Jak dělat webový design bez kódování

HTML & CSS Essentials

souhrn

Webové designéři musí znát základní moderní techniky CSS a HTML, protože je nezbytný pro vytváření efektivních a efektivních webových návrhů.

Klíčové body

1. Webové designéři musí mít znalosti o základních technikách HTML a CSS, podobně jako architekti, návrháři tisku a módních návrhářů, kteří musí pochopit základní principy ve svých příslušných oborech.

2. Aniž by znal CSS a HTML, nelze považovat za webový designér, protože tyto dovednosti jsou nezbytné k vývoji a navrhování webových stránek.

3. Webové designéři by měli mít pochopení omezení, publika a požadavků na výkon, aby vytvořili responzivní a efektivní návrhy.

. Uživatelská zkušenost (UX) Design je samostatná disciplína od webového designu, ačkoli známost s designem UX je užitečná pro webové designéry.

5. Mnoho obchodů s designem dává přednost webovým designérům, kteří mají znalosti kódování, protože umožňuje lepší spolupráci s vývojáři v systémech správy obsahu.

6. Zatímco návrháři se zaměřují na prezentaci obsahu, vývojáři řeší kódování a technické aspekty.

7. Spolupráce mezi webovými designéry a specialisty UX je běžná v oboru.

8. Webový designér by měl mít pochopení kódu, který zajistí proveditelnost návrhových nápadů a efektivně pracovat s vývojáři.

9. Médium webového designu má svá omezení a silné stránky a webový designér by si je měl být vědom, aby vytvořil efektivní návrhy.

10. Není nutné, aby vývojář mohl něco kódovat, stejně jako ne všechno, co lze vytisknout, lze replikovat na webu pomocí HTML a CSS.

11. Spolupráce mezi webovými designéry a vývojáři je zásadní pro úspěšné projekty.

12. Vývojáři by měli být zapojeni do fáze diskuse a plánování návrhových projektů, aby se vyhnuli komplikacím a zajistili proveditelnost.

13. Důležitost komunikace a spolupráce mezi designéry a vývojáři nelze přeceňovat.

Otázky a odpovědi

 1. Znajíme webové designéry znát základní moderní techniky CSS a HTML?

  Ano, webové designéři potřebují znát základní techniky CSS a HTML, aby vytvořili efektivní a efektivní webové návrhy.
 2. Proč je to důležité pro dobře zaobleného webového designéra?

  Znalost CSS a HTML je pro webové designéry zásadní, protože jim umožňuje porozumět médiu a jeho omezením, efektivně spolupracovat s vývojáři a vytvářet responzivní návrhy.
 3. Jaké jsou odpovědnosti webového designéra?

  Webový designér je zodpovědný za vytváření vizuálně přitažlivých a uživatelsky přívětivých návrhů pro webové stránky. Spolupracují s vývojáři a specialisty UX, aby zajistili proveditelnost a použitelnost jejich návrhů.
 4. Jak se týká designu UX s webovým designem?

  UX Design je samostatná disciplína od webového designu, ale webové designéři mají často obeznámeni s principy UX. Spolupráce mezi webovými designéry a specialisty UX je běžná pro vytváření uživatelsky přívětivých návrhů.
 5. Měli by weboví designéři mít znalosti kódování?

  Mnoho obchodů s designem preferuje webové designéry, kteří mají znalosti kódování, protože umožňuje lepší spolupráci s vývojáři v systémech správy obsahu. Záleží však na specifických požadavcích práce a složení týmu.
 6. Co se mohou webové designéry učit od vývojářů?

  Webové designéři se mohou naučit důležité technické úvahy a omezení od vývojářů. Spolupráce mezi designéry a vývojáři je zásadní pro úspěšné projekty.
 7. Jak mohou webové designéři efektivně spolupracovat s vývojáři?

  . .
 8. Co by měli webové designéry rozumět o médiu webového designu?

  Webové designéři by měli rozumět silným a omezením HTML a CSS, jakož i technické úvahy o vývoji webu. .
 9. Může webový designér vytvořit jakýkoli design, aniž by věděl kódování?

  Zatímco webový designér může vytvářet návrhy bez kódování znalostí, znalosti kódování umožňují lepší spolupráci s vývojáři, porozumění technickým omezením a proveditelnost nápady na design.
 10. Jaký je význam spolupráce mezi webovými designéry a vývojáři?

  Spolupráce mezi webovými designéry a vývojáři zajišťuje úspěšnou implementaci návrhů a vytvoření uživatelsky přívětivých webových stránek. Umožňuje lepší pochopení technických omezení a proveditelnosti.
 11. Jak weboví designéři přispívají k procesu vývoje?

