Изключването на анти вируса увеличава ли FPS?

Анализаторът на ефективността предоставя представа за проблемните файлове, които биха могли да причинят влошаване на работата на антивируса на Microsoft Defender. Този инструмент е предоставен „както е“ и не е предназначен да предоставя предложения за изключения. Изключенията могат да намалят нивото на защита на вашите крайни точки. Изключенията, ако има такива, трябва да бъдат дефинирани с повишено внимание.

Резюме

В тази статия ще проучим анализатора на ефективността на антивируса на Microsoft Defender и неговото въздействие върху FPS (кадри в секунда), когато е изключен. Ще обсъдим предпоставките за използване на анализатора на производителността и как той може да помогне за подобряване на работата на антивируса на Microsoft Defender. Освен това ще предоставим отговори на някои често задавани въпроси, свързани с тази тема.

Ключови точки

 • Анализаторът на ефективността на Microsoft Defender Antivirus помага за идентифициране на проблемни файлове, които могат да повлияят на производителността на антивирусното сканиране.
 • Изключенията трябва да бъдат дефинирани с повишено внимание, тъй като те могат да намалят нивото на защита на крайните точки.
 • Анализаторът на производителността е инструмент за командния ред на PowerShell, наличен на Windows 10, Windows 11 и Windows Server.
 • Той може да даде представа за най -добрите пътеки, файлове, процеси и разширения на файлове, които влияят на времето за сканиране.
 • Изпълнението на анализатора на ефективността включва запис на следа от производителност и анализ на данните.
 • Анализаторът на ефективността може да се използва за експортиране на данни в CSV или JSON файлове.
 • За да се подобри FPS, не се препоръчва да се изключат напълно антивируса.

