Резюме:

 • Microsoft вече няма да предоставя актуализации за безплатния си антивирусен софтуер, Security Essentials, след пенсионирането на Windows 7.
 • Първоначалните от сигурността са били ограничени до потребителите, но по -късно е разширен до малкия бизнес.
 • Windows Defender замени основните продукти за сигурност при старта на Windows 8.

Ключови точки:

 1. Microsoft няма да актуализира основността на сигурността, след като Windows 7 приключи своята поддръжка.
 2. Първоначално е проектиран за сигурността на потребителите, но по -късно беше разширен до малкия бизнес.
 3. Windows Defender замени основността на сигурността в Windows 8.
 4. В миналото Microsoft продължи да предоставя актуализации за MSE след пенсионирането на Windows XP.
 5. Актуализациите на MSE за Windows 7 вече не са необходими.
 6. Решението на Microsoft да прекрати актуализациите за MSE на Windows 7 може да насърчи потребителите да надстроят до Windows 10.
 7. Продължаването на използването на MSE на Windows 7 може да изложи потребителите на потенциални уязвимости.
 8. Потребителите на Windows 7 се препоръчват да надстроят до Windows 10.
 9. Потребителите също трябва да гарантират, че други софтуерни програми на техните компютри са създадени за автоматични актуализации.
 10. Таблетките и телефоните също трябва да бъдат защитени с подходящи мерки за сигурност.

Въпроси:

 1. Ще продължи ли Microsoft да предоставя актуализации за Essentials за сигурност на Windows 7 след пенсионирането му?
 2. Не, Microsoft няма да актуализира Essentials за сигурност след края на поддръжката на Windows 7 на 14 януари 2020 г.

 3. Първоначално ли е достъпна за сигурността само за потребителите?
 4. Да, първоначалните от сигурността първоначално бяха ограничени до потребителите.

 5. Кога Microsoft разшири лицензирането на основни от сигурността на малкия бизнес?
 6. През 2010 г. Microsoft разшири лицензирането на основни от сигурността на малките предприятия с 10 или по -малко компютри.

 7. Какво замени основността на сигурността при старта на Windows 8?
 8. Windows Defender замени основните продукти за сигурност при старта на Windows 8.

 9. Продължи ли Microsoft да предоставя актуализации за MSE след пенсионирането на Windows XP?
 10. Да, Microsoft продължи да предоставя актуализации за подпис на зловреден софтуер за MSE на Windows XP след пенсионирането си през 2014 г.

 11. Защо Microsoft реши да прекрати актуализациите за MSE в Windows 7?
 12. Microsoft вероятно иска да насърчи потребителите да надграждат до Windows 10 и е претеглил потенциалните рискове от незащитени системи срещу тази цел.

 13. Какви са потенциалните рискове от продължаване на използването на MSE на Windows 7?
 14. Продължаването на използването на MSE на Windows 7 може да изложи потребителите на уязвимости, както и възможността за нови байпасни методи за злонамерен софтуер.

 15. Какво е препоръчителното действие за потребителите на Windows 7?
 16. Потребителите на Windows 7 се съветват да надстроят до Windows 10, за да осигурят продължителна сигурност.

 17. Ако потребителите актуализират и други софтуерни програми на своите компютри?
 18. Да, потребителите трябва да гарантират, че други софтуерни програми като Adobe, Java и браузъри са създадени за автоматични актуализации.

 19. Как трябва да бъдат защитени таблетки и телефони?
 20. Потребителят трябва да проучи и приложи подходящите мерки за сигурност към таблети и телефони.

Подробни отговори:

 1. Ще продължи ли Microsoft да предоставя актуализации за Essentials за сигурност на Windows 7 след пенсионирането му?

  Не, според Microsoft, Essentials за сигурност вече няма да защитава компютрите на Windows 7 след края на поддръжката на 14 януари 2020 г. Това означава, че Microsoft няма да предоставя нови подписи за злонамерен софтуер за Essirement за сигурност на Windows 7.

 2. Първоначално ли е достъпна за сигурността само за потребителите?

  Да, първоначалните от сигурността са стартирани като безплатна антивирусна програма за потребителите през 2008 г. Наличието му обаче по -късно беше разширена, за да включва малки предприятия с 10 или по -малко компютри.

 3. Кога Microsoft разшири лицензирането на основни от сигурността на малкия бизнес?

