Увиването на телефона ви в калаено фолио го прави непроследима? Не, Ghislaine Maxwell, той не’T

Резюме:

В случая с Ghislaine Maxwell, тя се опитва да избегне откриването, като увива телефона си в калаено фолио. Това обаче не е ефективен метод за правене на телефон непроследим. Въпреки че калаеното фолио може да създаде някаква смущения, това няма да попречи на телефона да изпраща и получава сигнали. Увиването на телефона във фолио вероятно ще доведе до по -бързо източване и прегряване на батерията, но това няма да спре някой да проследява телефона. По -ефективният подход за избягване на проследяването е да захранвате телефона или да се активира режим на полет.

Ключови точки:

 • Увиването на телефон в калаено фолио не го прави непроследима.
 • Прокурорите откриха телефона на Максуел, увит в калаено фолио по време на охрана.
 • Увиването на телефона във фолио може да създаде някаква смущение, но няма да предотврати сигнали.
 • По -вероятно е да източите батерията и да причините прегряване.
 • За да се избегне проследяването, е по -добре да захранвате телефона или да активирате режима на полета.

Въпроси:

 1. Може ли опаковането на телефон в калаено фолио да го направи непроследима?
 2. Не, увиването на телефон в калаено фолио не го прави непроследима. Въпреки че може да създаде някаква смущение, това няма да предотврати изпращането и полученото.

 3. Какво откриха прокурорите при провеждането на охрана по делото Максуел?
 4. По време на почистване на сигурността прокурорите намериха телефона на Максуел, увит в калаено фолио, което според тях е опит за избягване на откриването.

 5. Какъв ефект има опаковането на телефон във фолио?
 6. Увиването на телефон във фолио може да причини смущения и по -бързо източване на батерията. Това обаче няма да попречи на телефона да изпраща и получава сигнали.

 7. Има ли по -ефективен начин да се избегне проследяването?
 8. Да, по -ефективният начин да се избегне проследяването е чрез захранване на телефона или активиращ режим на полет, който деактивира всички радиостанции в слушалката.

 9. Може ли опаковането на телефон в калаено фолио да повреди батерията?
 10. Увиването на телефон в калаено фолио може да доведе до по -бързо и прегряване на батерията поради интерференцията, създадена от фолиото.

 11. Какво в крайна сметка може да се случи, ако телефонът е обвит в калаено фолио?
 12. Ако телефонът е обвит в калаено фолио, батерията може да се източи и в крайна сметка да изтече, което води до захранване на телефона.

 13. Какво е режим на полет?
 14. Полетният режим е функция, вградена в смартфони, която деактивира всички радиостанции в слушалката, като не позволява да се свърже с клетъчната кула и да разкрие местоположението на потребителя.

 15. Как производителите на смартфони затрудняват да останат неоткрити?
 16. Производителите на смартфони сега обикновено запечатват батериите в кутията на устройството, което затруднява отстраняването на батерията и избягване на проследяването.

 17. Какви са горелките телефони?
 18. Телефоните за горелки са евтини телефони, които могат да бъдат изхвърлени след кратък период на употреба. Те често се използват от престъпници, за да не бъдат проследени за по -дълъг период.

 19. Какво е торбичка с RF-щит?
 20. RF-щитово торбичка, известна още като торба Faraday, е чанта, която твърди, че блокира цялата клетъчна мрежа и Wi-Fi сигнали, осигурявайки по-ефективен начин за предотвратяване на проследяването.

 21. Могат ли GPS проследяващите да бъдат хакнати?
 22. GPS тракерите са трудни за хакване и като цяло са безопасни от опитите за хакване. Те не се свързват с Wi-Fi или клетъчни данни, което ги прави нежелани цели за хакери.

 23. Как можете да деактивирате GPS проследяващо устройство?
 24. Можете да деактивирате GPS устройство за проследяване, като го локализирате физически в колата си и го премахнете. Като алтернатива можете да използвате GPS устройства за откриване, за да намерите и деактивирате проследяващия.

