и Webroot, за да осигурят подобрени възможности за сигурност на крайната точка.
6. Какъв е препоръчителният подход за решения за отдалечен достъп в ера след ковиди?
– Експертите по сигурността препоръчват да се насочите към решения за дистанционен достъп, базиран на идентичност.
7. Как Splashtop остава актуализиран за най -новите кибер заплахи?
– Splashtop непрекъснато следи най -новите кибер заплахи и създаде консултативен съвет за сигурност и стартира бюлетин за сигурност.
8. Може ли VPN сам да предпази от атаки за откуп?
– Въпреки че VPN може да осигури някакво ниво на защита, може да не е достатъчно, за да се предотвратят изцяло атаките за откуп.
9. Какви други предпазни мерки трябва да предприемат хората, за да сведат до минимум риска от кражба на данни?
– Освен използването на VPN, хората трябва да използват антивирусен софтуер и да бъдат предпазливи за изтеглянето на материали от интернет.
10. Каква е ролята на служителите в предотвратяването на атаки за откуп?
– Служителите трябва да следват най -добрите практики, като избягване на щракване върху подозрителни връзки или отваряне на неизвестни прикачени файлове по имейл.
Подробни отговори:
1. Splashtop автоматизира актуализациите и лепенките за сигурност, като редовно проверява за актуализации и автоматично ги прилага към всички крайни точки и облачна инфраструктура. Това гарантира, че уязвимостите на софтуера се адресират незабавно, намалявайки риска от експлоатация от киберпрестъпници.
2. Splashtop поддържа удостоверяването на устройството като решаваща стъпка за установяване на сесия за отдалечен достъп. Всяко ново устройство, което се опитва да се свърже с мрежата, е необходимо да премине през процес на удостоверяване, като потвърждава нейната идентичност и гарантира, че само оторизирани устройства могат да установят връзка. Това предотвратява неоторизиран достъп и предпазва от потенциални атаки за откуп.
3. Splashtop поддържа многофакторна автентификация (MFA) и единичен вход (SSO) за подобрена проверка на идентичността. MFA добавя допълнителен слой сигурност, като изисква от потребителите да предоставят множество форми на идентификация, като парола и уникален код, изпратен на мобилното им устройство. SSO позволява на потребителите да се удостоверяват веднъж и да имат достъп до множество ресурси, намалявайки риска от слаби или повторно използвани пароли.
4. Splashtop предлага обширни функции за запис и регистриране на сесиите. Дневниците на сесията предоставят подробна информация за сесиите за отдалечен достъп, включително кой е достъп до системата и какви действия са предприети. Тази информация е от решаващо значение за целите на одита и може да помогне за идентифициране на всякаква подозрителна дейност, която може да показва атака с откуп. Освен това, SplashTop може да се интегрира със системите на SIEM, осигурявайки централизирани се регистриращи и подобряващи възможности за мониторинг на сигурността.
5. Splashtop партньори с водещи компании за киберсигурност като Bitdefender и Webroot, за да предлагат разширени функции за сигурност на крайната точка. Тези партньорства позволяват на SplashTop да предостави на клиентите допълнителен слой защита срещу злонамерен софтуер, включително Ransomware. Интегрирайки с тези решения за сигурност на крайната точка, Splashtop може да идентифицира и блокира потенциалните заплахи, преди да могат да причинят вреда.
6. В ерата след ковид, препоръчителният подход за решения за отдалечен достъп е да се отдалечи от VPN достъп на ниво на мрежата и към решения, базирани на идентичност на ниво, които обхващат рамка с нулево доверие. Това означава приемане на решения като Splashtop, които се фокусират върху проверката на самоличността на всеки потребител и устройство, преди да предоставите достъп. Този подход намалява риска от неоторизиран достъп и спомага за предотвратяване на атаки на откуп, като свежда до минимум повърхността на атаката.
7. Splashtop остава актуализиран за най -новите кибер заплахи чрез непрекъснат мониторинг и сътрудничество с експерти от индустрията. Компанията е сформирала консултативен съвет за сигурност, състоящ се от специалисти по киберсигурност, за да предостави информация и препоръки за възникващи заплахи. Splashtop също поддържа бюлетин за сигурност, като редовно споделя информация за уязвимостите и най -добрите практики, за да помогне на ИТ професионалистите и MSP да останат информирани и да вземат необходимите предпазни мерки.
8. Въпреки че VPN може да осигури някакво ниво на защита чрез криптиране на данни и скриване на IP адреси, това не е единственото решение за предотвратяване на атаки за откуп. Атаките за извличане на софтуер често включват техники за социално инженерство и експлоатация на софтуерни уязвимости. Ето защо е от съществено значение да се приеме многопластов подход към сигурността, включително защита на крайната точка, редовни актуализации на софтуера, обучение на служителите и внедряване на рамка с нулево доверие.
9. В допълнение към използването на VPN, хората могат да сведат до минимум риска от кражба на данни, като използват реномиран антивирусен софтуер. Редовно инсталирането на актуализации и пластири на софтуера също е от решаващо значение, тъй като тези актуализации често включват поправки за сигурност, които могат да предпазят от уязвимости, експлоатирани от Ransomware. Освен това трябва да се внимава при изтегляне на материали от интернет, особено от ненадеждни източници или подозрителни имейли и уебсайтове.
10. Служителите играят жизненоважна роля за предотвратяване на атаки за откуп. Те трябва да бъдат образовани за рисковете, свързани с откуп и обучени за най -добри практики за киберсигурност. Това включва избягване на щракване върху подозрителни връзки или отваряне на прикачени файлове от неизвестни източници. Редовното обучение за повишаване на сигурността може да помогне на служителите да разпознаят общи вектори за атака на откуп и да предприемат подходящи действия за предотвратяване на атаки.