  Webové designéři přispívají vytvářením vizuálně přitažlivých a uživatelsky přívětivých návrhů, které zvažují jak estetické, tak technické aspekty vývoje webu. Spolupracují s vývojáři, aby zajistili proveditelnost a úspěšnou implementaci jejich návrhů.
 12. Měl by se webový designér naučit kódování?

  Pro webové designéry je výhodné učit se kódování, protože zvyšuje jejich porozumění médiu, umožňuje lepší spolupráci s vývojáři a zajišťuje proveditelnost nápady na design.
 13. Co se může webový designér naučit od vývojářů?

  . Tato znalost zvyšuje jejich schopnost vytvářet efektivní a efektivní návrhy.
 14. Jak může webový designér zajistit, aby jejich návrhy byly vstřícné a efektivní?

  Silným porozuměním technikám CSS a HTML mohou webové designéři optimalizovat své návrhy pro citlivost a efektivitu. Mohou provést nezbytná vylepšení podkladového kódu, aby zajistili optimální výkon.
 15. Jaký je rozdíl mezi webovým designem a designem uživatelů?

  Web Design se zaměřuje na vytváření vizuálně přitažlivých a uživatelsky přívětivých návrhů pro webové stránky, zatímco design uživatelských zkušeností zahrnuje širší porozumění interakci uživatele a celkový uživatelský zážitek. Webová designéři však často spolupracují s odborníky UX na vytváření uživatelsky přívětivých návrhů.

Jak dělat webový design bez kódování

HTML & CSS Essentials

Pro webové designéry potřebují vědět, jak kódovat?

Podle mých zkušeností znamená „front -end“ kolem všeho webu nebo softwaru UI, GUI nebo rozhraní. Je to pocit, že jste mysleli?

25. srpna 2011 v 5:48

13 odpovědí 13

Znajíme webové designéry znát základní moderní techniky CSS a HTML?

Proč nebo proč ne, je to důležité pro dobře zaobleného webového designéra?

Odpověděl jsem „ano“, protože jsi použil slovo základní.

Je naprosto nezbytné, aby weboví designéři znali základní techniky HTML a CSS, stejným způsobem, že architekti musí vědět něco o fyzice a vědě o materiálech, návrháři tisku musí vědět něco o procesu tisku CMYK a módní návrháři musí vědět něco o tkanině.

cokoliv O technikách CSS a HTML si nemůžete nazvat „webovým designérem“. Jsi prostě umělec nebo tak něco.

Komentáře o vašich myšlenkách:

.

Nepravdivé. Toto je přílišné zjednodušení. Některé věci se dobře nepřekládají na web. Některé návrhy se mohou rozpadat nebo nefungovat na určité platformě nebo velikosti obrazovky, které je třeba podpořit.

Webový designér musí znát omezení v závislosti na požadavcích na publikum a výkonnost. Návrhář, který zná CSS a HTML, ví, jak vylepšit design, aby byl podkladový kód vytvořen co nejpříjemnější a nejefektivnější.

Webové designéři by měli pochopit, jak budou uživatelé skutečně interagovat s jejich designem.

Popsali jste design UX, což je úplně jiná disciplína. Ačkoli design uživatelského prostředí zahrnuje aspekty grafického designu, má opravdu jen velmi málo společného s CSS nebo HTML.

Zatímco dobří dobře zaoblené webové designéři by měli mít obeznámeni s designem UX, je také běžné, že spolupracují s odborníky na UX.

Konstrukční obchody by raději měly návrháře a nechaly všechny kódování vývojářům.

To by mohlo být částečně pravdivé, ale ne zcela. Jedním z populárních paradigmatu v systémech správy obsahu je MVC (model/zobrazení/ovladač). Mnoho obchodů s designem chce, aby designéři měli nějakou obeznámenost s kódováním HTML/CSS, aby se mohli zaměřit na prezentaci obsahu („pohled“), zatímco vývojáři se zaměřují na model/ovladač.

To však neznamená, že některé obchody nezaměstnávají grafické umělce, kteří se jednoduše zaměřují na grafické prvky a tlačí pixely kolem – ale podle mého názoru to nejsou webové designéry. Velký web může zaměstnávat grafické umělce, webové designéry, návrháře UX, vývojáře webových stránek a databázové specialisty, kteří všichni spolupracují na vytvoření hotového webu. Nezávislý pracovník, který staví menší stránky, by se mohl fušovat do všech disciplín a nazývat si webový designér/vývojář.

odpověděl 19. srpna 2011 ve 23:31

3 137 18 18 Silver odznaky 13 13 Bronzové odznaky

Webový designér by měl pochopit, jak funguje kód a co je schopný, stejným způsobem, jak návrhář tisku chápe, jak bude inkoust na papíře a jak může papír složit nebo být řezán. Každý designér by měl pochopit omezení a silné stránky zvoleného média.