Въпроси и отговори

1. Дали изключването на антивируса на Microsoft Defender подобрява FPS?
Изключването на антивируса на Microsoft Defender напълно може да подобри FPS, но това компрометира сигурността на вашата система. Не се препоръчва да изключите антивируса, тъй като оставя системата ви уязвима към злонамерен софтуер и други заплахи.
2. Какви са предпоставките за използване на анализатора на производителността?
Анализаторът на производителността на Microsoft Defender Antivirus се поддържа на Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Изисква се конкретни версии на платформа и PowerShell. Версията на платформата трябва да бъде 4.18.2108.7 или по -нови и PowerShell Версия 5.1, PowerShell ISE, или PowerShell 7.х.
3. Как анализаторът на ефективността помага за подобряване на производителността на Microsoft Defender Antivirus?
Анализаторът на ефективността помага да се идентифицират файлове, разширения на файлове и процеси, които влияят върху работата на антивируса на Microsoft Defender Antivirus. Анализирайки тези данни, можете да предприемете действия за възстановяване, за да подобрите антивирусната ефективност.
4. Какви са някои опции за анализ с помощта на анализатора на ефективността?
Можете да анализирате най -добрите пътища, файлове, процеси и разширения на файлове, които влияят на времето за сканиране на антивируса на Microsoft Defender. Освен това можете да изследвате комбинации от тези елементи, като най -добрите файлове за разширение или топ процеси по пътя.
5. Как да стартирам анализатора на производителността?
За да стартирате анализатора на ефективността, отворете PowerShell в административен режим и изпълнете командата “new -mpperformancerecording -recordto.„Това ще започне записа на антивирусните събития на Microsoft Defender на крайната точка.
6. Мога ли да експортирам резултатите от анализатора на ефективността?
Да, можете да експортирате резултатите от анализатора на ефективността в CSV или JSON файл. Това ви позволява да анализирате допълнително данните, като използвате други инструменти или процеси.
7. Каква информация мога да прегледам, използвайки анализатора на ефективността?
Анализаторът на ефективността предоставя данни за броя на сканирането, продължителността (общо/min/средно/макс/медиана), път, процес и причина за сканиране. Тази информация ви помага да идентифицирате проблемите с ефективността и да вземате информирани решения.
8. Мога ли да експортирам данните в CSV файл?
Да, можете да експортирате данните за анализатора на производителността в CSV файл, като използвате командата “Export-CSV”. Тя ви позволява да запазите данните в машинно четим формат за допълнителен анализ.
9. Мога ли да конвертирам данните в JSON файл?
Да, можете да конвертирате данните за анализатора на производителността в JSON файл, като използвате командата “convertto-json”. Това може да бъде полезно, ако искате да работите с данните във формат JSON или да ги интегрирате с други системи.
10. Какви са възможните стойности за “Skipreason” в анализатора на ефективността?
Възможните стойности за “Skipreason” в анализатора на производителността включват “не е пропуснато”, “оптимизация (обикновено поради причини за производителност)” и “прескачащ потребителят (обикновено поради изключения от потребителя)).”
11. Как мога да подобря FPS, без да изключвам антивируса?
За да подобрите FPS, без да изключвате антивируса, можете да опитате да оптимизирате антивирусните настройки, да добавите изключения за конкретни файлове или папки и да гарантирате, че вашата система отговаря на препоръчителните хардуерни изисквания за безпроблемна производителност.
12. Има ли рискове при изключването на антивируса напълно?
Да, изключването на антивируса напълно излага системата ви на различни рискове за сигурността, включително злонамерен софтуер, нарушения на данните и неоторизиран достъп. Важно е да имате активен и актуален антивирусен разтвор за адекватна защита.
13. Може ли анализаторът на ефективността автоматично да предложи изключения?
Не, анализаторът на ефективността не предоставя предложения за изключения. Изключенията трябва да бъдат дефинирани с повишено внимание, тъй като те могат да повлияят на нивото на защита, осигурено от антивируса на Microsoft Defender.
14. Може ли анализаторът на производителност да се използва на по -стари версии на Windows?
Не, анализаторът за производителност се поддържа само на Windows 10, Windows 11 и Windows Server версии 2012 R2 и по -горе. Може да не е наличен или напълно функционален на по -стари версии на Windows.
15. Дали анализаторът на ефективността е гарантирано решение за подобряване на FPS?
Анализаторът на ефективността предоставя представа за файлове и процеси, които влияят върху работата на антивируса на Microsoft Defender. Въпреки това, ефективността му в подобряването на FPS може да варира в зависимост от вашата специфична конфигурация на системата и други фактори. Препоръчва се да се консултирате с технически експерти за по -персонализирано решение.

Забележка: Информацията, предоставена в тази статия, се основава на личен опит и не трябва да се счита за професионален съвет. Важно е да се консултирате с официалната документация и експерти за точна и актуална информация относно антивируса на Microsoft Defender и оптимизацията на ефективността на системата.

Изключването на анти вируса увеличава ли FPS?

Анализаторът на ефективността предоставя представа за проблемните файлове, които биха могли да причинят влошаване на работата на антивируса на Microsoft Defender. Този инструмент е предоставен „както е“ и не е предназначен да предоставя предложения за изключения. Изключенията могат да намалят нивото на защита на вашите крайни точки. Изключенията, ако има такива, трябва да бъдат дефинирани с повишено внимание.

Анализатор на производителност за антивируса на Microsoft Defender

Microsoft Defender Antivirus Performance Analyzer има следните предпоставки:

 • Поддържани версии на Windows: Windows 10, Windows 11, Windows 2012 R2 с модерното унифицирано решение и Windows Server 2016 и по -горе
 • Версия на платформата: 4.18.2108.7+
 • PowerShell Версия: PowerShell Версия 5.1, PowerShell ISE, отдалечен PowerShell (4.18.2201.10+), PowerShell 7.x (4.18.2201.10+)

Какво е Microsoft Defender Antivirus Performance Analyzer?