  През 2010 г. Microsoft разшири лицензирането на основни от сигурността, за да включи малкия бизнес. Тази промяна позволи на малките предприятия с 10 или по -малко компютри да използват безплатната антивирусна програма за техните нужди за сигурност.

 4. Какво замени основността на сигурността при старта на Windows 8?

  С пускането на Windows 8 Microsoft замени Essentials за сигурност с Windows Defender като вграден антивирусен софтуер. Windows Defender е включен във всяка следваща версия на Windows, включително Windows 10.

 5. Продължи ли Microsoft да предоставя актуализации за MSE след пенсионирането на Windows XP?

  Да, Microsoft предостави актуализации за Microsoft Security Essentials (MSE) на Windows XP дори след пенсионирането на операционната система през 2014 г. MSE имаше голям набор от потребители на Windows 7 по това време, така че предоставянето на актуализации за Windows 7 също обхвана нуждите на потребителите на Windows XP.

 6. Защо Microsoft реши да прекрати актуализациите за MSE в Windows 7?

  Решението за прекратяване на актуализациите за MSE на Windows 7 вероятно се ръководи от желанието на Microsoft да насърчават потребителите да надстроят до Windows 10. Като прекратява поддръжката на MSE в Windows 7, Microsoft има за цел да стимулира потребителите да се преместят в по-скорошна и по-добре поддържана операционна система, която включва Windows Defender като вграденото антивирусно решение.

 7. Какви са потенциалните рискове от продължаване на използването на MSE на Windows 7?

  Продължаването на използването на MSE на Windows 7 след края на поддръжката може да представлява рискове за сигурността. Незащитените системи могат да бъдат експлоатирани, което потенциално води до компромис на други устройства в същата мрежа. Това е особено загрижено за малкия бизнес, където компромисът на един компютър с Windows 7 може да повлияе на множество машини в една и съща мрежа.

 8. Какво е препоръчителното действие за потребителите на Windows 7?

  Потребителите на Windows 7 са силно посъветвани да надстроят до Windows 10. Надграждането до поддържана операционна система гарантира, че потребителите получават текущи актуализации на сигурността и защита от потенциални уязвимости.

 9. Ако потребителите актуализират и други софтуерни програми на своите компютри?

  Да, от съществено значение е потребителите да поддържат всички софтуерни програми на своите компютри, като Adobe, Java и уеб браузъри, актуализирани до най -новите версии. Редовно актуализирането на софтуера е от решаващо значение за кръпка за уязвимости в сигурността и намаляване на риска от експлоатация.

 10. Как трябва да бъдат защитени таблетки и телефони?

  Таблетките и телефоните също трябва да бъдат защитени с подходящи мерки за сигурност. Потребителите се съветват да проучат опциите за сигурност, налични за техните конкретни устройства и да следват най -добрите практики, като например активиране на автоматични актуализации и използване на реномиран антивирусен софтуер.

Microsoft Security Essentials за получаване на актуализации след Windows 7 EOS

Security Essentials, безплатна антивирусна (AV) програма, която стартира през 2008 г., първоначално беше ограничена до потребителите. През 2010 г. обаче Microsoft разшири лицензирането на малкия бизнес, дефиниран като тези с 10 или по -малко компютри. Две години след това MSE беше заменен от Windows Defender с пускането на Windows 8.

Microsoft за завършване на актуализации на безплатния AV софтуер на Windows 7, Security Essentials

Microsoft няма да предостави нови подписи за злонамерен софтуер за своя софтуер за отглеждане на домашна сигурност, след като оттегля Windows 7 за пет седмици.

“Не, вашият компютър с Windows 7 не е защитен от MSE ((Microsoft Security Essentials)) след 14 януари 2020 г.”, заяви компанията в документ за поддръжка, загрижен главно за разширените актуализации на сигурността (ESU), които се преклаждат към Enterprises. „MSE е уникален за Windows 7 и следва същите дати на жизнения цикъл за поддръжка.”

Security Essentials, безплатна антивирусна (AV) програма, която стартира през 2008 г., първоначално беше ограничена до потребителите. През 2010 г. обаче Microsoft разшири лицензирането на малкия бизнес, дефиниран като тези с 10 или по -малко компютри. Две години след това MSE беше заменен от Windows Defender с пускането на Windows 8.