Могат ли да бъдат предотвратени атаките за откуп с VPN

С VPN, вашите данни и онлайн активност са криптирани и вашият IP скрит, така че е по -трудно хакерите да получат жизненоважна информация от вашия компютър.

Ролята на VPN и RDP в атаките за откуп

На 19 март 2021 г. компютърен гигант Acer съобщи, че е бил засегнат с рекордно търсене на откуп от 50 милиона долара. Въпреки че сумата за откуп беше потресаваща, самият факт, че компания, която е засегната от Ransomware, се превърна в обща новина в наши дни.

Компаниите големи и малки са били жертва на откуп, в който киберпрестъпниците използват злонамерен софтуер, за да предотвратят достъп до компанията си с неговите данни, компютри или мрежа, освен ако не плащат огромна такса за откуп.

Като изпълнителен директор на доставчик на решения за отдалечен достъп и дистанционна поддръжка, i’M, особено наясно с редовно отчетените връзки между виртуални частни мрежи (VPN), протокол за отдалечен работен плот (RDP) и Ransomware. Най -добрите експлоатации, използвани от бандите на Ransomware, са VPN Bugs, но RDP все още царува върховно: както е посочено в статия на ZDNET, отчетите от Coveware, Emsisoft и записани бъдещи “Ясно поставете RDP като най -популярния вектор за проникване и източникът на повечето инциденти с откуп през 2020 г.”

Източник: Coveware

Притесненията относно откупът са нараснали по време на пандемията Covid-19, като толкова много служители работят от вкъщи. Глобалната счетоводна фирма KPMG отчете доказателства, че “отдалечената работа увеличава значително риска от успешна атака на откуп. Поради комбинация от по-слаби контроли върху дома и по-голяма вероятност потребителите да кликнат върху Covid-19 тематични откупни имейли, дадоха нива на безпокойство.”

През юни 2020 г. Министерството на вътрешната сигурност издаде предупреждение за увеличаване на откупания, насочен към бизнеса, разчитайки на RDP и VPN за отдалечен достъп.

За щастие на клиентите на Splashtop, Splashtop е проектиран с рамка за сигурност на Zero Trust, като най-новият стандарт за индустрията, който означава, че не се доверявате на нищо и проверявайте всичко. Вярваме, че Zero Trust може да помогне за премахване на прилива на атаки за откуп.