Ако компютрите, работещи с Microsoft Defender Antivirus, изпитват проблеми с производителността, можете да използвате анализатор на производителност, за да подобрите ефективността на антивируса на Microsoft Defender Antivirus. Анализатор на производителност за антивируса на Microsoft Defender в Windows 10, Windows 11 и Windows Server, е инструмент за командния ред на PowerShell, който ви помага да определите файлове, разширения на файлове и процеси, които може да причинят проблеми с производителността на отделните крайни точки по време на антивирусни сканирания. Можете да използвате информацията, събрана от анализатора на ефективността, за да оцените проблемите на ефективността и да прилагате действия за възстановяване.

Подобно на начина, по който механиката извършва диагностика и обслужване на превозно средство, което има проблеми с производителността, анализаторът на производителността може да ви помогне да подобрите производителността на антивирусния защитник.

Концептуален анализатор на ефективността на Microsoft Defender Antivirus. Диаграмата е свързана с: Microsoft Defender Performance Analyzer, Defender Performance Analyzer, Get-MipperFormancerepor, New-Mipperformancerecoring, Windows Defender, Microsoft Defender, Microsoft Windows 10, Microsoft Defender Antivinder, Micro Soft Windows 11, Windows Antivirus, Microsoft Antivirus, Windows Defender Antivirus, Windows 10 Antivirus, Microsoft Windows Defender, Windows Deferend Windows

Някои опции за анализ включват:

 • Топ пътеки, които влияят на времето за сканиране
 • Най -добрите файлове, които влияят на времето за сканиране
 • Най -добрите процеси, които влияят на времето за сканиране
 • Най -добрите разширения на файловете, които влияят на времето за сканиране
 • Комбинации – например:
  • Топ файлове на разширение
  • Горни пътеки на удължаване
  • Най -добрите процеси по път
  • Топ сканиране на файл
  • Топ сканиране на файл на процес

  Анализатор на изпълнение на производителността

  Процесът на високо ниво за изпълнение на анализатора на ефективността включва следните стъпки:

   Изпълнете анализатор на производителност, за да съберете запис на производителност на антивирусните събития на Microsoft Defender на крайната точка.

  Забележете изпълнението на антивирусните събития на Microsoft Defender от типа Microsoft-Antimalware-Engine се записват чрез анализатора на ефективността.

  Използване на анализатор на производителност

  За да започнете да записвате системни събития, отворете PowerShell в административен режим и изпълнете следните стъпки:

   Изпълнете следната команда, за да стартирате записа:

  New -mpperformancerecording -Recordto

  За повече информация относно параметрите и опциите на командния ред, вижте New-MpperFormancerEcding и Get-MpperFormanCereport.

  Когато стартирате запис, ако получите грешката „не може да започне запис на производителност, тъй като Windows Performance Recorder вече записва“, изпълнете следната команда, за да спрете съществуващата следа с новата команда: wpr -cancel -instancename msft_mperformancerecording

  Данни и информация за настройка на ефективността

  Въз основа на заявката, потребителят ще може да преглежда данни за броя на сканирането, продължителността (общо/min/средна/макс/медиана), път, процес и Причина за сканиране. Изображението по -долу показва примерен изход за обикновена заявка на топ 10 файла за сканиране въздействие.

  Пример за изход за основна заявка за Topfiles

  Допълнителна функционалност: Експортиране и конвертиране в CSV и JSON

  Резултатите от анализатора на ефективността също могат да бъдат експортирани и преобразувани в CSV или JSON файл. За примери, които описват процеса на „експортиране“ и „конвертиране“ чрез примерни кодове, вижте по -долу.

