Включете защитната стена на Windows Defender

Изпратете и прегледайте обратна връзка за

Резюме:

Windows Defender Firewall е вградена функция за сигурност в Windows 10, която помага да се защити вашия компютър от хакери и злонамерен софтуер. От съществено значение е да го включите, за да защитите устройството си и да получите достъп до мрежови ресурси.

Ключови точки:

1. Windows 10 има вградена защитна стена, наречена Windows Defender Firewall.
Тази защитна стена предпазва вашия компютър от неоторизиран достъп и злонамерен софтуер. От съществено значение е да го включите за мрежовата сигурност.

2. Включване на защитната стена на Windows Defender:
За да включите защитната стена, следвайте тези стъпки:
a. Отидете на Старт и отворете контролен панел.
б. Изберете Система и сигурност> Защитната стена на Windows Defender.
° С. Изберете Завъртете или изключете защитната стена на Windows.
д. Изберете Включване на защитната стена на Windows за настройки на домейни, частни и обществени мрежи.

3. Значението на защитната стена на Windows Defender:
Microsoft препоръчва да включите защитната стена на Windows Defender, дори ако имате инсталирана друга защитна стена. Той осигурява допълнителен слой защита срещу неоторизиран достъп.

4. Включване или изключване на защитната стена на Microsoft Defender:
За да включите или изключите или изключите Microsoft Defender, следвайте тези стъпки:
a. Изберете Старт, след това отворете настройките.
б. Съгласно поверителност и сигурност, изберете Windows Security> Защита на защитната стена и мрежата.
° С. Изберете мрежов профил: Домейна мрежа, частна мрежа или обществена мрежа.
д. Под защитната стена на Microsoft Defender, включете настройката на ON или изключете съответно.

5. Разрешаване на приложения чрез защитната стена:
Понякога защитната стена може да блокира надеждни приложения от достъп до интернет. Можете ръчно да разрешавате приложения през защитната стена, като следвате тези стъпки:
a. Отворена сигурност на Windows.
б. Кликнете върху защитата на защитната стена и мрежата.
° С. Изберете приложението Разрешаване на приложение чрез опцията за защитна стена.

Въпроси и отговори:

1. Каква е защитната стена на Windows Defender?
Windows Defender защитната стена е вградена функция за сигурност в Windows 10, която предпазва вашия компютър от неоторизиран достъп и злонамерен софтуер.

2. Как да включа защитната стена на Windows Defender?
За да включите защитната стена на Windows Defender, отидете да стартирате, отворете контролния панел, изберете System and Security> Windows Defender Firewall и изберете Turn Windows Firewall включена или изключена. След това изберете Включване на защитната стена на Windows за настройки на домейни, частни и обществени мрежи.

3. Важна ли е защитната стена на Windows Defender?
Да, защитната стена на Windows Defender е от съществено значение за сигурността на мрежата. Microsoft препоръчва да се включи, дори ако имате инсталирана друга защитна стена.

4. Как да включа или изключите защитната стена на Microsoft Defender?
За да включите или изключите защитната стена на Microsoft Defender, отидете да стартирате, отворете настройките, изберете поверителност и сигурност> Сигурност на Windows> Защита на защитната стена и мрежата. Изберете мрежов профил и превключете настройката на защитната стена на Microsoft Defender на ON или OFF.

5. Мога ли да разреша конкретни приложения чрез защитната стена?
Да, можете да разрешите конкретни приложения чрез защитната стена. Отворете Windows Security, щракнете върху защитата на защитната стена и мрежата и изберете приложението Разрешаване на приложение чрез опцията за защитна стена.

6. Необходимо ли е защитната стена на Windows Defender, ако вече имам друга защитна стена?
Да, препоръчва се да включите защитната стена на Windows Defender, дори ако имате инсталирана друга защитна стена. Той осигурява допълнителен слой защита.

7. Как мога ръчно да разреша приложения през защитната стена?
За да разрешите ръчно приложения през защитната стена, отворете защитата на Windows, щракнете върху защитата на защитната стена и мрежата и изберете Allow App чрез опцията за защитна стена.

8. Какво трябва да направя, ако срещна грешки или не мога да включа защитната стена?
Ако срещнете грешки или не можете да включите защитната стена, можете да използвате инструмента за отстраняване на неизправности или да се свържете с вашия администратор за помощ.

9. Какви са различните мрежови профили за защитната стена?
Различните мрежови профили за защитната стена са мрежата на домейните, частната мрежа и обществената мрежа. Можете да изберете подходящия профил въз основа на вашата мрежова връзка.

