“” alt = “лого на Windows Defender”>

Windows Defender е проектиран да се актуализира автоматично, за да бъде в крак с най -новите дефиниции на вируси и функции за сигурност. Изтегля и инсталира важни актуализации веднага щом станат достъпни. Тези актуализации включват нови функции, корекции на грешки, подобрения на производителността и допълнителни дефиниции на злонамерен софтуер.

Начинът, по който Windows Defender работи, може да се различава леко в различни версии на операционната система. Основната функционалност на поддържането обаче остава същата на всеки компютър на Windows.

За Windows 10 и Windows 8.1 Потребители, Windows Defender е активиран по подразбиране и работи на заден план. Програмата е настроена да проверява за актуализации от Microsoft поне на всеки 24 часа, въпреки че тази честота може да се регулира. Той се свързва към сървърите за актуализиране на Microsoft, за да извлече нови дефиниции на злонамерен софтуер, открити след последната актуализация.

За потребителите на Windows 7, Windows Defender не е активиран по подразбиране. Вместо това програмата трябва да бъде включена, за да се получат актуализации за сигурност. След като Windows Defender бъде активиран, той автоматично ще изтегли и инсталира най -новите подписи на злонамерен софтуер от Microsoft.

Важно е да се отбележи, че Windows Defender се актуализира само когато компютърът е свързан към интернет. Ако устройството е в офлайн режим, Windows Defender няма да може да проверява за актуализации, докато не бъде свързано отново. Ето защо е от съществено значение да се гарантира, че всяко устройство на Windows е редовно свързано с Интернет, за да се гарантира инсталирането на най -новите пластири за сигурност.

В допълнение към няколко метода за самостоятелни дати, потребителите на Windows Defender също могат да инициират ръчна актуализация. Това може да стане чрез достъп до менюто Настройки и да изберете „Проверете за актуализации“. Това ще подкани Windows Defender да се свърже с Microsoft и да изтегли всички нови функции за сигурност или дефиниции на злонамерен софтуер, които са пуснати след последната актуализация.

Важно е да се отбележи, че проверките за ръчни актуализации не деактивират автоматичните актуализации. Вместо това те просто задействат допълнителен процес на актуализиране. Това означава, че компютърът ще продължи да проверява за актуализации на редовната честота, освен ако потребителят не е направил промени в настройките, за да направи друго.

Като цяло, Windows Defender постоянно се актуализира с най -новите корекции на сигурността и дефиниции на злонамерен софтуер чрез комбинация от ръчни и автоматични актуализации. Докато потребителите винаги се препоръчват ръчно да проверяват за актуализации, Windows Defender обикновено е достатъчно надежден, за да бъде в течение без допълнителни усилия.

15 въпроса за Windows Defender Автоматични актуализации:

1. Как се актуализира защитникът на Windows?

Windows Defender използва комбинация от ръчни и автоматични методи за актуализиране, за да се актуализира с най -новите корекции на сигурността и дефинициите на злонамерен софтуер.

2. Колко често Windows Defender проверява за актуализации?

По подразбиране Windows Defender е настроен да проверява за актуализации поне на всеки 24 часа. Тази честота може да се регулира в настройките.

3. Изисква ли Windows Defender интернет връзка за актуализиране?

Да, Windows Defender изисква интернет връзка, за да провери за актуализации. Не може да се актуализира, ако устройството е в офлайн режим.

4. Може ли Windows Defender автоматично да изтегля и инсталира актуализации?

Да, Windows Defender може автоматично да изтегля и инсталира актуализации веднага щом станат достъпни.

5. Как мога ръчно да проверя за актуализации в Windows Defender?

В настройките на Windows Defender можете да изберете „Проверете за актуализации“, за да започнете ръчно проверка на актуализацията.

6. Мога ли да деактивирам автоматичните актуализации в Windows Defender?

Не, не можете изцяло да деактивирате автоматичните актуализации в Windows Defender. Ръчни актуализации Проверките задействат допълнителен процес на актуализиране, без да деактивирате автоматичните актуализации изцяло.

7. Мога ли да променя честотата на актуализиране на Windows Defender?

Да, можете да регулирате честотата на актуализиране на Windows Defender в настройките, за да проверите за актуализации повече или по -рядко от интервала по подразбиране от 24 часа.

8. Дали Windows Defender все още се актуализира, ако не проверя ръчно за актуализации?

Да, Windows Defender ще продължи да се актуализира автоматично, дори ако не проверявате ръчно за актуализации.

9. Дали Windows Defender актуализира, освен дефинициите на злонамерен софтуер?