Подробни отговори:

 1. Може ли опаковането на телефон в калаено фолио да го направи непроследима?
 2. Не, увиването на телефон в калаено фолио не го прави непроследима. Въпреки че може да създаде някаква смущение, това няма да предотврати изпращането и полученото. Фолиото не е в състояние напълно да блокира предаването на сигнали.

 3. Какво откриха прокурорите при провеждането на охрана по делото Максуел?
 4. По време на сигурността на къщата на Ghislaine Maxwell прокурорите намериха мобилен телефон, увит в калаено фолио отгоре на бюро. Това се разглежда като заблуден опит за избягване на откриването.

 5. Какъв ефект има опаковането на телефон във фолио?
 6. Увиването на телефон в калаено фолио може да създаде известна степен на смущения. Обаче не е достатъчно, за да се предотврати изпращането и получаването на сигнали. Фолиото може да наруши сигнала до известна степен, но няма да направи телефона непроследим.

 7. Има ли по -ефективен начин да се избегне проследяването?
 8. Да, има по -ефективни начини да се избегне проследяемост от опаковането на телефон в калаено фолио. Една от възможностите е напълно да захранвате телефона. Това ще го спре да изпраща всякакви сигнали и да го направи непроследимо. Друг вариант е да се активира режим на полет, който деактивира всички радиостанции в слушалката и не позволява да се свърже с клетъчната кула.

 9. Може ли опаковането на телефон в калаено фолио да повреди батерията?
 10. Увиването на телефон в калаено фолио може да накара батерията да се оттича по -бързо. Интерференцията, създадена от фолиото, може да наруши сигналите на телефона и да увеличи консумацията на енергия. Освен това, неспособността на телефона да се разсейва ефективно на топлината поради опаковането на фолиото може да доведе до прегряване, което може да повреди батерията с течение на времето.

 11. Какво в крайна сметка може да се случи, ако телефонът е обвит в калаено фолио?
 12. Ако телефонът е обвит в калаено фолио, е по -вероятно да изпита по -бързо източване на батерията. Телефонът може да се бори за установяване на силна сигнална връзка поради смущения, причинена от фолиото. В крайна сметка батерията може да изтече, което води до захранване на телефона.

 13. Какво е режим на полет?
 14. Полетният режим е функция, налична на смартфони, която деактивира всички радиостанции в слушалката, включително Cellular, Wi-Fi и Bluetooth. Когато режимът на полет е активиран, телефонът не може да се свърже с никакви безжични мрежи или да предаде сигнали. Това помага да се поддържа поверителността и да се избегне проследяването.

 15. Как производителите на смартфони затрудняват да останат неоткрити?
 16. Производителите на смартфони затрудняват да останат неоткрити чрез запечатване на батериите вътре в кутията. В миналото отстраняването на батерията беше често срещан метод за предотвратяване на проследяването. При запечатаните батерии обаче вече не е възможно лесно да изключите източника на захранване и да се избягва да се проследява.

 17. Какви са горелките телефони?
 18. Телефоните за горелки са евтини, предплатени мобилни телефони, които могат лесно да се получат и изхвърлят след кратък период на употреба. Те обикновено се използват от хора, които желаят да поддържат анонимност или да избягват да бъдат проследени. Използвайки телефоните с горелки, те могат често да променят телефонния си номер, което затруднява проследяването на дейностите си.

 19. Какво е торбичка с RF-щит?
 20. RF-щитска чанта, известна още като чанта Faraday, е специализирана чанта, предназначена да блокира цялата клетъчна мрежа и Wi-Fi сигнали. Тези торбички са изработени с проводими материали, които помагат да се създаде клетка на Фарадей, което предотвратява влизането на сигналите или напускането на чантата. Съхранявайки телефон в чантата за RF-щит, той може ефективно да блокира всички комуникационни сигнали и да поддържа поверителност.