Как Splashtop помага за предотвратяване на откуп

Докато кибер заплахите се развиват всеки ден, ето някои от начините, по които продуктите на SplashTop помагат да се намали откупът:

 • Автоматизирайте актуализациите на сигурността и пластирите – Днес’Всички S VPN и RDP изискват ръчно кръпка и тъй като VPN работят 24/7, ИТ специалистите и MSP са по -малко вероятно да ги поддържат актуализирани. Всичко, което е необходимо, е момент на невнимание за хакер да използва уязвимост. Splashtop автоматизира актуализациите за всички наши крайни точки и облачна инфраструктура.
 • Удостоверяване на устройството за поддръжка – За разлика от повечето VPN, които рядко са конфигурирани да поддържат удостоверяване на устройството, Splashtop се конфигурира автоматично да удостоверява всяко ново устройство, което се опитва да установи сесия за отдалечен достъп. ИТ екипите също могат да попречат на потребителите на отдалечен достъп да добавят нови устройства.
 • Прилагане на многофакторна автентификация (MFA) и единичен вход (SSO)- Проверката на идентичността е основна част от рамката за нулеви доверие, а SplashTop поддържа MFA, както и SSO. Нашият продукт за Splashtop Enterprise предлага интеграция на SSO/SAML (Security Assertion Markup Language) с Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (ADFS), OKTA и други услуги на директорията. Чрез директориални услуги IT/MSP могат също така да прилагат политики за парола като сила на паролата и завъртане на парола.
 • Предоставете записи на сесии и дневници на сесиите – Splashtop предлага обширни дневници за сесия и функции за запис. По желание Splashtop Enterprise също се интегрира с информация за сигурността и управление на събития (SIEM) за централизирано регистриране.
 • Предложете сигурността на крайната точка – Splashtop си партнира с Bitdefender и Webroot, за да предлагат подобрени възможности за сигурност на крайната точка за клиенти, които искат допълнителен слой защита.

Откакто започна пандемията, много бизнес се обърнаха към VPN и RDP, за да позволят отдалечена работа, излагайки бизнеса си да разширява кибер заплахите. През последните години Gartner и много експерти по сигурността препоръчаха предприятията да се отдалечат от VPN Access на ниво мрежа и вместо това да се насочат към решения за дистанционен достъп, базиран на идентичност, които обхващат рамката за нулева доверие.

Splashtop’S-първото решение за дистанционно достъпно в облак е проектирано да поддържа ерата на работата след ковид-отвъд навсякъде.

Splashtop непрекъснато следи най -новите кибер заплахи и ние се ангажираме да инвестираме милиони, за да гарантираме, че нашите клиенти са добре защитени срещу тях. Наскоро създадохме консултативен съвет за сигурност и стартирахме бюлетин за сигурност, за да помогнем на професионалистите и MSP да останат на върха на най -новите уязвимости.

Научете повече за практиките за сигурност на дистанционния достъп на Splashtop . И нека’Продължавайте да работите върху начини за правене на откуп възможно най -рядко.

Могат ли да бъдат предотвратени атаките за откуп с VPN?

За да сведете до минимум риска от вашата ценна дата да бъде откраднат от хакери, се препоръчва да използвате антивирус и да бъдете предпазливи за това какъв материал изтегляте от интернет.

Може ли обаче VPN наистина да ви предпази от атака за откуп?

WannaCry, атаката за откуп, която заплашва хиляди компютърни системи по целия свят

В петък, 12 май, светът почти се срина поради атака с откуп, наречена WannaCry, която бързо се разпространява чрез система за споделяне на Windows над хиляди компютри.

Кибер-жаршката удари над 100 страни и засегна основните системи като британския NHS, испанската телекомуникационна компания Telefónica или гиганта на пощенските услуги FedEx.