Да, актуализациите на Windows Defender включват не само дефиниции на злонамерен софтуер, но и нови функции, корекции на грешки и подобрения на производителността.

10. Може ли Windows Defender да се актуализира в офлайн режим?

Не, Windows Defender изисква интернет връзка, за да провери за актуализации. Не може да се актуализира в офлайн режим.

11. Препоръчва ли се ръчно да проверите за актуализации в Windows Defender?

Въпреки че се препоръчва ръчно да проверявате за актуализации в Windows Defender, програмата обикновено е достатъчно надеждна, за да бъде в течение без допълнителни ръчни усилия.

12. Мога ли да инициирам актуализация на Windows Defender от лентата на задачите?

Не, проверката за актуализация в Windows Defender трябва да бъде инициирана от менюто Настройки.

13. Мога ли да планирам автоматични актуализации в Windows Defender?

Windows Defender няма вградена функция за планиране на автоматични актуализации. Честотата на актуализиране може да се регулира в настройките, но не поддържа конкретни схеми на време за актуализации.

14. Колко време отнема инсталирането на актуализациите на Windows Defender?

Времето, необходимо за инсталиране на актуализациите на Windows Defender, варира в зависимост от размера на актуализацията и скоростта на вашата интернет връзка.

15. Може ли Windows Defender да се актуализира, докато използвам компютъра си?

Да, Windows Defender може да се актуализира, докато използвате вашия компютър. Тя работи на заден план, без да прекъсва задачите ви.

Актуализира ли автоматично Windows Defender?

2. Въведете следната команда и натиснете Въведете клавиша. Използва се за изчистване на данните за кеш.

Обоновлеетс л -ааитник прозорци?

Das, зatnyk windows prednaзnaчеn stliony avtotiчeskogo obnovlения, чtoshe- й beзопасние. Обнено о -агружает и устенавлиеет Вахне -наувлен. Обновления включают новые функции, исправления ошибок и улучшения производительности, а также дополнительные определения вредоносных программ.

Prinцip rabotы за -щата windows nemnogos. Tem ne mereee, Osnosnые fnkцiiephderжathiyyany aktualgnosti odykakы nабум pk с w w Windows Windows Windows Windows Windows window.

Dlla prolзoteleй windows 10 и windows 8.1 зa-Iytnik Windows vklючеn по улмолхних и раабот -Фонум Редреме. Programmанастьорска. Длау -того о -on prodklючaeети k cservерам цеntra obnovlеniyyy rople -ke- улхни с момента Послен.

Dlla prolзoteleй windows 7 зaщiykny windows nne зpuskaetsy. Вместото -ртогол Пргагмама -Долна БыТь Включена, О, Поллутьать Обновския. Вслен вак -сения за -ситски прозорци в щата.

Одникова -но на Отметить, чto защitnyk Windows -bdet obnovloraysjeSy. Если утрохонна ромауда Одкюно. ТАКИМ ОБРАзОМ, Важн на удиедьсьсьсьс, нау, ул -на уп, нау -нар, Установку По -удний Испресленски.

В дополнение к нескольким способам самообновления Защитника Windows пользователи также могут инициировать обновление вручную. Эto moжnos ospelatje, за 2 «Прверитьше Налиийе -Обновен». Эto зastait защitnyka windows asobratjosyd v microsoft и зagruзitjo lюbые novые funkцiy- Котьо Могли -Веть В.Puщеnы Смонта Последнех загрухки.

Важно отметить, что ручная проверка обновлений не отключает функцию автоматического обновления. Вместото -атогоо -опото -аапскоет дополнитльный Прьо -есс на Обновския. Это означает, что компьютер по-прежнему будет проверять наличие обновлений с обычной частотой, если только пользователь не изменил настройки, чтобы сделать иначе.

В целом, за -ситник прозорци поstoynnon obnovlyaeеtstsysts sproщщщщщщщxny -moghery -moghery -moghe- roprenyny -pare -mopneny- opreny -ropreny-. Эto dostigаетсия за sчеt ssoчетания ручnых и ъ -stomatiческия -. Х otna prolзoqatelonym Vsegda rekonndue -areетатсиварю -ров -na -na- no- Тватьос В Курсе селнидни-Собхити-Бейх Какия-Либо Дополнильных усилийй.

Актуализира ли автоматично Windows Defender?

Остар

Мы -арегистрироли -Подохрильн -Трафик, Исходях Ив Вейх етити. Спомохьщ эtoй strаницы mы смоум опереть, о -аапрус, aneblyерат имно в. Proчemu эto moglos?