  Започвайки с Defender версия 4.18.2206.X, Потребителите ще могат да прегледат информацията за сканиране на прескачане в колоната „Skipreason“. Възможните стойности са:

  1. Не е пропуснат
  2. Оптимизация (обикновено поради причини за изпълнение)
  3. Потребителят е прескочил (обикновено поради изключения от потребителя)

  За CSV

  (Get -mpperformancereport -path .\ Repro-install.ETL -Topscans 1000).Topscans | Export -CSV -Path .\ Repro-Install-Scans.CSV -инкодиране на UTF8 -нотипиинформация 

  (Get -mpperformancereport -path .\ Repro-install.ETL -Topscans 100).Topscans | Конвертиране на CSV -нотипиинформация 

  За JSON

  (Get -mpperformancereport -path .\ Repro-install.ETL -Topscans 1000).Topscans | Конвертиране на -json -деп. 1 

  За да се гарантира машинно-четим изход за експортиране с други системи за обработка на данни, се препоръчва да се използва параметър за Raw за get-mpperformancereport . Вижте по -долу за подробности.

  Референция на PowerShell

  Има два нови командла PowerShell, използвани за настройка на производителността на антивируса на Microsoft Defender:

  • New-Mipperformancerecording
  • Get-mpperformancereport

  New-Mipperformancerecording

  Следващият раздел описва референцията за новия командлет PowerShell New-MpperformanceRecording. Този командлет събира запис на производителност на антивирусните сканирания на Microsoft Defender.

  Синтаксис: New-MipperformancereCording

  New -mpperformancerecording -Recordto

  Описание: New-Mipperformancerecording

  New-Mipperformancerecording Cmdlet събира запис на производителност на антивирусните сканирания на Microsoft Defender. Тези записи на ефективността съдържат Microsoft-Antimalware-Engine и NT Cernel Process Events и могат да бъдат анализирани след събиране с помощта на командлета Get-Mpperformancereport.

  Този нов командлет с FipperformanceRecording предоставя представа за проблемни файлове, които биха могли да причинят влошаване на работата на антивируса на Microsoft Defender Antivirus. Този инструмент е предоставен „както е“ и не е предназначен да предоставя предложения за изключения. Изключенията могат да намалят нивото на защита на вашите крайни точки. Изключенията, ако има такива, трябва да бъдат дефинирани с повишено внимание.

  За повече информация относно анализатора на ефективността вижте Документи за анализатор на производителност.

  Този командлет изисква повишени администраторски привилегии.

  Примери: New-Mpperformancerecording

  Пример 1: Съберете запис на производителност и го запазете

  New -mpperformancerecording -Recordto .\ Defender-Scans.ETL 

  Горната команда събира запис на изпълнение и го запазва до определения път: .\ Defender-Scans.ETL.

  Пример 2: Съберете запис на изпълнение за отдалечена сесия на PowerShell

  $ s = new -pssession -компунктно име server02 -креден домен01 \ user01 new -mpperformancerecording -recordto c: \ localpathonserver02 \ trace.etl -session $ s 

  Горната команда събира запис на производителност на Server02 (както е посочено от аргумент $ s на сесия на параметъра) и я запазва до посочения път: C: \ localpathonserver02 \ trace.ETL на Server02.

  Параметри: New-MipperformanceRecording

  -Recordto

  Посочва местоположението, в което да се запази записът на производителността на Microsoft Defender Antimalware.

  Тип: Позиция на низ: Имената Стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете знаци на Wildcard: FALSE 

  -Сесия

  Посочва обекта PSSession, в който да създадете и запазите записа на антивирусния запис на Microsoft Defender. Когато използвате този параметър, параметърът Recordto се отнася до локалния път на отдалечената машина. Достъпно с Defender Platform Версия 4.18.2201.10.

  Тип: PSSESSION [] Позиция: 0 Стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: Грешно Приемете символи на Wildcard: Грешно 

  Get-mpperformancereport

  Следващият раздел описва командлета Get-Mpperformancereport PowerShell. Анализи и доклади за антивирусния запис на Microsoft Defender.