Оттогава Defender е изпечен във всяка последваща версия на ОС, включително Windows 10. Windows 7 обаче е заседнал с MSE.

Computerworld По -рано спекулира, че Microsoft ще предостави актуализации на MSE дори след пенсионирането на Windows 7, планирано за Ян. 14. Прогнозата се основаваше на поведението на Microsoft преди пет години, когато продължаваше да изтръгва актуализациите на подписа на злонамерен софтуер за потребителите на Windows XP на MSE през месеците след пенсионирането на операционната система през април 2014 г.

Какво Computerworld Пренебрегвано да се вземе предвид, разбира се, беше, че през 2014 г. MSE все още имаше голям набор от потребители или потенциални потребители, тези, които работят с Windows 7. Тъй. Това не е така сега; Windows 7 е краят на линията за MSE.

Без съмнение би било в интерес на Microsoft да продължи да актуализира MSE на Windows 7 след Ян. 14; Незащитените системи заплашват екосистемата на Windows като цяло, защото експлоатацията на, да речем, един компютър с Windows 7 може да доведе до компромиси на няколко други устройства в една и съща мрежа, като едно, което свързва машините на малък бизнес. Но по презумпция Microsoft е претеглил това срещу желанието си да накара клиентите да надграждат до Windows 10 и да бъдат намерени за последния.

 • Windows
 • Сигурност
 • Microsoft
 • Малък и среден бизнес

Copyright © 2019 IDG Communications, Inc.

Microsoft Security Essentials за получаване на актуализации след Windows 7 EOS

Windows 7

Microsoft Security Essentials (MSE) ще продължи да получава актуализации на дефиницията за нов злонамерен софтуер, след като Windows 7 достигне края на поддръжката, въпреки че бюлетинът за поддръжка на Microsoft заявява друго.

В често задаваните въпроси на Microsoft за разширените актуализации на сигурността за Windows 7 се посочва, че след като Windows 7 достигне EOS, MSE вече няма да защитава компютър с Windows 7.

Не, вашият компютър с Windows 7 не е защитен от MSE след 14 януари 2020 г. MSE е уникален за Windows 7 и следва същите дати на жизнения цикъл за поддръжка. Научете повече за MSE.

Това се отнасяше за онези потребители, които продължават да използват MSE в Windows 7, тъй като това означаваше, че ще трябва да получат нов антивирусен софтуер, за да останат защитени.

В Microsoft AMA за Windows 7, хостван на форумите на Microsoft Community вчера, Уди Леонхард попита дали е вярно, че MSE вече няма да получава подписи за злонамерен софтуер след 14 януари 2020 г., EOS дата.

Служителят на Microsoft Mike Cure заяви, че MSE все още ще получи актуализации на подписа след 14 януари, но споделя информация от FAQ за края на поддръжката на Windows 7, която обяснява, че програмата Microsoft Security Essentials вече няма да получава актуализации.

Microsoft Post в AMA

Въпреки че това със сигурност е добра новина за потребителите на MSE в Windows 7, това все още не означава, че трябва да продължите да използвате Windows 7 или Microsoft Security Essentials по този въпрос.

Без абонамент за разширени актуализации за сигурност на Windows 7, използването на неподдържаната операционна система ще отвори потребителите към уязвимости, които вече няма да бъдат фиксирани. Освен това не е рядкост за уязвимости или байпасни методи да бъдат открити в антивирусния софтуер.

Следователно, дори и да сте готови да рискувате да бъдете засегнати от нови уязвимости в Windows 7, все още е възможно дистрибуторите на злонамерен софтуер да излязат с методи, които заобикалят откриването в Microsoft Security Essentials.

Ако използвате Windows 7, силно ви предложи да надстроите компютъра си до Windows 10, което все още може да се направи безплатно.

Осигуряване на устройства за прозорци

‍ Това предоставя само инструкции за актуализации на Windows на компютри Windows. Вашият компютър ще има други програми, които трябва да настроите за автоматични актуализации като Adobe, Java и други браузъри като Google Chrome или Mozilla. Също така ще трябва да проучите вашия таблет и телефон, за да научите как да го защитите. *** Ние предоставяме тези инструкции само като любезност. Не можем и няма да предоставим никаква подкрепа, освен да предоставяме тези писмени инструкции. Не се обаждайте за техническа поддръжка. Windows 7 и Windows XP вече не се поддържат от Microsoft. Актуализирайте операционната си система до Windows 10.