Pokud webový designér vytváří tento nádherný web mrtvý, by se mu podařilo naučit základy kódování nebo sedět s kodérem na několika bodech procesu, aby zkontroloval, zda lze dosáhnout místa nádhernosti. Řekl bych tedy, že webový designér musí vědět minimálně o kód.

Myslím, že je zvláštní říkat „vývojář může kódovat cokoli“, stejným způsobem, jak nemůžete říci, že cokoli, co lze vytisknout, lze reprodukovat přesně na webu pomocí HTML/CSS.

odpověděl 19. srpna 2011 v 21:19

Lauren-Clear-Monica-IPsum Lauren-Clear-Monica-IPsum

20.3K 7 7 Zlaté odznaky 61 61 Silver Badges 97 97 Bronzové odznaky

+1, zejména pro „potřebuje vědět o kód”. Pracoval jsem s lidmi, kteří nemohli napsat řádek kódu, ale měli pochopení média a byli dostatečně otevřeni, abych respektoval to, co řekl vývojář. Vždy to fungovalo velmi dobře.

21. srpna 2011 v 7:28

Lauren, Ghoppe a Farray všichni mluví uklidňující, takže nebudu znovu nacvičovat, co řekli. Jako praktičnost, dovolte mi nabídnout další převzetí vašich explicitních a implicitních otázek.

Nejlepší přístup pro vývojáře je stejný, o kterém tiskárny bili buben, protože Gutenberg snížil svůj první typ: trvat že návrhář vás zapojí do projektu hned od začátku. Určete, že se musíte zapojit do diskuse, než jediný pixel zasáhne obrazovku.

Když jsem na projektu designu tisku, který zahrnuje cokoli neobvyklého, okamžitě hovořím s tiskárnou a lidem. O jejich řemesle znají peklo mnohem víc než já, takže z něj dělám firmu, aby je zapojil hned na začátku. Bohužel, začínající designéry, zejména když jsou čerstvé ze školy a ještě se neznají se skutečným světem, někdy zanedbávají ten jednoduchý krok a skončí v hluboké Kimshee bez zachránce života.

Kampaň v blogech, na fórech, s klienty a projektovými manažery, s místními školami a skupinami uživatelů a jakýmkoli designérem v dosahu: „Promluvte si se svým vývojářem, než začnete navrhovat!”

Vývojář dostane comps od návrhářů, kteří nemají ponětí, o co žádají, stejně jako oddělení předběžných předpisů občas dostávají kresba, která je nepoužitelná (a návrháři dostanou kalhotky, které by následoval jen masochista). Můžete však zabránit velkému frustraci a zbytečnému času, pokud trváte na místě u plánovacího stolu.

odpověděl 20. srpna 2011 ve 2:36

Alan Gilbertson Alan Gilbertson

47.3K 5 5 Zlaté odznaky 76 76 Silver odznaky 148 148 Bronzové odznaky

Přesně! Jako vývojář miluji, že jsem mohl poskytovat zpětnou vazbu o proveditelnosti a nákladů na implementaci konkrétního designu. Čím podrobněji mohu být ohled proč Některá část designu je __in__fesible pomáhá mým návrhářům v budoucnu lepší (méně nákladné) návrhy. Takže i když designéři nemohou psát kód, měli by o tom být schopni komunikovat a měli by se pokusit porozumět jemnosti rámce/nástrojů, které jsou k dispozici vývojářům. (A čím lépe mohou, tím lépe mohu implementovat to, co mi dávají.)

18. března 2014 v 18:46

Je ironií, že jsem nedávno dokončil fázi designu pro web, kde vývojář stojí za třemi vrstvami podnikové byrokracie a naprosto nepřístupné. Trvalo několik týdnů, než jsme získali odpověď na otázku „V jaké formě byste preferovali návrhové soubory?„ – Nejvíce neuspokojivý způsob práce, který způsobí problémy s klientem. S štěstí budou mít brzy zjevení.

20. března 2014 v 21:14

Ano i ne. Vědět, jak vaše cílové prostředí funguje, je důležité, ale není opravdu důležité, abyste pochopili konkrétní kód potřebný k tomu, aby byl systém tímto způsobem fungován. Jinými slovy – nedělal bych si starosti s konkrétní syntaxí, abych vytvořil zaoblené rohy ve všech hlavních motorech prohlížeče, ale považoval bych za důležité, abyste pochopili, zda vy umět Vytvořte zaoblené rohy ve všech hlavních prohlížečích (a kolik kódu je k tomu nutné).