 21. Могат ли GPS проследяващите да бъдат хакнати?
 22. GPS тракерите са трудни за хакване и като цяло са безопасни от опитите за хакване. За разлика от устройства, които се свързват с Wi-Fi или клетъчни данни, GPS проследяващите обикновено работят независимо и нямат директни външни връзки, които могат лесно да бъдат експлоатирани от хакери. Следователно те не са желани цели за хакери, които се стремят да получат неоторизиран достъп.

 23. Как можете да деактивирате GPS проследяващо устройство?
 24. За да деактивирате GPS проследяващо устройство, можете да следвате тези стъпки:

  1. Направете физически и визуална проверка на колата си. Потърсете малка правоъгълна кутия с размерите на тесте карти, които може да са GPS проследяващото устройство.
  2. Включете GPS устройство за откриване и го преместете над колата си. Устройството за откриване ще ви помогне да намерите GPS Tracker.
  3. След като намерите тракера, можете да го премахнете или деактивирате според конкретния метод, предписан от производителя, или да потърсите професионална помощ, ако е необходимо.

  Важно е да се отбележи, че подправянето или деактивирането на GPS проследяващо устройство, без подходящ законен орган или съгласие, може да бъде незаконно в определени юрисдикции.

Увиването на телефона ви в калаено фолио го прави непроследима? Не, Ghislaine Maxwell, той не’T

Посегнахме към NICB с няколко въпроса, подобни на това, което зададохме AAA, и ще актуализираме тази история, ако получим отговор.

Preжde чem peraйti k google

Еслим Вы -Веретре “Отклунить Все”, Мы -бюм -ельовать Фаулхна Дълха на дьол -олнилхнххнехрхнеххнарххнхнхнхнхнхнхнххнхнхнхнхнхнхнхнхнххнхнххнхнхнххнххнххнххнххнхнхххнхнхххнхнхххнхнех.

Neperssoliзirotannые materialы prodbiraюtsyns с ул. Вахий дехстя В ТЕКУщем сеанансе попо. Неперсонализированная реклама подбирается с учетом контента, который вы просматриваете в данный момент, и вашего местоположения. Персонализированные материалы и реклама также могут включать более актуальные результаты, рекомендации и объявления, подобранные с учетом истории ваших действий в текущем браузере, например поисковых запросов в Google. Еслито -табюдимо, мы -тикьо -ульо -наута – leй.

В -бейтрие “Другиееварианты”, чtobы pro- ropluчitja Ости. Vы stakже moжеtre v lюbose -remya pereйti.co/privacytools.

Увиването на телефона ви в калаено фолио го прави непроследима? Не, Ghislaine Maxwell, той не’T

Смартфоните са кошмар, ако сте’Опитвате се да избегнете заснемане, разливане на вашето местоположение и всякакъв вид други чувствителни детайли. Което вероятно е причината Ghislaine Maxwell да се опита да покрие следите си, като увива телефона си в калаено фолио. Това не беше дело на техническия гений.

Прокурорите по делото Максуел твърдят, че когато “Агентите проведоха охрана на къщата, те също забелязаха мобилен телефон, обвит в калаено фолио отгоре на бюро, привидно погрешно усилие за избягване на откриването”.

Защо да увивате телефона във фолио? Човек може само да спекулира, че Максуел се опитваше да създаде клетка на Faraday, използвайки фолиото, използвайки фолиото за отклоняване на сигналите и по този начин да направи телефона непроследими.

За съжаление, това не го прави’t работа. Докато увиването на телефона във фолио почти сигурно ще създаде известна степен на смущения, вероятно би би могъл да’не е достатъчно, за да предотвратите изпращането и получаването на телефона.

Всъщност видеото, вградено по -долу от 2016’не да се попречи да получи обаждане.

Същото важи и за днес’s телефони. Повторих експеримента със собствения си Samsung Galaxy S9, увит в калаено фолио днес следобед. Моето обаждане премина за първи път.

Най -вероятният ефект от увиването на телефона във фолио е, че ще изгорите по -бързо през батерията, тъй като телефонът се бори да се придържа към сигнал и може’t Разсейване на топлината. Това в крайна сметка ще доведе до това, че телефонът изчерпва батерията и захранването – което е най -ефективният начин да спрете никого да проследява телефона ви.