Tа -strathiца Отабраееатс v teх слуяя, kogdа -ъ -ъ -зe- зe- зe- зe- зeeeeeeee, рьо kotorые naruшат. Strания. До -атогомоторна джал -длаунеил -ульованая с ср.

Ystoчnikom зprossom SыlkU -AprOSOV. Если-В-апольуеет Обхий-доступ В-интерн, Прблема Мохет БыТь С Компьог-ат-тих. Обраттись к от Свеему Сйстемму. Полробн.

Provера по сонувмо тмор -ъ -рпоятьосьонски, еслиновски – Емами, Или же ваводит -априс -о -сеньо.

Актуализира ли автоматично Windows Defender?

Остар

Мы -арегистрироли -Подохрильн -Трафик, Исходях Ив Вейх етити. Спомохьщ эtoй strаницы mы смоум опереть, о -аапрус, aneblyерат имно в. Proчemu эto moglos?

Tа -strathiца Отабраееатс v teх слуяя, kogdа -ъ -ъ -зe- зe- зe- зe- зeeeeeeee, рьо kotorые naruшат. Strания. До -атогомоторна джал -длаунеил -ульованая с ср.

Ystoчnikom зprossom SыlkU -AprOSOV. Если-В-апольуеет Обхий-доступ В-интерн, Прблема Мохет БыТь С Компьог-ат-тих. Обраттись к от Свеему Сйстемму. Полробн.

Provера по сонувмо тмор -ъ -рпоятьосьонски, еслиновски – Емами, Или же ваводит -априс -о -сеньо.

Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

Microsoft Defender е програма за борба с злонамерен софтуер, която се инсталира предварително в последните Windows Systems. Известен също като Windows Security или Windows Defender Antivirus, той получава актуализации редовно. Той използва дефиниции за разузнаване на сигурността, за да идентифицира вируси и други заплахи. Понякога дефиницията на Windows Defender не се актуализира правилно, което може да причини проблеми със сигурността. В тази статия ви представя.

Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

Съдържание

Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

Определението на Windows Defender е оторизирана програма, която трябва да се поддържа актуализирана, тъй като предоставя следните функции

 • Отчети за ефективността на системата
 • Откриване на вируси и заплахи в реално време
 • Защита на защитната стена и мрежата
 • Защита срещу фишинг сайтове
 • Блокиране на файлове

Ще започнем с обикновена актуализация на Windows, тъй като това може да доведе до актуализация на дефиницията на Windows Defender и след това ще преминем към други методи.

Метод 1: Извършете автоматична актуализация

Автоматичните актуализации са удобен и бърз метод за поддържане на сигурността на Windows актуализира. По подразбиране тази операция получава най -новата версия и я инсталира на софтуера за сигурност на Windows Defender. За да актуализирате ръчно Windows Defender, следвайте стъпките по -долу:

1. Натисни Windows + I клавиши Заедно да се отвори Настройки.

2. Кликнете върху Актуализация и сигурност.

Опция за актуализиране и сигурност. Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

3. Кликнете върху Сигурност на Windows.

Опция за сигурност на Windows

4. Изберете Защита на вируса и заплахата.

Вариант за защита на вируса и заплаха. Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

5. Ако имате актуализирани драйвери, ще видите съобщението Вие’в течение И ако не сте’t ще се каже Налични актуализации.

6. Актуализациите ще започнат да се изтеглят автоматично, ако са налични.

7. Може да се наложи Рестартирайте вашия компютър Когато надстройките приключат.

Той автоматично ще актуализира дефинициите на Windows Defender.

Метод 2: Използвайте командния ред

Можете да извършите актуализация на дефиницията на Windows Defender с помощта на командния ред и няколко реда код. Следвайте стъпките по -долу.

1. Натисни Клавиш на Windows, Тип Командния ред и щракнете върху Изпълни като администратор.

Опция за командния ред в търсене

2. Въведете следната команда и натиснете Въведете клавиша. Използва се за изчистване на данните за кеш.

"%Programfiles%\ windows defender \ mpcmdrun.exe " -РЕМОБИРАНИЕФИНЦИИ –dynamicsignatures

Кодов ред в командния ред. Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

3. След това въведете следната команда и натиснете Въведете клавиша. Това е командата за актуализиране, която ще актуализира дефинициите на Defender.

"%Programfiles%\ windows defender \ mpcmdrun.exe "-SignatureUpdate 

Изпълнете командата за актуализиране на подписа на Windows Defender в CMD или командния ред

Изчакайте командите да завършат обработката и след тази актуализация на дефиницията на Windows Defender ще бъде извършена.