Злоуляещият софтуер, който използва откраднати инструменти от NSA, се прехвърля по имейл и работи по начин, който възпрепятства потребителите за достъп до техните компютърни системи, докато откуп не бъде изплатен чрез популярната цифрова валута Bitcoin.

След няколко часа анализатор на анонимен киберсигурност спря заплахата, като регистрира името на домейна, скрито в кода на откуп, предотвратява по този начин по-големи щети.

Но как можете да направите компютъра ви по -сигурен в случай, че атаката се повтори?

Значението на VPN услугите, за да ви предпази от злонамерен софтуер онлайн

Един от въпросите, които възникват след неотдавнашната глобална кибер-атака, е, ако можеше да бъде убит от началото с използването на VPN.

Както твърдят експерти по сигурността от услугата NORDVPN, VPN е наистина полезен, ако искате да защитите компютъра си от злонамерен софтуер, когато имате достъп до интернет, дори от публична гореща точка.

В ръцете ви обаче е да проверите какъв вид материал изтегляте онлайн.

С VPN, вашите данни и онлайн активност са криптирани и вашият IP скрит, така че е по -трудно хакерите да получат жизненоважна информация от вашия компютър.

Но трябва да сте особено предпазливи, за да не щракнете върху подозрителни изскачащи прозорци, които могат да се появят на екрана ви. По принцип избягването на изтеглянето на документи, които идват от неизвестен подател.

Ето къде влизат VPN. Повечето услуги с черен списък с черен списък, така че това е чудесно място за начало.

Какво можете да направите, за да защитите компютъра си от атака за откуп?

Nordvpn’S Експертите по сигурността предполагат, че най -добрият начин за увеличаване на сигурността във вашия компютър е чрез инсталиране на най -новите актуализации, архивиране на вашите данни и чрез избягване на отваряне на всякакви подозрителни файлове.

Какво да правите, ако сте жертва на кибер-атака?

В случай,

Интернет връзка, за да се избегне заразяване с други.

След това го докладвайте на съответните органи. Не забравяйте да потърсите помощ от професионален техник, за да преминете през процеса!

*Снимка от врата Джо Прахатри | Shutterstock.

Как да се предпазите от откуп с VPN

С напредък в компютърните технологии и развитието на интернет, рискът и вратичките също значително се увеличават. В сравнение с последното десетилетие потребителите на компютри са по -притеснени от безопасността на данните, независимо каква инфраструктура имат или какъв е техният тип употреба на компютър. Вече не става въпрос за компютърни вируси или троянски коне, които могат да повредят вашия компютър’S OS или причинете хардуерна повреда, на хоризонта се появиха по -нови заплахи. Ransomware е сравнително нов сред вариантите на злонамерен софтуер. Въпреки това, широко разпространени атаки като Wannacry/Wanacrypt0r 2.0 стават все по -често срещани и засягат хиляди потребители на компютър по целия свят. Следователно, трябва да засилите защитата си срещу нея.

Как да предотвратите атаките за откуп

Как да се предпазите от откуп с VPN

Топ препоръчан VPN

30-дневна гаранция за връщане на пари

Нюанси на откуп

За разлика от по -голямата част от злонамерен софтуер за компютър, Ransomware не води до грешки в софтуера или корупция на ОС. Нито проправя пътя за навлизане на друг зловреден софтуер във вашия компютър. Вместо това, той блокира достъпа до вашия компютър’S OS, достъп до уеб и друг софтуер, докато не платите котирана сума. Това може да засегне както индивидуалните, така и корпоративните потребители. Наскоро, Великобритания’S NHS (Национална здравна служба) беше жертва на откуп. Поради факта, че NHS използва остарели операционни системи на Windows XP, киберпрестъпниците откриха, че е лесно да проникнат в своите компютри.