Още от съветника на Forbes

Най -добрите застрахователни компании за пътуване

Ейми Даниз

Най-добрите планове за пътуване Covid-19

Ейми Даниз

Защо’T Maxwell просто изключи нещото е, че тя не го направи’не искам да бъдат проследени? Умът се блъска. Може би тя не го направи’не искам да изчакате 30 секунди или така е необходимо телефон, за да стане готов за употреба, когато го включите за първи път. Това е така, тя не го направи’не се нуждае от калаено фолио, за да избие телефона’s радиостанции, но проста функция, която’са вградени във всеки смартфон за последното десетилетие или повече – режим на полет.

Режимът на полета деактивира всички радиостанции в слушалката, което означава, че телефонът би бил’Не непрекъснато пиеш местната клетъчна кула и дава на властите някакви улики за нейното местоположение.

Телефонна параноя

За да бъдем справедливи, производителите на смартфони направиха живота много по -труден за тези, които се опитват да останат под радара през последните години. Досега най -големият неуспех да останете неоткрити е, че батериите обикновено са запечатани в случая, предотвратявайки простото премахване на батерията, за да се гарантира, че те могат’не се проследяват на пътуванията им.

Максуел може дори да е подозирал, че телефонът е бил бъбрив по някакъв начин, така че дори да го изключи или постави в режим на полет, той все пак ще изпие местоположението си.

Това, както всеки В обувките на Сатаната Фен ще знае, затова престъпниците често разчитат ‘телефони с горелка’, евтини телефони, които могат да бъдат изхвърлени след няколко дни, така че органите на реда да могат’T проследяване на определен номер или слушалка за дълго.

Може би Максуел беше твърде привързан към смартфона си, за да разгледа нещо толкова евтино и гадно като телефон на горелка. В този случай тя може би е била по-добре да похарчи някои от предполагаемите си милиони в подходяща торбичка за RF-екраниране, като така наречената чанта Faraday, която твърди, че блокира цялата клетъчна мрежа и Wi-Fi сигнали.

Тя може би току -що е открила трудния начин, че ако вие’Опитвам се да избегна откриването, не го прави’не плащайте, за да изберете евтин вариант.

Можете ли да хакнете GPS Tracker?

Още повече. Това прави устройствата много безопасни от възможността да бъдат хакнати. Не само, че тракерите са много трудни за хакване, но и са много нежелателни за хакване.

Как заобикаляте GPS устройство за проследяване?

Как да деактивирате GPS локатора в кола

 1. Направете физически и визуална проверка на колата си. Потърсете малка правоъгълна кутия с размерите на тесте карти.
 2. Включете устройството за откриване на GPS и го преместете над колата си.
 3. След като го намерите, можете лесно да деактивирате GPS Tracker, като просто извадите батерията.

Как изневерявате на проследяващ автомобил?

Въпреки че звучи като луда шега на шапки от калай, един слой от потребителско метално фолио може да заблуди всяко GPS проследяващо устройство.

 1. Намерете колата или тракера си’S GPS антена и приемник.
 2. Увийте антената, приемника и проводниците в редовно, закупено от магазина алуминиево фолио.

Как обърквате GPS проследяването?

Метална кутия

Всеки електрически проводим метал ще отразява и абсорбира устройството’S Входящи и изходящи сигнали и пречат на работата му. Опаковане на GPS тракер в алуминиево фолио е достатъчно, за да свършите работата – въпреки че медта и дори сребърните работи. Това е невероятно евтин и лесен метод за заглушаване на GPS.

Можете ли да хакнете GPS Tracker? – Свързани въпроси

Прави ли GPS сигнал на алуминиево фолио?

“Нарушителите са научили това Увиването на GPS устройството в алуминиево фолио може да направи GPS точки за проследяване непроследими и да изчезне.” Демонстрациите на училищните науки показват как фолиото може да блокира радиовълните и радиостанциите за мълчание.

Какво блокира GPS сигнала?