  Синтаксис: get-mpperformancereport

  Get-MpPerformanceReport [-Path] [-TopScans []] [-TopPaths [] [-TopPathsDepth []]] [-TopScansPerPath []] [-TopFilesPerPath [] [-TopScansPerFilePerPath []] ] [-TopExtensionsPerPath [] [-TopScansPerExtensionPerPath []] ] [-TopProcessesPerPath [] [-TopScansPerProcessPerPath []] ] ] [-TopFiles [] [-TopScansPerFile []] [-TopProcessesPerFile [] [-TopScansPerProcessPerFile []] ] ] [-TopExtensions [] [-TopScansPerExtension [] [-TopPathsPerExtension [] [-TopPathsDepth []] [-TopScansPerPathPerExtension []] ] [-TopProcessesPerExtension [] [-TopScansPerProcessPerExtension []] ] [-TopFilesPerExtension [] [-TopScansPerFilePerExtension []] ] ] [-TopProcesses [] [-TopScansPerProcess []] [-TopExtensionsPerProcess [] [-TopScansPerExtensionPerProcess []] ] [-TopPathsPerProcess [] [-TopPathsDepth []] [-TopScansPerPathPerProcess []] ] [-TopFilesPerProcess [] [-TopScansPerFilePerProcess []] ] ] [-Мислене] [-Raw] 

  Описание: Get-MpperFormanCereport

  CMDlet на Get-MipperFormancereport анализира предварително събрания запис на антивирусна ефективност на Microsoft Defender (New-MipperformancerEcding) и отчита файловите пътища, разширенията на файловете и процесите, които причиняват най-голямо въздействие върху антивирусните сканиращи сканирания на Microsoft Defender, защитник.

  Анализаторът на ефективността предоставя представа за проблемните файлове, които биха могли да причинят влошаване на работата на антивируса на Microsoft Defender. Този инструмент е предоставен „както е“ и не е предназначен да предоставя предложения за изключения. Изключенията могат да намалят нивото на защита на вашите крайни точки. Изключенията, ако има такива, трябва да бъдат дефинирани с повишено внимание.

  За повече информация относно анализатора на ефективността вижте Документи за анализатор на производителност.

  Поддържани версии на ОС:

  Windows версия 10 и по -късно.

  Тази функция е достъпна, като се започне с версия 4 на платформата 4.18.2108.X и по -късно.

  Примери: Get-Mpperformancereport

  Пример 1: Единична заявка

  Get -mpperformancereport -path .\ Defender-Scans.ETL -Topscans 20 

  Пример 2: Множество заявки

  Get -mpperformancereport -path .\ Defender-Scans.ETL -topfiles 10 -Topextensions 10 -topprocesses 10 -Topscans 10 

  Пример 3: Вложени заявки

  Get -mpperformancereport -path .\ Defender-Scans.ETL -topProcesses 10 -topextensionsperprocess 3 -topscansperextensionPerprocess 3 

  Пример 4: Използване на -Мендуационен параметър

  Get -mpperformancereport -path .\ Defender-Scans.ETL -TOPSCANS 100 -Миндурация 100ms 

  Пример 5: Използване на параметър -Raw

  Get -mpperformancereport -path .\ Defender-Scans.ETL -topfiles 10 -Topextensions 10 -TopProcesses 10 -Topscans 10 -Raw | Конвертиране-json 

  Използването на -RAW в горната команда указва, че изходът трябва да бъде машинен, четен и лесно конвертируем в формати на сериализация като JSON.

  Параметри: get-mpperformancereport

  -Топ път

  Заявява отчет за най-добрите пътеки и указва колко най-добри пътища да изхода, сортирани с „продължителност“. Агрегира сканирането въз основа на техния път и директория. Потребителят може да определи колко директории трябва да се показват на всяко ниво и дълбочината на избора.

  - Тип: Int32 - Позиция: Името - Стойност по подразбиране: Няма - Приемете вход на тръбопровода: FALSE - Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -ToppathsDepth

  Посочва рекурсивна дълбочина, която ще се използва за групиране и показване на резултатите от агрегирания път. Например “C:” съответства на дълбочина 1, “C: \ Потребители \ foo” съответства на дълбочина 3.