Метод 3: Използвайте Windows PowerShell

Подобно на командния ред, можете да стартирате някои кодове в PowerShell, за да направите актуализация на дефиницията на Windows Defender. Следвайте стъпките по -долу, за да направите същото.

1. Удари Клавиш на Windows, Тип Windows PowerShell, и щракнете върху Изпълни като администратор.

Windows PowerShell в търсене

2. Въведете следното команда и натиснете Въведете клавиша.

"%Programfiles%windows defendermpcmdrun.exe " -РЕМОБИРАНИЕФИНИЦИИ -ДИНАМИКСИНАЦИИ

Забележка: Понякога тази команда дава грешка, но тя спечели’t Спрете актуализациите. Продължете със следващата команда във всеки случай.

Премахване на определенията и командата за динамични подписи в Windows PowerShell

3. След това въведете даденото команда и натиснете Въведете клавиша.

Забележка: Чакам за >> да се появи на екрана след въвеждане на първата команда. Само след това въведете тази команда.

"%Programfiles%windows defendermpcmdrun.exe "-SignatureUpdate.\

Командата за актуализиране на подписа на Windows PowerShell

Този метод може да не работи винаги, тъй като Windows 10 продължава да променя командите за актуализиране, но можете да го опитате да актуализирате дефиницията на Windows Defender.

Метод 4: Изтеглете актуализациите ръчно

Можете ръчно да изтеглите актуализация на дефиницията на Windows Defender от страницата за изтегляне на Microsoft Security Intelligence, като следвате стъпките по -долу.

2. Под Ръчно изтеглете актуализацията раздел, навигирайте до Microsoft Defender Antivirus за Windows 10 и Windows 8.1.

Ръчно изтеглете актуализацията

3. Сега изберете 32-битов или 64-битов която и опция да е съвместима с вашата система.

32 битова и 64 битова опция. Как да извърша актуализация на дефиницията на Windows Defender

4. Файл, наречен MPAM-FE.Exe ще бъде изтеглен.

5. Щракнете с десния бутон върху него и Изпълни като администратор.

6. Изчакайте няколко секунди и актуализациите ще бъдат направени.

Забележка: Няма да се отвори екран или изскачащ прозорец след стартиране MPAM-FE.Exe но бъдете сигурни, че актуализациите ще започнат да обработват.

Често задавани въпроси (често задавани въпроси)

Q1. Защитен ли е защитата на Windows до задачата?

ANS: Windows Defender осигурява адекватни защити на киберсигурност, но той не достига до качеството на най -скъпия антивирусен софтуер. Microsoft Windows Defender може да е достатъчен, ако искате само основна защита от киберсигурност.

Q2. Коя е най -добрата система за киберзащита?

ANS: Една от най-ефективните кибер защити за вашето устройство и мрежа е защитата в реално време. Той разглежда всички възможни заплахи за база данни с известен зловреден софтуер, като вируси и трояни, и им пречи да нанесат вреда, преди да имат шанс да го направят.

Q3. Наличен ли е защитникът на Microsoft Windows без разходи?

ANS: Microsoft Defender Antivirus е безплатна програма за предотвратяване на злонамерен софтуер, включена в Windows 10. Microsoft Defender Antivirus, известен преди като Windows Defender, защитава отделните компютри Windows с ефективна, но проста защита от анти-зловреден софтуер в реално време в реално време в реално време в реално време в реално време в реално време в реално време в реално време в реално време в реално време.

Препоръчва се:

 • Поправете кода за грешка в Netflix UI3012
 • Поправете грешката на Bluetooth драйвера в Windows 10
 • Как да нулирате компонентите за актуализиране на Windows на Windows 10
 • Как да актуализирате драйвери за мрежов адаптер на Windows 10

Надяваме се, че това ръководство е било полезно и сте успели да направите Актуализация на дефиницията на защитника на Windows, Разгледахме и как да направим изтегляне на дефиниция на Windows Defender. Кажете ни кой метод е работил за вас най -добре. Ако имате някакви запитвания или предложения, тогава не се колебайте да ги пуснете в секцията за коментари.

Как да актуализираме ръчно Microsoft Defender Advanced Threate Protection за Mac

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият софтуер ще се актуализира автоматично.

 1. Отворете Microsoft Defender Advanced Threat Protection за Mac.
 2. Щракнете Провери за актуализации.

Макафи за сигурност на McAfee

Microsoft Defender ще провери за актуализации. Ако са необходими актуализации, можете да изберете да актуализирате вашия софтуер.