GPS джамър е обикновено малко, самостоятелно, предавателно устройство, използвано за прикриване на такова’s местоположение чрез изпращане на радиосигнали със същата честота като GPS устройство. Когато това се случи, GPS устройството не е в състояние да определи позицията му поради смущения.

Какво се случва, ако увиете телефона си в алуминиево фолио?

Най -вероятният ефект от опаковането на телефона във фолио е този Ще изгорите по -бързо през батерията, Докато телефонът се бори да се придържа към сигнал и може’t Разсейване на топлината.

Са незаконни лични блокери?

Използването на телефонен джамър, GPS блокер или друго устройство за заглушаване на сигнала, предназначено да блокира умишлено, задръстване или препятствие на оторизирани радиокомуникации, е нарушение на федералния закон. Няма изключения за използване в рамките на бизнес, класна стая, резиденция или превозно средство.

Прави ли проследяване на мобилен телефон от алуминиево фолио?

Увиването на мобилен телефон в алуминиево фолио създава клетка на Faraday. Защото сигналите за мобилен телефон са електронни, Алуминиевото фолио предотвратява достигането на сигнала за мобилния телефон.

Как мога да блокирам GPS сигнал на мобилния си телефон?

Деактивирайте GPS проследяването на местоположението

На телефон с Android, Влезте в настройки, докоснете “Местоположение и сигурност,” и да изберете опцията “Използвайте безжични мрежи”.

Как да блокирам сигнал на телефона си?

Мобилен телефон

Купете устройство за заглушаване на сигнала за мобилен телефон от eBay, Amazon или всеки онлайн сайт за шпионин и джаджи. Тези устройства ще блокират сигналите от 10 до 200 фута, в зависимост от модела, който решите да закупите.

Защо хората увиват краката си в алуминиево фолио?

Опаковане на фолио може елиминирайте възпалението, Ето защо може да помогне за намаляване на настинките. Той също може да намали възпалението във вашите стави от инфекция и фрактури.

Какво се случва, когато увиете зъбите си в алуминиево фолио за час?

След час премахнете и вижте резултатите от избелването. Истина: Ухапване на алуминиево фолио може да причини болка, когато влезе в контакт със зъбите ви. Когато хапете фолио, вид електрически ток стимулира нервните окончания в зъбите ви, което може да причини болка, особено ако имате метални пълнежи или корони.

Защо трябва да увиете вратата си в алуминиево фолио?

Дръжте боята от вратата

Когато ти’Поставете на вратата, алуминиевото фолио е чудесно за опаковане на вратата за да се държи боя от тях. Припокрийте фолиото върху вратата, когато увиете копчето, след това пуснете остър нож за полезност около основата на копчето, за да отрежете фолиото. По този начин можете да рисувате до ръба на копчето.

Защо трябва да увиете вратата си в алуминиево фолио, когато сте’отново вкъщи?

Като го привържем от двете страни на копчето на вратата, то ще бъде на идеалното място За да предотвратите закрепването на вратата. 30 октомври 2020 г

Какво означава гумена лента на вашата врата?

Всичко, което трябва да направите, е да закачите гумената лента около вратата от всяка страна на вратата. Уверете се, че не пречи на ключалката. Гумената лента ще възглавница за забиване на шума. Всяка широка гумена лента ще направи за това и този трик е толкова лесен за нанасяне, че ще се направи за секунди.

Защо трябва да сложите чаша на дръжката на вратата си?

Да се ​​чувстваш в безопасност в стаята си през нощта, Поставете празна чаша на дръжката на вратата, преди да заспите. Ако някой влезе в стаята ви, чашата ще падне на пода и звукът ще ви събуди.

Какъв е трикът с алуминиево фолио?

Трикът с горещо фолио е вълшебен трик, в който магьосникът поставя малко парче калай или алуминиево фолио в доброволец’s ръка, а фолиото започва бързо да се повишава на температурата, докато доброволецът не трябва да я пусне, за да избегне разклоняването на ръката си, а фолиото се намалява до пепел на земята.

Коя страна на алуминиевото фолио е токсично?