Například před několika lety jsme byli stále osedláni IE6. Měli jsme naprosto krásný design pro firemní intranetovou aplikaci, ale bylo to velmi závislé na průhledných překrytích. IE6 by mohla zobrazit PNG8, ale nerespektovala alfa kanál v PNG24 a pro použití neprůhlednosti založené na CSS vyžadovalo filtry ActiveX a další problémy. Hoops by mohlo být skočeno, aby se dosáhlo požadovaného efektu, ale každý obruč představuje delší vývojový cyklus, vyšší míru chyb, obtížnější údržbu atd. Kromě přímých nákladů na vývoj a údržbu tohoto (nyní problematického) designu u mužských hodin byly také náklady na vázání vývojářů, kteří namísto práce na verzi N + 1 opravnou vývojáři, které opravte kludgy codebase.

Pokud je třeba v těchto druzích situací, je třeba měřit náklady/přínos každého vizuálního efektu v designu:

 • Jak úžasný je vizuální efekt?
  Lze jej nahradit dalším stejně dopadným vizuálním?
 • Může být účinek správně reprodukován na cíl? Pokud váš původní design nemůže být přesně vytvořen cílem, musí být váš design nahrazen nejbližší aproximací, která bude k dispozici. (Naštěstí se to stává stále méně problémem pro webové designéry.)
 • Kolik času jste rozpočet?
  Můžete si dovolit více mužů ve výstavbě, abyste dosáhli účinku, který si přejete? ?
 • Kolik z kódové základny by muselo být přepracováno, aby se uskutečnila vaše vizuální?
  Pokud dochází k návrhu a konstrukci souběžně, nebo pokud se rozběhnete starší aplikaci, jak těžké bude pro kodéry začlenit vizuální? Nejen hodiny, které se týkají přepisu, ale potenciálních hodin ladění a údržby nově změněného kódu.

Mezi výše uvedenými body odrážek dochází k určitému překrývání a některými dalšími body, které nejsou uvedeny. Jde o to, že i na tomto krátkém seznamu existují obchodní náklady, které je třeba vzít v úvahu. Situaci můžete posoudit mnohem efektivněji, pokud máte pochopení toho, jak cílový systém skutečně funguje.

Pokud pochopíte omezení CSS nebo HTML před provedením vašeho designu, můžete vytvořit návrhy, které budou protékat fází konstrukce bez problémů. Budete také mít jistotu, že váš design lze implementovat, a síla poznání přibližných nákladů. To je vždy užitečné mít na vaší straně.

Jak dělat webový design bez kódování

Jak dělat webový design bez kódování

Můžeme vlastně udělat Web Design bez kódování?

Odpověď je ANO MŮŽEŠ!

V tomto článku prozkoumáme několik způsobů, jak můžete navrhnout web, bez nutnosti kódování. Pochopení základů CSS a HTML se však hodí, když navrhujete svůj web.

Pojďme zjistit, jak na to Vytvořte web bez kódu.

Bez ohledu na to, zda se chcete stát návrhářem webových stránek, aniž byste se naučili kódovat nebo navrhnout web bez kódování, Prvním krokem by bylo přihlášení k doméně.

Co je doména?

Při návštěvě webu je adresa URL, která je zadána do prohlížeče, označována jako doména. Existuje několik poskytovatelů služeb, kteří nabízejí bezplatnou doménu a zároveň vám pomáhají vytvářet web bez kódování.

.

Nyní se dozvíme více o tom, jak na to Navrhněte web bez kódu.

1. Webflow

Pokud plánujete vytvořit svůj web bez outsourcingu nebo kódování, doporučujeme vyzkoušet webflow. Pomocí platformy WebFlow můžete vytvářet webové stránky bez kódování.

Editor webflow

Webflow’S CMS vám pomůže vytvářet a přidávat obsah. Poté můžete pokračovat v práci na vizuálním designu. CMS je vhodný pro designéry, vývojáře a editory.

Dále prozkoumáme funkce elektronického obchodování. Svůj obchod můžete nastavit pomocí WebFlow’s e-commerce. Přizpůsobte si košík, nastavte transakční e -maily, zkušenosti s pokladnou atd., Pomocí webflow.

S WebFlow nemusíte hledat hostování, protože má své vlastní hostingové služby. Webflow’Technologie hostování s je škálovatelná a rychlá a umožňuje vám rychle nastavit doménu a bez problémů.

Web můžete vytvořit bez kódu pomocí webflow, zdarma.

Když tento nástroj použijete poprvé, můžete se trochu potýkat. Jakmile však zvládnete WebFlow, budete moci rychle vytvořit nové webové stránky bez kódování.

Podívejte se na níže uvedené články a dozvíte se více o WebFlow.

Chcete vytvořit vlastní web bez potíží s kódováním?

Oslovte naše odborníky na bez kódu!

2. WordPress se šablonou

Více než 43% všech webových stránek po celém světě je poháněno společností WordPress. Dnes je to jeden z nejpopulárnějších systémů správy obsahu na webu. Platforma je k dispozici zdarma. Zaregistrujte se na účet a začněte pracovat na designu vašeho webu.