Начини за предотвратяване на откуп

Вашите данни са ценни за вас и затова е естествено, че не бихте искали той да се държи за заложници от създателите на злонамерен софтуер. Ето защо е наложително да се засили отбраната срещу откуп и други злонамерен софтуер. Има няколко неща, които можете да направите за това:

 • Подкрепяйки вашите данни е първата линия на отбрана срещу откуп и свързан зловреден софтуер. Направете навик да се прави резервно копие на важни данни седмично или ежедневно. Приложенията на трети страни могат да се използват за него. Когато архивирате ценните си данни, става по -лесно да се отървете от досадни ситуации, създадени от Ransomware.
 • Винаги пазете своя актуална операционна система. Windows 8, Windows XP и Windows 2003 са изключително уязвими от атаки за откуп.
 • Точно е да използвате подходящ софтуер за анти злонамерен софтуер на вашия компютър и да го актуализирате редовно. Актуализираният антивирус може да улови по -нови щамове зловреден софтуер, включително откуп.
 • Необходимо е също така да използвате компютъра и мрежата по правилни начини, за да гарантирате, че откупът не се промъква в системата. Създатели на такъв софтуер вграждат зловреден софтуер в различни неща като прикачени файлове, изображения и видеоклипове в социалните медии и т.н. Въздържайте се от отваряне на подозрителни привързаности, преди да го сканирате с антивирус и не кликнете върху видеоклипове, изпратени и от неизвестни хора.
 • Инсталирайте блокер за откуп. И Cybereason Ransomfree, и Malwarebytes Anti-Ransomware са надеждни безплатни опции.
 • Блок TCP порт 445 Като допълнителна мярка за сигурност. Ако ти’Използване на Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 и т.н., то’е необходимо Затворете пристанищата 445, 135, 138, 139.
 • Друга подходяща мярка за повишаване на защитата срещу варианти на зловреден софтуер, включително Ransomware, е използването на a Vpn. Виртуалната частна мрежа не е полезна само за корпоративните потребители на уеб, но може да бъде полезна и за общите потребители на компютър.

Защо да използвате VPN за предотвратяване на атаки за откуп

Докато използването на VPN не може да ви предпази от атаки на злонамерен софтуер, нивото на сигурността на вашата система вече се засилва. Предимствата са многобройни:

 • Когато използвате VPN, вашият IP адрес е скрит и имате достъп до мрежата чрез анонимност. Това затруднява създателите на злонамерен софтуер да се насочат към вашия компютър. Обикновено те търсят по -уязвими потребители.
 • Когато споделяте или получите достъп до данни онлайн, използвайки VPN. Тези данни са криптирани и остават до голяма степен недостъпни за производителите на злонамерен софтуер.
 • Надеждни VPN услуги също са двойни URL адреси.

Благодарение на тези фактори, използването на VPN ви държи по -защитени от злонамерен софтуер, включително Ransomware. Има много VPN услуги, от които да избирате. Уверете се, че доставчикът на VPN, с когото се регистрирате, е реномиран и има необходим опит в областта на онлайн сигурността. Добър пример би бил ExpressVpn.

Може ли VPN да ви предпази от хакване?

Може ли VPN да ви предпази от хакване?

В ерата на Cyberattacks създаването на херметична среда за вашите устройства с активиран интернет е предизвикателна задача. Актьорите на заплаха стават по -хитри от деня в търсенето на нови начини да заобиколят дори най -рестриктивните защитни механизми.

То’S Общото познание, че специализираният софтуер като антивирусни и анти-зловредни решения може да ви предпази от хакери, но може ли всички други инструменти да отговарят на тази роля?

VPN, например, имат солидна репутация за поддържане на вашите онлайн дейности частни, но колко добре се справят в по -предизвикателен сценарий, като например да ви направят изчистени от хакерите и техните злоупотреби с атаки?

VPN функционалност 101

Първо, трябва да разберем как точно работи VPN, преди да можем да се примирим дали може да ви предпази от хакери. VPN, който е кратък за виртуална частна мрежа, анонимизира вашите данни, като маршрутизира трафика ви през серия от сигурни машини, наречени сървъри.

Повечето VPNs пренасочват вашите данни чрез един сървър, който трябва да е достатъчен, за да предпазите трафика ви от вреда’s начин. Въпреки това, някои доставчици на VPN се гордеят с мулти-хоп функция, която отскача вашата връзка чрез множество сървъри, засилвайки поверителността ви още повече.