Според Рейнолд’S кухня, разликата във външния вид между двете страни на алуминиевото фолио е просто резултат от производството и не служи за реална цел. Значение, независимо дали готвите храната си с лъскава страна нагоре или тъпата страна нагоре, Вие’Прави го правилно.

Опаковащата се ключове за автомобили в фолио защитава от кражба на превозни средства?

Погледнахме във вълна от престъпления, свързани с технологията за влизане без ключ, след като видяхме слуховете: „Увийте ключовете на колата си във фолио през нощта, когато сами.”

Йордан Лилес

Публикувано на 8 август 2022 г

Онлайн реклами твърдят,

Онлайн реклами твърдят, че има причина да увиете ключовете на колата или ключовете си във фолио, когато сте сами през нощта, но това беше Clickbait. (Изображение чрез Snopes.com)

В началото на август 2022 г., реклама на Yahoo.com твърди: „Увийте ключовете на колата си във фолио през нощта, когато са сами.„Формулировката се оказа, че намекна за критична причина за сигурността, като запазване на сигнала за електронни ключове на вашия автомобил от престъпници. Рекламата доведе до статия на слайдшоу от 64 страници. Нито една от страниците не споменава нищо за опаковането на ключовете за автомобили в Tinfoil, защото беше Clickbait.

Текст, електроника, лице

Изненада, изненада. Тази реклама на Yahoo.com доведе до статия на слайдшоу от 64 страници, която никога не споменава клавишите или фолиото на автомобила.

Надяваме се, че сме спасили читателите да направят всички кликвания „следваща страница“ в статията на слайдшоуто. Ние обаче не искахме да спрем дотук. След като направихме някакво копаене, забелязахме, че идеята за опаковане на ключовете за автомобили във фолио се е появила в новините преди. Това ни накара да се чудим за какво става въпрос.

Ще ви кажем веднага от върха, че да, увиването на ключовия фолио на колата ви във фолио или да го поставите в метален контейнер или специална торбичка, може да запази сигнала си-независимо дали винаги ниската честота или притиснатата с бутона-сигурна от престъпниците. Тези методи обаче вероятно няма да са глупави, тъй като FOB вероятно трябва да бъде отстранен от защитното си покритие, за да започне и управлява колата. Освен това, докато записаните инциденти от този вид престъпление нарастват, не губете от поглед факта, че подобно на много престъпления вероятността някой да бъде насочен от престъпници чрез тяхната технология за влизане без ключ са сравнително ниска.

В тази история ще обясним как работят ключовите FOB, извършваме някои основни тестове и ще продължим задълбочено как престъпниците се опитват да експлоатират технологията.

Как работят електронните ключови fobs

Централна за тази тема са FOB на ключовете на автомобила, електронните устройства, прикрепени към ключови пръстени, които съдържат копчета за заключване и отключване на вашето превозно средство. Те също често имат червен бутон, за да звучат рога или алармата ви, наричани понякога като бутон „паника“. Някои по -модерни fob могат дори да стартират запалването на вашия автомобил отдалеч.

Според tctechsystems.com, “Ключовите fobs използват радиовълни, за да комуникират с читател в ключалката на вратите, че те са програмирани да отварят” върху “система, известна като радиочестотна идентификация (RFID), която работи като електронен баркод за идентификация на целите.”

Идеята за увиване на вашия fob in foil може да звучи малко странно и да доведе до мисли за шапки от тинфели, сякаш това е нещо, което само параноичен човек би направил. И така, какви са фактите за ключовете на автомобила и фолио? Направихме известно копаене и решихме да отпечатаме нашите открития на една страница (за разлика от, да речем, статия на слайдшоу от 64 страници).

Тестване на клавишите за автомобили с фолио

Извършихме прост тест с три превозни средства. Резултатите от този малък тест показват, че изглежда понякога е вярно, че опаковането на ключов FOB в алуминиево фолио може да запази специалния сигнал на вашия автомобил (код).