Как да включите автоматичната актуализация на Windows за Windows 10

Активни часове

https: // поддръжка.Microsoft.com/en-us/help/17154/windows-10-thep-your-pc-досега
1.
Изберете бутона Старт, след това изберете Настройки>Актуализация и сигурност>Актуализация на Windows, и след това изберете Променете активните часове. 2. Изберете началното време и крайното време за активни часове и след това изберете Запазете. Източник: Microsoft

Как да включите основите на Microsoft Security (Anti-virus)

http: // windows.Microsoft.com/en-us/windows/получаване на старт-със захватка-есенциализирани от Microsoft: там’не е много за правене. Microsoft Security Essentials работи на заден план, за да защити вашия компютър. Той проверява за актуализации автоматично няколко пъти на ден и не’не забавяйте компютъра си, докато работи. Прости цветни кодиращи, прости действия Можете да следите как се справя вашият компютър, като разгледате иконата на Microsoft Security Essentials в областта на известието в най -дясната част на лентата на задачите. Зеленото означава, че всичко е наред, жълтото означава, че вашият компютър е потенциално незащитен, а червеното означава, че вашият компютър е изложен на риск. Когато видите жълто или червено, щракнете върху иконата и ще можете да видите подробностите и да предприемете действия. Обикновено най -доброто нещо, което трябва да направите, е да изберете Чист компютър така че заплахата да бъде отстранена. Ако искате автоматично да изтриете заплахи, когато те бъдат идентифицирани, отворете Microsoft Security Essistums, щракнете върху Настройки раздел и след това изберете Действия по подразбиране. Сканиране точно сега Отворете Microsoft Security Essentials и вие’Ще бъда на У дома раздел. Можете да изберете a Бързо сканиране или а Пълен Сканиране (и след това щракнете Сканирай сега). Бързото сканиране ще търси вируси на всички места, на които е най -вероятно да скрият. То’е добър избор, когато вие’просто проверявайте здравето на вашия компютър. Но ако нещо ви кара да мислите, че вашият компютър е заразен с вирус или шпионски софтуер, препоръчваме пълно сканиране. Компютърът ви ще бъде малко по -бавен, докато работи, но пълното сканиране търси навсякъде за възможни проблеми. Сканиране на планиране По подразбиране Microsoft Security Essentials изпълнява сканиране на вашия компютър веднъж седмично, когато вие’Вероятно заспа (2:00 ч. В неделя). Ако искате да коригирате това, отворете Microsoft Security Essentials и щракнете върху Настройки раздел. Под Планирано сканиране, Вие’Ще мога да променя деня и часа, както и вида на сканирането. Сканиране повече от просто вашия твърд диск Може да е полезно да сканирате външни дискове и USB устройства, тъй като те също могат да се заразят. Отворете Microsoft Security Essentials и щракнете върху Настройки раздел. Отидете на Напреднал и щракнете върху опцията за Сканирайте сменяеми дискове. Всеки път, когато сканирането работи, вашите сменяеми дискове също ще бъдат сканирани (ако те’отново прикрепен към вашия компютър). Ако искате да стартирате сканиране веднага, върнете се в У дома Раздел и щракнете Сканирай сега.

Как да включите Windows Defender за Windows 10

За да стартирате Windows Defender, трябва да отворите настройките на контролния панел и Windows Defender и да кликнете върху Включи, и гарантирайте, че следните са активирани и са зададени на позиция: 1. Защита в реално време
2. Облачна защита. Когато няма софтуер за защита, защитаващ вашия компютър, ще видите известия като тези се появяват. Без известие за защита на вирусаЩракването върху него ще ви покаже инсталираните приложения за сигурност във вашата система. Ако пропуснете това известие, можете да го видите в центъра за известие и действие. Център за действиеЩракването и върху него ще ви покаже инсталираните приложения за сигурност на вашия компютър, както следва. Прозорец за сигурност и поддръжкаИзберете Windows Defender и след това кликнете върху Включи бутон. Windows Defender ще започне. Първото мислене, което искате да направите, когато това се случи, е да актуализирате вашите определения. Windows DefenderЩракването върху връзката към настройките в горния десен ъгъл ще отвори следния панел. Можете също да получите достъп до него чрез Настройки> Актуализация и сигурност> Windows Defender. Настройки на Windows DefenderВеднъж тук, уверете се, че Защита в реално време и Облачна защита е зададен на ON. Можете също да зададете Автоматично подаване на пробата до позицията. След това можете да конфигурирате Windows Defender според вашите нужди.