За съжаление, просто пренасочването на трафика не е почти достатъчно, за да се предотврати призраците на хакерите в частни данни в днешно време. VPN също разполагат с солидни протоколи за криптиране на цифърски релейни данни, така че дори и да изпаднат в грешни ръце, престъпниците могат’не го използвайте.

Освен основната им функция за пренасочване и криптиране на вашия трафик, съвременните VPN като BitDefender VPN се предлагат с няколко допълнителни функции, включително, но не само:

 • Превключватели за Kill Kill, които могат да попречат на вашето устройство да се върне към неговото по подразбиране, необезпечена връзка, ако VPN временно отпадне
 • Adblockers и модули за борба с движението, които могат да попречат на онлайн образуванията да проследяват вашето онлайн поведение и да ви насочат към персонализирано съдържание (реклами, новини, статии, пропаганда)
 • Функции за разделяне на тунели, които ви позволяват да изключвате определени приложения и услуги на вашето устройство от преминаване през VPN тунел
 • Multi-Hop VPN, който ви позволява да отхвърлите връзката си чрез два или повече VPN сървъра, за да увеличите анонимността

VPN предлагат ограничена защита срещу хакери

Да отговоря на въпроса: Да, VPN може да ви предпази от хакери и някои от техните атаки, но то’от решаващо значение за разбирането на техните ограничения. VPN спечели’T ви предпазва от изтегляне или инсталиране на злонамерен софтуер на вашия компютър, който е един от най -критичните вектори за атака в наши дни.

Освен това, въпреки че някои VPN решения включват злонамерен софтуер и фишинг защита, те предлагат ограничена защита срещу тези атаки. Модулите за защита от злонамерен софтуер и фишинг разчитат на бази данни, които се състоят от открити по -рано злонамерени домейни. Ако домейнът е нов и не е придобит от базата данни, вашият VPN’S Malware и модул за защита на фишинг може’не правя много.

Въпреки това, VPN може да ви предпази от хакери в обществени мрежи. Ако ти’В обществен Wi-Fi, други участници в мрежата може да могат да видят вашия трафик, особено ако го’s не е криптиран. Въпреки че HTTP могат да ви помогнат да постигнете същия ефект, той работи само във вашия браузър. За разлика от тях, VPN ви осигурява защита в цялата система, независимо от приложението или услугата, които използвате.

VPN също могат да ви предпазят от DOS и DDOS атаки чрез затъмняване на вашия IP адрес. Без да знаят вашия IP адрес, участниците в заплахата могат’T ви насочва към атаки за отказ на обслужване.

VPN може да ви предпази от:

 • MITM атаки – Чрез пренасочване на вашия трафик и криптиране го, VPN правят невероятно предизвикателство за нападателите да наблюдават вашия трафик и да откраднат личните ви данни
 • Отвличане на сесия – Известен също като кражба на бисквитки, този вид атака често се среща в необезпечени, обществени Wi-Fi мрежи, а VPN предлагат отлична защита за него
 • DOS и DDOS атаки – Без да знаят действителния си IP адрес, хакерите нямат начин да ви насочат към атаки за отказ на обслужване
 • Отдалечено хакерство –VPN прикрива вашия IP адрес, което прави дистанционното хакерство невъзможно, ако извършителите не’не знам истинския си IP адрес

VPN могат’t да ви предпазва от:

 • Злонамерен софтуер – VPNS Aren’t Проектиран да ви предпази от изтегляне или инсталиране на зловреден софтуер на вашето устройство, за разлика от специализираните решения за борба с мъглата като Bitdefender Total Security
 • Фишинг – Въпреки че някои VPN включват функции за фишинг за защита, те не са’не ви дава херметична защита срещу опити за фишинг, които често използват човешката грешка
 • Човешки грешки – Вашият VPN може’t не ви пречи да деактивирате антивируса си, да щракнете върху злонамерени връзки или да раздавате личните си данни доброволно