Pomocí WordPress si můžete vytvářet webové stránky sami. Jediné, co musíte udělat, je hledat vhodnou šablonu, která splňuje vaše obchodní požadavky. WordPress funguje jako CMS, což vám umožňuje přidat a provádět změny vašeho obsahu. Budete muset investovat do nákupu hostitele a domény, aby váš web byl plně funkční.

. WordPress umožňuje přidat nové blogové příspěvky, obrázky, média atd.

WordPress-admin-dashboard

WordPress nabízí celou řadu šablon, které vám pomohou navrhnout váš web. Pokud však chcete, aby váš web byl jedinečný, budete však muset provést některé změny ve svém designu.

WordPress je cenově dostupný a pomáhá urychlit proces návrhu webových stránek bez kódu. CMS vám umožní přidat nebo upravovat obsah podle potřeby.

WordPress nabízí celou řadu funkcí. Pokud se však něco pokazí, budete muset vyhledat pomoc od profesionála, abyste ji opravili.

3. Outsource

Projekt může být složitý, když na něm začnete pracovat. Pokud máte znalosti o nule nebo omezeném kódování a chcete rychle navrhnout web, pomyslete na outsourcing.

Dnes většina externích agentur pracuje v ruce se svými klienty v každé fázi procesu vývoje webových stránek, jako je výzkum, strategie, drátěné snímky, VI prvky a makety. Diskutujte se svým poskytovatelem služeb a dozvíte se více o jejich pracovním procesu. Pokud splňuje vaše očekávání, udělejte z nich součást vašeho projektu a rychle ji navrhujte.

I když se váš vývojář postará o web, můžete se zaměřit na další úkoly, které jsou důležité pro vaše podnikání’s růst.

Než dokončíte svého vývojáře, budete muset hodně prozkoumat, s ohledem na několik faktorů, včetně nákladů. Hledejte recenze klientů. Pokud je to možné, obraťte se na své klienty osobně a zjistěte více o svých zkušenostech, což vám pomůže rozhodnout se.

Ať už potřebujete nový web nebo upgrade, můžeme pomoci. Naši weboví vývojáři v Seattlu New Media staví webové stránky pro klienty v různých průmyslových odvětvích a pomohli společnostem z celého světa učinit jejich vizi do reality.

Chcete vytvořit web bez potřeby kódování?

Oslovte naše odborníky na bez kódu!

9 dovedností každého úspěšného potřeby webového designéra – a jak se je naučit

jestli ty’Začínaje v technice, může být těžké přijít na to, kde začít. K dispozici je tolik cest – od vývoje webu po webový design po digitální marketing a každá specializace pod sluncem. Web Design je často skvělým místem, do kterého se ponoříte, pokud jste’na scéně znovu nový, ale otázkou je: jak se stát webovým designérem?

Stejně jako mnoho rolí v technice, i stát se webovým designérem vyžaduje kreativní i analytické stránky vaší mysli. Web Design je všestranná kariéra se spoustou příležitostí k výklenku nebo opravdovému kurzu, jakmile zjistíte přesně to, co máte rádi.

Jaké dovednosti potřebujete, pokud se chcete stát úspěšným webovým designérem? V tomto článku jsme’Pokryjte základní dovednosti, které potřebujete vědět, abyste byli najati jako webový designér, plus měkké dovednosti, které vám pomohou oddělit.

Obsah

 1. Jaké jsou technické dovednosti, které potřebujete vědět, abyste se stali webovým designérem?
 2. Dovednosti měkkého webového designu, které vás odlišují
 3. Jak se naučit dovednosti webového designu online

�� Příbuzný: Jaký je rozdíl mezi webovým designérem a webovým vývojářem?

žena v brýlích s rukou na obličeji, přemýšlení

Chcete se naučit zdarma design a kódování? Připojte se k našemu kódovacímu táboru!

HTML & CSS Essentials

Návrh uživatelských zkušeností

Python – jazyk AI ��

Navíc, jak se rozhodnout, jaká technologická role je pro vás to pravé!

Začněte ještě dnes

Jak se naučit webový design: Jaké jsou technické dovednosti, které potřebujete vědět, abyste se stali webovým designérem?

Nejprve, nechte’s přejděte přes technické dovednosti potřebné k tomu, aby se stal webovým designérem.

1. Vizuální design

Může se zdát zřejmé, že potřebujete znalosti designu, abyste byli webovým designérem, ale co přesně to znamená? Web Design je ve skutečnosti podmnožinou většího pole vizuálního designu, takže má smysl začít tam.