  Този флаг може да придружава всички други опции за най -добър път. Ако липсва, се приема стойност по подразбиране 3. Стойността не може да бъде 0.

  - Тип: Int32 - Позиция: Името - Стойност по подразбиране: 3 - Приемете вход на тръбопровода: FALSE - Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  знаме Определение
  Topscansperpath Посочва как могат да се посочат най -добрите сканирания за всеки горен път.
  Topfilesperpath Посочва как могат да се определят най -добрите файлове за всеки горен път.
  TOPSCANSPERFILEPERPATH Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки топ файл за всеки горен път, сортирани с „продължителност“
  Topextensionsperpath Посочва колко най -добри разширения за извеждане за всеки горен път
  Topscansperextensionperpath Посочва колко най -добри сканирания да се извеждат за всяко най -високо разширение за всеки горен път
  TopProcessesperpath Посочва колко топ процеси да се изведат за всеки горен път
  Topscansperprocessperpath Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки топ процес за всеки горен път
  TopPathsperextension Посочва колко най -добри пътеки да се изведат за всяко най -високо разширение
  TOPSCANSPERPAPTPERSEXTENSION Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки горен път за всяко най -високо разширение
  Toppathsperprocess Посочва колко най -добри пътища да се изведат за всеки топ процес
  Topscansperpatperperprocess Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки горен път за всеки топ процес

  -Мислене

  Посочва минималната продължителност на всякакви просрочени сканиране или обща продължителност на сканиране на файлове, разширения и процеси, включени в доклада; приема стойности като 0.1234567Sec, 0.1234ms, 0.1US, или валиден период от време.

  Тип: Позиция на низ: Имената Стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете знаци на Wildcard: FALSE 

  -Път

  Посочва пътя (ите) до едно или повече места.

  Тип: Позиция на низ: 0 Стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: Вярно Приемете знаци на Wildcard: Грешно 

  -Сурово

  Посочва, че изходът на записването на производителност трябва да бъде машинен четим и лесно конвертируем към формати за сериализация като JSON (например чрез команда конвертиране до json). Това се препоръчва за потребители, които се интересуват от обработка на партиди с други системи за обработка на данни.

  Тип: Позиция: Имената стойност по подразбиране: FALSE Приемете вход на тръбопровода: False Приемете знаци на Wildcard: FALSE 

  -Topextensions

  Посочва колко най -добри разширения за извеждане, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topextensionsperprocess

  Посочва колко най -добри разширения за извеждане за всеки топ процес, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topfiles

  Заявява отчет за най-добрите досиета и указва колко топ файлове да се изведат, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TopFileSperextension

  Посочва колко най -добри файлове да се изведат за всяко най -високо разширение, сортирани с „Продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topfilesperprocess

  Посочва колко най -добри файлове да се изведат за всеки топ процес, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Топпроцеси

  Заявява отчет за най-добрите процеси и указва колко от най-добрите процеси да се изведат, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TopProcessesperextension

  Посочва колко топ процеси да се изведат за всяко най -високо разширение, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TopProcessesserfile

  Посочва колко топ процеси да се изведат за всеки топ файл, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topscans

  Заявява отчет за най-добрите сканирания и указва колко най-добри сканирания да се изведат, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TOPSCANSPEREXTENSION

  Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всяко най -високо разширение, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topscansperextensionperprocess

  Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всяко най -високо разширение за всеки топ процес, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topscansperfile

  Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки топ файл, сортирани с „Продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TOPSCANSPERFILEPEREXTENSION

  Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки топ файл за всяко най -високо разширение, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TopscansperfileperProcess

  Посочва колко най -добри сканирания за изход за всеки топ файл за всеки топ процес, сортирани по „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topscansperprocess

  Посочва колко най -добри сканирания да се изведат за всеки топ процес в отчета за най -добрите процеси, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -TOPSCANSPERPROCESSPERCENSIONS

  Посочва колко най -добри сканирания за изход за всеки топ процес за всяко най -високо разширение, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  -Topscansperprocessperfile

  Посочва колко най -добри сканирания за изход за всеки топ процес за всеки топ файл, сортирани с „продължителност“.