Например установихме, че FOB на Toyota Key, обвит във фолио, не е в състояние да изпрати сигнал до колата, дори когато е разположен на сантиметри от превозното средство. Тестът на Mazda Key FOB, обвит във фолио, показа, че няма да функционира само на няколко метра разстояние. Трети тест с ключов FOB за Subaru показа, че устройството не може да достигне до превозното средство от 20 фута, но може успешно да изпълнява функции от само десет фута разстояние.

С други думи, резултатите бяха смесена торбичка и може би зависеше от марката или годината на колата или и двете. Резултатите може също да са били повлияни от различните използвани дебелини на фолиото.

Престъпници, насочени към ключовете на автомобила

Защо някой би искал да съдържа сигнала на ключовия си FOB в малко пространство, заобиколен от фолио? Според прессъобщение през 2019 г. от Американската автомобилна асоциация (AAA) е известно, че някои крадци на автомобили се възползват от подвизите в технологията за влизане без ключове. Технологията за запалване без ключ също може да бъде по -уязвима и се отнася до FOB на клавишите на автомобила, които могат да стартират автомобила с натискане на бутон. Престъпниците могат дори потенциално да имат достъп до сигнала, изпратен от ключов FOB, който е вътре в дома на собствениците на автомобили:

Повече от половината от автомобилите, продавани в Съединените щати през 2018 г., бяха оборудвани със система за запалване без ключ. Веднъж налични само на луксозни превозни средства още в началото на 2000 -те, системите за запалване без ключове са популярни аксесоари за всички марки и модели. Те са популярни сред крадците на автомобили. Никога не подценявайте изобретателността им. “Друг начин, по който престъпниците експлоатират ключовата FOB, е по време на процеса на заключване на превозното средство,” предупреждава Интерпол. “Докато заключвате колата си, престъпниците могат да прихващат и блокират ‘сигнал за заключване’ Изпратено от ключовия FOB на превозното средство, оставяйки го отключен. След това престъпникът може лесно да открадне съдържанието вътре в превозното средство или самото превозно средство.”

“Много от днес’S автомобилите използват влизане/запалване без ключове ‘умни fobs’ които позволяват на колата да бъде отключена и стартирана, без да се отстрани FOB от един’s джоб или чанта,” – каза Джон б. Townsend II, AAA Mid-Atlantic’S мениджър по обществени и правителствени въпроси. “Автомобилът и FOB комуникират, използвайки радиосигнали с ниска мощност, които са ефективни само когато FOB е в рамките на приблизително 36 инча от колата на вратата или бутон за стартиране/спиране на запалването. Крадците могат да усилят сигнала, изпратен от вашия ключов fob, за да отключите [вратата] и да пробият колата ви и. Той е хвърлящ хайвера на вълна от кражби без ключове, известни като ‘Релейни атаки.’”

AAA дефинира „Relay Hacks“, изпълнен от престъпниците като начин за усилване на комуникационните сигнали между превозни средства и fobs “,„ подмами “колата да мисли, че FOB е до вратата на колата или багажника, когато е някъде другаде.„Това очевидно включва най -вече кражбата на лична собственост вътре в превозното средство, а не толкова кражба на самата кола, тъй като„ след като колата е изгонена извън обхвата на интелигентния FOB и се изключва, тя не може да бъде рестартирана.”

Ръководство за защита на FOBs

През 2019 г. Националното бюро за застрахователни престъпления (NICB) препоръча четири стъпки за сигурност, за да се гарантира, че запазвате автомобила и вещите си вътре в колата си:

1. Заключете автомобила, задайте алармата и вземете всички клавиши или fobs.

2. Не оставяйте отварачката на гаражната врата в превозното средство.

3. Направете снимка на вашата регистрация на мобилния си телефон и не оставяйте регистрацията или други документи с лична информация в превозното средство.

4. Никога не оставяйте кола отключена и бягаща, за да я затопли или докато спрете за бърза чаша кафе. Отнема само момент, за да може опортюнистичният крадец да скочи вътре и да потегли.