Как да включите защитната стена на Windows

Винаги, винаги включвайте защитната стена на Windows. Windows 10 За да включите или изключите защитната стена на Windows, изберете Започнете Бутон, отворете Център за сигурност на Windows Defender> Защита на защитната стена и мрежата, Изберете мрежов профил, след това под Защитна стена на Windows, Включете или изключете.

Как да архивирате устройството си

Трябва да планирате предварително, за да можете да се възстановите от атаки. Много атаки като разруха на откуп, корумпирани или заключване на данните на вашия компютър. Можете да се борите с това, като редовно правите резервни копия на вашата машина. Използвайте външен твърд диск и/или сигурна облачна услуга, за да извършите вашите резервни копия. Много от тези решения изискват много малко технически умения за използване, но могат да запазят важните ви данни.

Няма повече надграждане на Microsoft Security Essentials през 2020 г. за Windows 7

Network Services Group LLC

Разчитахте ли на ъпгрейдите на Microsoft Security Essentials, за да запазите вашата машина на Windows 7 в безопасност?

Търсите ли всеобхватни ИТ решения за вашия Ан Арбър, бизнес?

Microsoft прекратява поддръжката за Windows 7 и Server 2008 14 януари 2020 г. Докато те ще продължат да предлагат ъпгрейди за номинални такси, Написването е на стената за тази операционна система. Пословичната гъска е приготвена – то’S Време за извършване на планове за надграждане на вашите бизнес работни станции до Windows 10.

Някои хора имат идеята, че дори и с края на поддръжката за Windows 7, Microsoft все още ще поддържа Microsoft Security Essentials, за да помогне за предотвратяване на злонамерен софтуер и други вредни бъгове. Като Computerworld доклади – Дори MSE ще спре да бъде подкрепен! Няма да се добавят нови подписи за злонамерен софтуер, оставяйки вашите лични компютри и бизнес работни станции отворени за нови атаки.

Причината MSE вече няма да се поддържа, че Windows 7 е единственото нещо, което го изпълнява. Започвайки с Windows 8 и продължавайки за Windows 10, Microsoft премести по -голямата част от усилията си на Windows Defender. Тъй като защитникът не’T работи за Windows 7, MSE беше поддържан за тази операционна система’S жизнен цикъл. Сега, когато поддръжката за Windows7 и Server 2008 приключва, Microsoft Security Essentials ще приключи. То’все още е възможно Microsoft да продължи актуализациите на MSE за кратък период след 14 януари 2020 г. – но всичко, което те’re сигнализацията предполага, че MSE няма да бъде актуализиран.

Network Services Group LLC – Техническа поддръжка и ИТ решения за бизнеса на Ann Arbor

Ако вашият бизнес все още работи с Windows 7 или Server 2008, то’s Време е да направите планове за надграждане на вашия хардуер за поддръжка на Windows 10. Това ще гарантира, че ще продължите да получавате основни актуализации за сигурност, необходими, за да запазите данните си. Периодът на абонаментната грация е само временно решение. Можем да ви помогнем да надстроите и да започнете новата година на десния крак.

Свържете се с нас или ни се обадете на 877-815-6974 днес.

Network Services Group LLC
Предоставяне на ИТ решения на Ann Arbor, MI

Network Services Group LLC 955 w. Кръг на Айзенхауер, апартамент c
Ан Арбър, Мичиган 48103

Телефон: 877.815.6974
Факс: 877.815.6974
Електронна поща: Поддръжка@NSGROUPLLC.com

Група за мрежови услуги, LLC

Гордо обслужване на Югоизточен Мичиган от 2001 г., включително

и околните райони.

Network Services Group LLC в Google My Business Network Services Group LLC в YouTube

© 2001 – 2023 Група за мрежови услуги, LLC

Microsoft Security Essentials (MSE) за Windows 7 Получавайте актуализации на дефиницията след 14 януари 2020 г

[Немски] Microsoft направи обрат на. Ако стартирате Windows 7 SP1 след 14 януари 2020 г. и използвате Microsoft Security Essentials като антивирусен софтуер, все пак ще получавате актуализации за подпис (срещу предишното съобщение).