10. Как защитната стена на Windows Defender защитава моя компютър?
Защитната стена на Windows Defender защитава вашия компютър, като блокира неоторизиран достъп и предотвратява свързването на злонамерен софтуер към вашето устройство чрез интернет или мрежа.

11. Мога ли да изключа защитната стена на Windows Defender?
Да, можете да изключите защитната стена на Windows Defender, но не се препоръчва, тъй като може да направи вашето устройство и мрежа по -уязвими към неоторизиран достъп. По -добре е вместо това да разрешите конкретни приложения чрез защитната стена.

12. Мога ли да изключа защитната стена на Microsoft Defender?
Да, можете да изключите защитната стена на Microsoft Defender, но не се препоръчва, тъй като може да направи вашето устройство и мрежа по -уязвими към неоторизиран достъп. По -добре е вместо това да разрешите конкретни приложения чрез защитната стена.

13. Как мога да отстраня проблемите с защитната стена?
Ако срещнете проблеми с защитната стена, можете да използвате инструмента за отстраняване на неизправности, предоставен от Windows или да се свържете с вашия администратор за помощ.

14. Какво трябва да направя, ако моето доверено приложение е блокирано от защитната стена?
Ако вашето надеждно приложение е блокирано от защитната стена, можете да го разрешите чрез настройките на защитната стена, вместо да изключвате напълно защитната стена.

15. Как мога ръчно да разреша приложение през защитната стена на Windows 10?
За да разрешите ръчно приложение през защитната стена на Windows 10, отворете Windows Security, щракнете върху защитата на защитната стена и мрежа.

Включете защитната стена на Windows Defender

Изпратете и прегледайте обратна връзка за

Има ли Windows 10 вградена защитна стена?

Остар

Мы -арегистрироли -Подохрильн -Трафик, Исходях Ив Вейх етити. Спомохьщ эtoй strаницы mы смоум опереть, о -аапрус, aneblyерат имно в. Proчemu эto moglos?

Tа -strathiца Отабраееатс v teх слуяя, kogdа -ъ -ъ -зe- зe- зe- зe- зeeeeeeee, рьо kotorые naruшат. Strания. До -атогомоторна джал -длаунеил -ульованая с ср.

Ystoчnikom зprossom SыlkU -AprOSOV. Если-В-апольуеет Обхий-доступ В-интерн, Прблема Мохет БыТь С Компьог-ат-тих. Обраттись к от Свеему Сйстемму. Полробн.

Provера по сонувмо тмор -ъ -рпоятьосьонски, еслиновски – Емами, Или же ваводит -априс -о -сеньо.

Включете защитната стена на Windows Defender

Защитната стена на Windows Defender помага за предотвратяване на хакери и злонамерен софтуер да получат достъп до вашия компютър чрез интернет или мрежа. Вашата организация може да изисква да го включите, преди да можете да получите достъп до техните мрежови ресурси от вашето устройство.

За да включите защитната стена на Windows Defender:

 1. Отидете на Започнете и отворен Контролен панел.
 2. Изберете Система и сигурност >Защитната стена на Windows Defender.
 3. Избирам Включете или изключете защитната стена на Windows.
 4. Изберете Включете защитната стена на Windows за настройки на домейни, частни и обществени мрежи.

Все още се нуждаят от помощ? Свържете се с вашия човек за поддръжка на ИТ. Проверете уебсайта на портала на компанията за информация за контакт.

Обратна връзка

Изпратете и прегледайте обратна връзка за

Включете или изключете защитната стена на Microsoft Defender

Важно е да включите защитната стена на Microsoft Defender, дори ако вече имате друга защитна стена. Той помага да ви предпази от неоторизиран достъп.

За да включите или изключите защитната стена на Microsoft Defender:

 1. Изберете Започнете , след това отворете Настройки . Под Поверителност и сигурност , Изберете Сигурност на Windows >Защита на защитна стена и мрежа. Отворете настройките за сигурност на Windows
 2. Изберете мрежов профил: Мрежа от домейни, Частна мрежа, или Обществена мрежа.
 3. Под Защитната стена на Microsoft Defender, Превключете настройката на На. Ако вашето устройство е свързано към мрежа, настройките на мрежовата политика могат да ви попречат да изпълнявате тези стъпки. За повече информация се свържете с вашия администратор.
 4. За да го изключите, изключете настройката на Изключване. Изключването на защитната стена на Microsoft Defender може да направи вашето устройство (и мрежа, ако имате такова) по -уязвимо към неоторизиран достъп. Ако има приложение, което трябва да използвате, което е блокирано, можете да го разрешите през защитната стена, вместо да изключите защитната стена.
 1. Изберете Започнете Бутон>Настройки >Актуализация и сигурност >Сигурност на Windows и тогава Защита на защитна стена и мрежа. Отворете настройките за сигурност на Windows
 2. Изберете мрежов профил: Мрежа от домейни, Частна мрежа, или Обществена мрежа.
 3. Под Защитната стена на Microsoft Defender, Превключете настройката на На. Ако вашето устройство е свързано към мрежа, настройките на мрежовата политика могат да ви попречат да изпълнявате тези стъпки. За повече информация се свържете с вашия администратор.
 4. За да го изключите, изключете настройката на Изключване. Изключването на защитната стена на Microsoft Defender може да направи вашето устройство (и мрежа, ако имате такова) по -уязвимо към неоторизиран достъп. Ако има приложение, което трябва да използвате, което е блокирано, можете да го разрешите през защитната стена, вместо да изключите защитната стена.

Забележка: Ако получите грешки или ако настройката няма да се включи, можете.

Как да разрешите приложенията чрез защитна стена на Windows 10

Понякога защитната стена ще блокира надеждни приложения от достъпа до интернет, но Windows 10 улеснява смяната на настройките, за да разреши ръчно приложения чрез защитната стена – ето как е как.

14 януари 2022 г

2022-01-18T07: 32: 24-05: 00

Разрешаване на приложението чрез защитна стена на Windows 10

Windows 10 се предлага с няколко функции за сигурност, за да запазите вашето устройство и данни защитени срещу неоторизиран достъп, злонамерен софтуер и други атаки, включително мощна вградена защитна стена, известна като защитна стена на Microsoft Defender.

Въпреки че защитната стена на Microsoft Defender върши доста добра работа, управлявайки кои приложения и функции са разрешени да се свързват през мрежата, понякога може да се наложи да разрешите или откажете приложението ръчно.

В това ръководство, вие’Ще науча стъпките, за да разрешите или откажете достъпа на приложението през защитната стена на Windows 10.

Разрешаване на приложения чрез защитна стена на Windows 10

За да разрешите приложение през защитната стена на Windows 10, използвайте тези стъпки:

 1. Отворен Сигурност на Windows.
 2. Кликнете върху Защита на защитна стена и мрежа.
 3. Щракнете върху Позволете приложение чрез защитна стена опция. Настройки на защитната стена на защитния център на Windows Defender
 4. Щракнете върху Промяна на настройките бутон.
 5. Проверете приложението или функцията, която искате да разрешите през защитната стена на Windows 10. Разрешаване на приложения чрез защитна стена на Windows 10

Бърз съвет: Ако приложението е’t В списъка щракнете върху Позволете друго приложение Бутон за намиране на приложението, което искате да разрешите.

 • Частен – Позволява на приложението достъп до мрежата у дома или на работа.
 • Публична – Позволява на приложението достъп до мрежата на обществено място, например в кафене.

След като изпълните стъпките, приложението ще има пълен достъп до мрежата.

Ако искате да блокирате приложение през защитната стена, можете да следвате описаните по -горе инструкции, но включени Стъпка №. 5, Не забравяйте да изчистите отметката за приложението или функцията, която искате да откажете достъпа до мрежата.

Това ръководство се фокусира върху защитната стена на Windows 10, но ако имате друго решение за сигурност, не забравяйте да проверите уебсайта си за поддръжка на доставчика за конкретни инструкции.

Можем да спечелим комисионна за покупки, използвайки нашите връзки, за да продължим да предлагаме безплатно съдържание. Информация за политиката за поверителност.

Цялото съдържание на този сайт е предоставено без гаранции, изрично или подразбиращо се. Използвайте каквато и да е информация на свой риск. Винаги архивиране на вашето устройство и файлове, преди да направите някакви промени. Информация за политиката за поверителност.

Тъй като сте тук.

Имам малка услуга да попитам. Това е независим сайт и производството на съдържание отнема много упорита работа. Въпреки че повече хора четат pureinfotech, Мнозина използват adblocker. По този начин приходите от реклама падат бързо. И за разлика от много други сайтове, тук няма читатели за блокиране. Така че можете да видите защо вашата помощ е необходима. Ако всеки, който намери този уебсайт за полезен и помогне да го подкрепи, бъдещето ще бъде много по -сигурно. Благодаря ти.

Свързани истории

 • Surface Go 3 получава нов матов черен модел
 • Конзолите Xbox One официално са прекратени