Ve společnosti SkillCrush učíme vizuální design, protože se zaměřuje na digitální produkty a nastavuje vás, aby uspěl v kariéře designu, včetně webového designu. Když se naučíte vizuální design, naučíte se zásady základního designu, musíte být webovým designérem.

Principy designu jsou to, co určuje vzhled a dojem webu, a jsou jedním z nejdůležitějších konceptů pro webové designéry. Mohou se pohybovat od rozměrů, přes typografii, přes mřížkové systémy až po teorii barev. Učení vizuálního designu znamená vytvoření náladových desek a typu hierarchie a experimentování s webovými písmeny a barevnými paletami.

�� Související: Co je vizuální design? Grafický design, design uživatelského rozhraní, webový design – co’je rozdíl?

. Ux

UX znamená uživatelský zážitek nebo jak se lidé cítí (klid, frustrovaní atd.) Když používají web. Především design UX je o přiblížení se k vašim návrhům z uživatelsky přívětivé a první perspektivy-jak můžete vytvořit design webových stránek, který jim pomáhá získat přesně to, co potřebují?

Za to, ty’LL zkoumat vaše uživatele a vytvářet “Personas” (Profily imaginárních ideálních uživatelů). Vy’LL Rozložte stránky a obsah s mapou webu. Vy’Zjistěte, že uživatelé cestují na vašem webu v uživatelských tocích. Například vždy kliknou přímo na sociální média? Nebo jen hledají kontaktní informace? Vy’LL Použijte responzivní design k zohlednění různých velikostí obrazovky a zlepšení funkčnosti pro všechny uživatele, bez ohledu na zařízení.

Jako návrhář UX, vy’Vytvářejte drátové snímky a použijte prototypování a šablony k načrtnutí klíčových částí každé webové stránky, včetně uživatelského rozhraní. Všechny tyto komponenty jsou nezbytné pro procvičování designu uživatelských zkušeností.

�� Poznámka: SkillCrush má také kurz doplňků UX, který si můžete koupit s naší kurz techniky pro přestávku.

žena v brýlích s rukou na obličeji, přemýšlení

Chcete se naučit zdarma design a kódování? Připojte se k našemu kódovacímu táboru!

HTML & CSS Essentials

Návrh uživatelských zkušeností

Python – jazyk AI ��

Navíc, jak se rozhodnout, jaká technologická role je pro vás to pravé!

Začněte ještě dnes

3. Software grafického designu a webového designu

Jako každý řemeslník, jako webový designér, pro svou práci potřebujete ty správné nástroje. Znalost vaší cesty kolem standardů průmyslu webového designu a grafického designu bude v každém případě užitečné a v mnoha kritických. Při navrhování webové stránky lze provést přímo ve webovém prohlížeči, nástroje jako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Sketch se používají v grafickém designu a webovém designu pro důležité pracovní funkce: Vytváření maket, navrhování aktiv (myslím loga a obrázky) a samozřejmě úpravy a vylepšení fotografií.

Měli byste se naučit, jak je používat (i když, pokud vy’Začínáme jen, zvažte místo toho vyzkoušet několik volných alternativ Adobe Photoshop).

4. Html

Počkejte, abyste se stali webovým designérem, potřebujete vědět, jak kódovat? Možná jste si nepředstavovali, že by weboví designéři museli vědět žádný Kód, ale je nutné určité množství technických dovedností – pro většinu úloh designu se očekává trochu znalosti s HTML a CSS. HTML znamená jazyk Hypertext Markup, což je programovací jazyk používaný k umístění obsahu na webovou stránku a dávat mu strukturu na přední straně. To znamená’S Jak proměnit spoustu slov na titulky, odstavce a zápatí. A to’S také jak získáte “chladný” Obsah jako fotografie, videa a grafika na webu.

5. CSS

A pak tam’s html’s partnerem, CSS nebo kaskádové listy. CSS je kódovací jazyk, který říká prohlížečům, jak formátovat a styl HTML pro webovou stránku. Jinými slovy’s tím, co způsobuje, že veškerý text a další obsah vypadají dobře a mají design. S CSS můžete upravit barvy, změnit písma nebo přidat ohromující pozadí – a ještě mnohem více! To je místo, kde vaše oko pro design opravdu svítí a jak můžete své kreativní razítko umístit na všechny stránky, které vytvoříte.

Profesionální tip: Pokud se chcete začít učit webový design zdarma, HTML & CSS jsou skvělé dovednosti začít. My’Ve dostal náš bezplatný kódovací tábor, pokud jste’Je připraven tady a teď. Jinak se podívejte na naše zaokrouhlování bezplatných zdrojů pro učení se kódovat.