По имейл, AAA не конкретно ни предостави насоки за фолио, но спомена метални контейнери:

1. Дон’Не оставяйте ценни артикули (портмонета, GPS единици, пазарски чанти или електроника) във вашата кола. Ако трябва да го направите, уверете се, че те са извън полезрението в заключена ръкавица или багажник.

2. Паркирайте колата си в затворен гараж; Това го прави далеч по -малко привлекателна цел.

3. Съхранявайте ключовите си fobs (всички тях) в метален контейнер, когато не се използва. Металът осигурява бариера, която прекъсва радиосигналите до/от интелигентния FOB.

4. Алтернативно, евтино “RFID ръкави” и “Чанти от Фарадей” са на разположение, които имат метални мрежести облицовки, които ще защитят ключов FOB от изпращане или получаване на радиосигнали.

5. Не поставяйте ключови FOB във фризер или микровълнова фурна, тъй като тези методи могат да повредят FOBs, които могат да струват стотици долари за подмяна и програмиране.

Посегнахме към NICB с няколко въпроса, подобни на това, което зададохме AAA, и ще актуализираме тази история, ако получим отговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Насочени ли сте от престъпници, които са търсили вашите ключови данни за радиочестотните данни FOB? Искате ли да споделите вашата история с нашите читатели? Ако е така, свържете се с нас. Моля, включете доказателства като полицейски доклад или друга официална документация, така че да можем да проверим подробностите.

Източници

Агати, Кристиан. “Форд патенти ключови системи за предотвратяване на атаки на релета, ще затрудни кражбата на автомобили много по -трудно.” Автоволюция, 13 май 2022 г., https: // www.Автоволюция.com/новини/ford-patents-key-fob-relay-attack-prevention-system-will-make кражба-cars-a-lot-harder-188742.html.

Бонд, Кейси. “Дали увиването на ключа на колата ви в калаено фолио наистина предотвратява кражбата?” HuffPost, 21 ноември. 2019, https: // www.HuffPost.com/вход/car-key-in-tin-foil-fob-relay-attack_l_5db8d269e4b00d83f71ef35a.

“CBS4 ЕКСКЛУЗИВНО: Умни крадци, използващи сигнали от ключови FOBs, за да взривят превозни средства.” CBS News чрез CBS4, 17 май 2022 г., https: // www.cbsnews.com/miami/news/cbs4-exclusive-clever-thieves-signals-key-fobs-burglarize-ficles/.

Хауърд, Стената на Фийби. “Защо може да искате да увиете ключа си за кола във фолио.” USA Today чрез Detroit Free Press, 8 юли 2018 г., https: // www.Usatoday.com/история/пари/Nation-now/2018/07/08/wrap-car-key-foil/762338002/.

“Как работят ключовите fobs? – Как да програмирам ключов FOB.” TC технологични системи, 22 юли 2019 г., https: // www.tctechsystems.com/Как-ключ-фобс-работа/.

Кели, Майкъл Б. “Истинският произход на ‘Шапка с калай’ И защо го’е най -глупавото нещо за носене, ако сте’Реараноичен за правителството.” Бизнес вътрешност, 12 юни 2013 г., https: // www.BusinessInsider.com/Произход на срока-ганово-фолио-хат-2013-6.

Townsend, John и Ragina C. Али. “Крадците на автомобили са насочени към FOB без ключове, за да грабнат колата ви; Автомобилните кражби са във възход, тъй като шофьорите оставят fobs в колите си.” AAA News & Press съобщения, 19 дек. 2019, https: // cluballiance.ААА.com/публични асоции/преса/освобождаване/?rdl = midatlantic.ААА.com & id = f0e8cf35-3b05-4638-950b-00233a48cc10.

Цукаяма, Хейли. “Ако ключовете на колата ви носят шапка с калай?” Washington Post, 12 юли 2028 г., https: // www.Вашингтонпост.com/Технология/2018/07/12/трябва да се носете-с-кино-носещи-танкови-шапки/.

От Йордан Лилес

Джордан Лийлс е репортер на Snopes с опит в разследването на дезинформация, неаутентична дейност в социалните медии и измами.