  Тип: INT32 Позиция: Имената стойност по подразбиране: Няма Приемане на тръбопровода: FALSE Приемете символи на Wildcard: FALSE 

  Допълнителни ресурси

  Ако търсите информация, свързана с антивирус за други платформи, вижте:

  • Задайте предпочитания за Microsoft Defender за Endpoint на MacOS
  • Microsoft Defender за Endpoint на Mac
  • Настройки на антивирусната политика на MacOS за антивируса на Microsoft Defender за Intune
  • Задайте предпочитания за Microsoft Defender за Endpoint в Linux
  • Microsoft Defender за Endpoint в Linux
  • Конфигуриране на Defender за Endpoint On Android функции- Конфигуриране на Microsoft Defender за Endpoint On IOS функции

  Обратна връзка

  Изпратете и прегледайте обратна връзка за

  Изключването на анти вируса увеличава ли FPS?

  Остар

  Мы -арегистрироли -Подохрильн -Трафик, Исходях Ив Вейх етити. Спомохьщ эtoй strаницы mы смоум опереть, о -аапрус, aneblyерат имно в. Proчemu эto moglos?

  Tа -strathiца Отабраееатс v teх слуяя, kogdа -ъ -ъ -зe- зe- зe- зe- зeeeeeeee, рьо kotorые naruшат. Strания. До -атогомоторна джал -длаунеил -ульованая с ср.

  Ystoчnikom зprossom SыlkU -AprOSOV. Если-В-апольуеет Обхий-доступ В-интерн, Прблема Мохет БыТь С Компьог-ат-тих. Обраттись к от Свеему Сйстемму. Полробн.

  Provера по сонувмо тмор -ъ -рпоятьосьонски, еслиновски – Емами, Или же ваводит -априс -о -сеньо.

  Изключването на анти вируса увеличава ли FPS?

  Reddit и неговите партньори използват бисквитки и подобни технологии, за да ви осигурят по -добро изживяване.

  Приемайки всички бисквитки, вие се съгласявате с използването на бисквитки за доставяне и поддържане на нашите услуги и сайт, подобряване на качеството на Reddit, персонализиране на Reddit съдържание и реклама и измерване на ефективността на рекламата.

  Отхвърляйки несъществени бисквитки, Reddit все още може да използва определени бисквитки, за да гарантира правилната функционалност на нашата платформа.

  За повече информация, моля, вижте нашето известие за бисквитки и нашата Политика за поверителност .

  Вземете приложението Reddit

  Сканирайте този QR код, за да изтеглите приложението сега

  Или го проверете в магазините за приложения

  r/windows10

  r/windows10

  Добре дошли в най -голямата общност за Microsoft Windows 10, най -популярната компютърна операционна система в света! Това не е поддръжка на техническа поддръжка, използвайте r/windowshelp или r/techsupport, за да получите помощ с вашия компютър

  Членове онлайн

  от Spax123

  u/spax123 аватар

  Използването на Windows Defender влияе ли върху производителността на игрите над алтернативите?

  Използвал съм Bitdefender от няколко години. Основното му, но прави това, което искам, и лекият му за антивирусна програма. Въпреки това, това ме дразни напоследък, тъй като на случаен принцип не успява да се актуализира и ми дава постоянни известия, докато не го реша, така че може просто да се върна към Windows Defender. Винаги съм чувал, че Defender е донякъде раздут, когато става въпрос за използване на системата в сравнение с някои други алтернативи на трети страни. Това не ме притеснява, когато използвам компютъра ми обикновено, но за игри това би направило забележима разлика? Или Defender има някакъв режим на игри, който автоматично спира фоновата активност при игри?

  Направете антивирусния софтуер въздействие на играта производителност?