�� Související: Toto jsou práce, která můžete získat s HTML a CSS

✨ Bonus!✨ JavaScript

I když můžete kódovat své návrhy pomocí pouze HTML a CSS, pokud můžete také programovat pomocí JavaScriptu, vy’Mám obrovskou nohu proti konkurenci. JavaScript, který je jak předním i back -end programovacím jazykem, vám umožňuje převzít statické prvky na vašem webu a učinit je interaktivním. S JavaScriptem můžete vytvořit kanály na Twitteru, které se aktualizují automaticky, webové stránky, které vypadají jinak, když jste’znovu se přihlásit, posuvníky obrázků a další!

Měkké dovednosti, kterou každý webový designér potřebuje

Nyní, když máte design a technologické díly dolů, musíte pouze přidat nějaké měkké dovednosti, abyste se udrželi v organizované a efektivní práci ve vaší práci s webovým designem. To jsou dovednosti, které většina webových designérů přísahá, takže si ušetřete nějaký čas tím, že se je naučíte, spíše než později.

6. Organizace času

Ať už’zájem se o učení webového designu na volné noze nebo pro práci pro společnost, vy’Musím zůstat na vrcholu svého rozvrhu a vaše projekty být úspěšným webovým designérem. To může znamenat poznávání aplikací produktivity, jako jsou seznamy úkolů nebo kalendáře nebo, zejména pokud jste’Re ve velké organizaci, výuku nástrojů pro sledování projektu, jako je Trello nebo Jira. Ať už jsou nástroje jakékoli nástroje, zvládnutí umění priorit a sledování vaší práce bude nezbytné pro váš úspěch (a zdravý rozum!) v rušném světě webového designu.

. Komunikační dovednosti

Zůstat v kontaktu a nasazením svého bodu jsou také nutné mít dovednosti pro návrháře. Můžeš’t si živí živobytí z budování webových stránek bez velké komunikace. Vy’Musím udržovat klienty aktuální ohledně pokroku svých projektů, plus nápady na hřiště a vysvětlit své výtvory. Můžete být dokonce vyzváni, abyste pro weby udělali nějaké copywriting nebo úpravy, zejména pokud jste’Spusťte svůj vlastní obchod s jednou osobou. Tak se spojte na své psaní a své prezentační dovednosti a vy’Ujistěte se, že se dostanete na svůj názor s klienty a spolupracovníky.

8. SEO / Digitální marketing / sociální média

Sada dovedností SEO (optimalizace vyhledávače), digitální marketing a sociální média se může zdát jako’. Ale protože internet je způsob, jakým se dnes tolik společností prodává, měli byste také ovinout hlavu kolem nich. Dokonce i znát základy každého a mít na paměti pro klienty i vaše vlastní stránky vám dostanete dlouhou cestu na cestě webového designéra.

9. Podnikání / správa klientů

A jako zaměstnanec nebo jako nezávislý pracovník vám porozumění spodním řádku vám pomůže zajistit, aby jste vy nebo vaše společnost byla zisková a udržitelná. Ty’Musíte se vrátit k MBA, ale měli byste mít představu o cílech a financích vašeho zaměstnavatele nebo vlastního podnikání, abyste je mohli použít k vedení své práce. A pokud vás’Opětovné navrhování přímo pro klienty byste měli mít plán, jak zajistit, aby váš peněžní tok a nevyřízený projekt byly zdravé a proveditelné v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Jak se naučit dovednosti webového designu online

Jak vidíte, tam’S Nic tajemného ani ohromujícího o dovednostech, které musíte být webovým designérem, ale existuje otázka, kde a jak se naučit být webovým designérem. Nadace na technické straně a dobrá rukojeť na organizačních částech vás přivede a budete tam pro vás, když budujete své znalosti a svou kariéru ve webovém designu.

Můžete se dozvědět všechny dovednosti, o kterých jsme hovořili výše v SkillCrush’S BREAK INE TECH PROGRAME, komplexní, zcela online studijní kurz, který vás přivede z nuly k práci ve vývoji webových stránek nebo jako webový designér v měsících. .

My’VE také dostal konkrétnější kurz vizuálního designéra, který pokrývá vše od teorie barev a typografie až po stal se Photoshop Master. To’S Perfektní digitální kurz pro kreativní typy posedlé barvami, písmami a všemi věcmi vizuálními.

Naše kurzy jsou plně online a zahrnují 24/7 přístup k materiálům, stejně jako spoustu podpory od přátelských instruktorů a vašich spoluobčanů v online studentské komunitě. Vy’Dokonce se naučím, jak najít, přistát a dokončit svůj první projekt placení webového designu do měsíců

��Profesionální tip:Ty’T potřebují jakýkoli zážitek z designu nebo kódování, abyste mohli začít s některým z našich kurzů. Připojte se k nám nyní, abyste získali tu vzrušující a fascinující kariéru ve webovém designu’snil o.