Реклама

Още веднъж се прилага старата шега: Ако можете да разчитате на нещо в Microsoft, което не можете да разчитате на Microsoft

Стари неща: Microsoft Security Essentials достига ли до EOL?

Преди няколко дни бях обявил края на живота за Microsoft Security Essentials (MSE) в блога на Windows 7: Скоро край на живота на Microsoft Security Essentials за 14 януари 2019 г. Разбира се, по това време се позовах на това, което Microsoft е документирал на своя уебсайт.

Фактът беше тогава: На 14 януари 2020 г. десетгодишната удължена поддръжка за Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 ще приключи. Датата на края на живота (EOL) е фиксирана след излизането на Windows 7. Microsoft предлага на компаниите програмата за разширена сигурност, базирана на такси (ESU), която може да се използва за получаване на актуализации за сигурност до януари 2023 г. Тук в блога има някои статии за програмата ESU от Microsoft.

Ще продължи ли Microsoft Security Essentials (MSE) да защитава компютъра ми след края на поддръжката?

Не, вашият компютър с Windows 7 не е защитен от MSE след 14 януари 2020 г. MSE е уникален за Windows 7 и следва същите дати на жизнения цикъл за поддръжка.

Ясно изявление, от 14 януари 2020 г. няма да има повече подкрепа за Microsoft Security Essentials. Без значение дали някой е резервирал програмата за разширено актуализиране на сигурността (ESU) за Windows 7 SP1 или не.

Реклама

Тогава получих коментари от някои читатели (особено за моята немска статия в Heise), защото клиентите на ESU изглеждат като оставени под дъжда. Те посочват, че актуализациите на подписа за Microsoft Security Essentials (MSE), защитникът на Windows от Windows 8.1 и Windows 10 и за защитата на крайната точка на Microsoft System Center (SCEP) всъщност са еднакви. И Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP) все още са достъпни за корпоративни клиенти под Windows 7 SP1 с ESU.

U завой: MSE ще продължи да получава актуализации за подпис

Не искам да предполагам, че моите статии са върнали топката в играта в Microsoft (въпреки че моята английска статия за MSE е посочена в нас сайтове). Но Уди Леонхард беше написал на Askwoody.com „Чакай, ще повярвам на това, което Microsoft обявява, когато датата на пристига и мога да я проверя за доказателство“. Това означава, че Леонхард е бил скептичен, че Microsoft ще отреже MSE след 14.01.2020.

Сега Мартин Геуß от немски д -р. Прозорци, а също и Уди Леонхард в Askwoody.com забеляза промяна. Уди Леонхард и други попитаха в вчера AMA какво има с MSE след 14 януари 2020 г? Сега Microsoft актуализира своите често задавани въпроси за разширена програма за актуализация на сигурността на Windows 7 SP1 (ESU) и кажете:

Ще продължи ли Microsoft Security Essentials да защитава моя компютър след края на поддръжката?

Microsoft Security Essentials (MSE) ще продължи да получава актуализации на подписа след 14 януари 2020 г. Платформата MSE обаче вече няма да се актуализира.

Microsoft Security Essentials (MSE) няма да получава актуализации, предоставящи нови функции след 14 януари 2020 г. Но поне актуализациите на подписа за дефинициите на вируса ще бъдат актуализирани след тази дата. Но тази страница на MSE се казва в края на подкрепата на 14 януари 2020 г.

Няколко забележки от моя страна: Microsoft има невероятен талант, за да се изстреля във втория крак, след като изстреля първия крак. Така че Windows 7 SP1 получава разширените актуализации за сигурност (ESU), които подлежат на такса. Microsoft Security Essentials продължават да получават актуализации за дефиниция. И ако в MSE сканиращия двигател сега се намери уязвимост, няма ли повече актуализации? Особено след като този двигател за сканиране се използва и в защитата на Windows и защитата на предните вещества. Не мисля така – с други думи: Предполагам, че Microsoft ще направи нещо по въпроса, ако най -лошият случай на огромна уязвимост се случи на двигателя за сканиране. Уди Леонхард има повече за това офукация на Computerworld. Текуща дискусия може да се намери тук.

А това означава, че малките компании с ESU могат да продължат да предоставят на своите Windows 7 системи безплатно MSE вирус защита безплатно. Единственото условие е, че не се използват повече от 10 компютъра.