  антивирусен софтуер

  –>

  Запален ли си геймър? Дори и да не сте такъв, ще се съгласите с общата представа, че антивирусният софтуер влияе върху производителността на компютърните игри. Сега е известен факт, когато геймърите споделят сложна връзка с антивирусния софтуер. Повечето геймъри се опитват да останат настрана от антивирусния софтуер, мислейки, че това ще забави компютрите им и от своя страна ще повлияе на тяхната игрална сесия.

  Но вярно ли е, че антивирусният софтуер влияе върху производителността на играта? Позволявам’s разберете.

  Компютърните игри са много тежки от ресурсите дейности. Той консумира много памет и ресурси на вашето устройство, оставяйки много малко място за други дейности, които да изпълняват на заден план. Като се има предвид естеството и високата интензивност на повечето игрални сесии в днешно време, геймърите искат изживяване без забавяне по всяко време. На всичкото отгоре най -популярните игри в днешно време имат мултиплейър режими, които означават, че геймърите изискват бързи и стабилни интернет връзки с ниски латентност, за да ги играят при пълния си потенциал.

  Като пряко следствие, геймърите се изкушават да изключат своите антивирусни решения, преди да започнат своите ресурси-интензивни игри. Но това не е препоръчително. Поради самата природа на тези игри, аз.E. Фактът, че са онлайн и обикновено изискват интернет връзка, геймърите могат да бъдат с висок риск от атаки за киберсигурност. В идеалния случай, антивирусният софтуер трябва да се поддържа по всяко време, но геймърите не са склонни да го правят, тъй като смятат, че това се отразява на производителността на игрите. Вярно ли е това и ако е, какъв е отговорът?

  Сканиране по време на игри

  Сканирането е изключително интензивна дейност на ресурсите. Ако вашето антивирусно решение започне дълбоко, пълнозърнесто сканиране и вие захранвате любимата си игра с високи темпове на кадрите, вероятно ще изпитате въздействие върху производителността на играта. Само, здрави антивирусни апартаменти като бързо лечение на общата сигурност предлагат диференциални опции за сканиране. Можете да сканирате при поискване, да планирате редовно сканиране или да сканирате определени файлове и папки, без да повлиявате на текущата ви задача в ръка.

  Актуализиране по време на игри

  Ниската латентност е основен проблем, когато става въпрос за игра на стрелци от първо лице на мултиплейър сървъри. Дори и да имате високоскоростна връзка, проверете дали вашият антивирусен софтуер актуализира своите дефиниции, докато сте’възпроизвеждане. Тези дефиниции могат да бъдат с големи размери на файловете и могат да консумират голяма част от вашата честотна лента, което води до проблеми с производителността на игри. За да предотвратите това, поемете контрола върху вашия антивирусен софтуер’s График на актуализации; Изберете да стартирате ежедневна актуализация заедно със сканиране всяка сутрин.

  Инвестирайте в здрав антивирусен разтвор

  Въпреки че безплатният антивирусен софтуер може да изглежда като по-рентабилен вариант, те могат да се свържат с други продукти, които понижават производителността на системата. Опциите за персонализиране също са ограничени, което означава, че може да не можете да коригирате графиците за сканиране и актуализиране. Това може да повлияе на вашите игри за игри. Балансирайте производителността на играта с превъзходна защита, като се обмисля бързо лекуване на общата сигурност, с функция за повишаване на играта. Тя ви позволява да се наслаждавате на игра на игри на вашия компютър по -бързо и без никакви хълцания.

  Бързото изцеление също е леко и използва минимални системни ресурси, което ви позволява да отключите пълната мощност на вашия компютър. С функции като защита от сърфиране, обща защита от откуп, антиелогер, защита от злонамерен софтуер, усъвършенствано сканиране на ДНК, защитна стена, IDS/IPS, заедно с най-добрата поддръжка в клас, това е най-доброто решение за запалените геймъри да останат в безопасност, докато се наслаждават на тяхната адреналинова бързане!