žena v brýlích s rukou na obličeji, přemýšlení

Chcete se naučit zdarma design a kódování? Připojte se k našemu kódovacímu táboru!

HTML & CSS Essentials

Návrh uživatelských zkušeností

Python – jazyk AI ��

Navíc, jak se rozhodnout, jaká technologická role je pro vás to pravé!

Začněte ještě dnes

Autorský obrázek

Kelli Smith

Kelli Smith je senior operační manažer ve společnosti Skillcrush. Zakryla technické dovednosti, kariéru a produktivitu pro dovednost a múzu a její práce se objevila v INC. a Business Insider. Má MBA v mezinárodním podnikání a pracuje více než dvacet let ve vzdělávání. Kelli je velkým fanouškem aplikací pro tanec, podcasty a seznamu úkolů.

Vyžaduje webový design kódování?

Vyžaduje webový design kódování? Mohu navrhnout web bez kódování? Mohu navrhnout optimalizovaný web bez kódování? jestli ty’Na tyto otázky někdy přemýšlel, pak je tento článek pro vás.
Předtím, než se budete pohybovat, si myslíte, že je obtížné se naučit webový design? Kliknutím sem zjistíte.

Nejprve, nechte’s Vysvětlete, o čem je webový design.
Web Design je proces vytváření webu od nuly. Zahrnuje navrhování rozvržení, výběr barevných schémat a vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní. Obecně se to provádí pomocí různých technologií jako HTML, CSS a JavaScript.

Vyžaduje webový design kódování

Jedna otázka, která často vyvstává v komunitě webového designu, je to, zda webový design vyžaduje kódování nebo ne. V reakci na otázku, “Vyžaduje webový design kódování?” odpověď je ano. HTML, CSS a JavaScript jsou základní stavební bloky webového designu a všechny vyžadují kódování.

Obsah

Html

Vyžaduje webový design kódování

Za prvé, HTML, který znamená jazyk Hypertext Markup, je standardní jazyk používaný k vytvoření struktury webu. HTML kód říká prohlížeči, jaké prvky se zobrazují, jako jsou nadpisy, odstavce, obrázky a odkazy.

CSS

Vyžaduje webový design kódování

Za druhé, CSS, který znamená kaskádové listy ve stylu, se používá ke stylu webu. Kód CSS definuje barvy, písma a rozvržení webu. Používá se také k vytvoření animací a dalších vizuálních efektů.

JavaScript

Vyžaduje webový design kódování

Na druhé straně JavaScript přidává na web interaktivitu. JavaScript vytváří na webu vyskakovací okna, posuvníky a další interaktivní prvky. Vytváří také dynamický obsah, jako jsou posouvání zpravodajských kanálů a aktualizace počasí.

Mezitím je možné vytvořit web bez kódování. Toho je dosaženo pomocí stavitelů webových stránek a systémů správy obsahu. Stále je však důležité mít určité znalosti HTML, CSS a JavaScript, aby se web plně přizpůsobil a oživil design.

Zatímco webový design lze provést bez kódování, existuje několik výhod, jak se učit, jak kódovat. Zde jsou některé z výhod učení se kódovat při webovém designu:

Výhody učení, jak kódovat při webovém designu

• •Větší kontrola: Tím, že se naučíte kódovat, máte větší kontrolu nad vzhledem a pocitem vašeho webu. Proto můžete vytvářet vlastní prvky a rozvržení, která nejsou k dispozici v tvorbách webových stránek a systémech správy obsahu.

• Rychlejší pracovní postup: Vědět, jak kódovat, také zrychluje proces návrhu. Proto můžete snadno provést změny v kódu a upravit návrh webu, spíše než se spoléhat na nástroj třetí strany.

• Vylepšená spolupráce: Naučit se kódovat také zlepšuje spolupráci mezi designéry a vývojáři. Tímto způsobem existuje efektivní komunikace mezi vámi a vývojáři. Na druhou stranu mohou vývojáři snadněji převádět vaši vizi do kódu.

• •Lepší řešení problémů: Nakonec se naučení kódovat zlepšuje dovednosti řešení problémů. Designéři, kteří vědí, jak kódovat snadno identifikovat a opravit problémy se svými webovými stránkami, spíše než se spoléhat na někoho jiného, ​​aby to pro ně udělal.

Závěrem lze říci, že zatímco webový design lze provést bez kódování, může vám mít značné znalosti o kódování velmi prospěch. Ať už jste začátečník nebo zkušený designér, naučit se kódovat vaše dovednosti a učinit vaše projekty webového designu úspěšnějším.

Proto, pokud vy’Opravte se o další informace o webovém designu a kódování, navštivte naše webové stránky na Albanny Technologies. Náš tým odborníků vám může poskytnout školení a zdroje, které potřebujete k úspěchu ve webovém designu.