Má Webroot správce hesla?

Souhrn:

Funkce správy hesel společnosti Webroot byla upgradována a nyní zahrnuje LastPass. S LastPass Premium si zákazníci Webroot mohou využívat výhod, jako je ukládání hesel a poznámek do trezoru hesla, přístup k heslům na všech zařízeních a automatické vyplnění a uložení funkčnosti pro snadný přístup k uloženým informacím. Aby mohli uživatelé nastavit účet LastPass.

Klíčové body:

 1. Prodlužování hesla: Ukládejte a uspořádejte všechna hesla a poznámky do trezoru.
 2. Přístup na všech zařízeních: Okamžitě přistupujte k heslům na více zařízeních.
 3. Automatické vyplnění a uložení: Ušetřete informace pro snadný přístup k kliknutí.

Otázky a odpovědi:

 1. 1. Mohou uživatelé Webroot bezpečně ukládat svá hesla a poznámky?
 2. Ano, uživatelé Webroot mohou bezpečně ukládat svá hesla a poznámky do trezoru hesla poskytovaného společností LastPass.

 3. 2. Jsou hesla přístupná na všech zařízeních?
 4. Ano, hesla uložená s LastPass lze přistupovat na všech zařízeních, protože účet je synchronizován na více zařízeních.

 5. 3. Jak LastPass zjednoduší proces přihlášení?
 6. LastPass umožňuje uživatelům automaticky vyplnit a ukládat přihlašovací údaje, což usnadňuje přihlášení k webovým stránkám s přístupem na jedno kliknutí.

 7. 4. Mohou noví zákazníci Webroot zřídit svůj účet LastPass?
 8. Ano, noví zákazníci Webroot si mohou zřídit svůj účet LastPass a začít používat funkci správy hesel.

 9. 5. Mohou stávající zákazníci Webroot zřídit svůj účet LastPass?
 10. Ano, stávající zákazníci Webroot mohou také zřídit svůj účet naposledy, aby používali funkci správy hesel.

 11. 6. ?
 12. Uživatelé mohou najít více informací o práci s heslami v uživatelské příručce pro správu WSA.

 13. 7. Je k dispozici bezpečné správy hesel pro všechny zákazníky Webroot?
 14. Ne, zabezpečené správy hesel je k dispozici pouze pro zákazníky s předplatným pro Webroot Secureanywhere Complete nebo Secureanywhere Internet Security Plus.

 15. 8. Jak mohou uživatelé Androidu používat správu hesel?
 16. Uživatelé systému Android mohou používat správu hesel otevřením prohlížeče Webroot SecureWeb a přístupem k webům spravovaným heslem.

 17. 9. Může být automatické vyplnění použity na webových stránkách, které nejsou pro něj předem nastaveny?
 18. Ano, uživatelé mohou používat automatické vyplnění na webových stránkách, které pro něj nejsou předem nastaveny klepnutím na možnost automatického vyplňování a výběrem požadovaného webu ze seznamu.

 19. . Jaké možnosti jsou k dispozici v tlačítku nabídky na zařízeních Android?
 20. .

Kontaktní informace:

385 Interlocken Crescent Suite 800

Broomfield, CO 80021

Informace o autorských právech:

Webové stránky správy WSA

Copyright © 2019 Webroot

Má Webroot správce hesla?

385 Interlocken Crescent Suite 800

Má Webroot správce hesla?

Об эой странице

Мы зарегистрировали подvoje. С помощю этой страницы мы сможем определить, что запросы отправля и а не робот робот. Почему это могло произойй?

Эта страница отображается т случаях, ког část автоматичч с с с с з з с и и з з з с з с з з с с с с с с с с с с с с с с с с с з с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с которые нарушаюш условия. Страница перестанет отображаться gle того, как эти запросы прекрататсся. До этого момента для исползованиdělá.

Источником запросов может служить вредоносное по, подключаемые мо část и и и и и и и и и и и и и и с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с. ыылку запросов. Если ы исполззуете общий доступ в интернет, проблема может ыыть с к к к как ж к как ж к каbit ж к как živa. Обратитесь к с с системному администратvo. Подробнее.

Проверка по слову может емами, или же водите запросы очень часто.

Má Webroot správce hesla?

Funkce správy hesel Webroot® získala upgrade. Tato funkce, která je zahrnuta jako součást vašeho předplatného Webroot, je poháněna společností LastPass®, nejdůvěryhodnější jméno v bezpečné správě hesla.

 • Password Vault – Uložte všechna svá hesla a poznámky do vašeho trezoru, kde je lze v budoucnu organizovat a snadno dostupné.
 • Přístup na všech zařízeních – Uložte heslo na jednom zařízení a to’s okamžitě k dispozici na každém zařízení. .
 • Automatické vyplnění a uložení -Uložit heslo, adresu nebo platební kartu jednou a LastPass jej uloží ve svém trezoru pro snadný přístup k kliknutí.

Chcete -li začít, budete muset nastavit svůj účet LastPass. Vyberte jednu z následujících:

 • Nastavení a přístupu k LastPass, pokud jste novým zákazníkem Webroot.
 • Nastavení a přístupu k LastPass, pokud jste stávající zákazník Webroot.

385 Interlocken Crescent Suite 800

Broomfield, CO 80021

Webové stránky správy WSA

Copyright © 2019 Webroot

Má Webroot správce hesla?

SecureWeb vám umožňuje prohlížet a spustit weby spravované heslem, automaticky naplnit vaše osobní údaje ve formulářích webových stránek a pomocí funkce automatického vyplnění naplnit své přihlašovací údaje na přihlašovací stránku.

Chcete-li používat správu hesel na vašem zařízení Android, musíte nejprve definovat weby spravované heslem. Další informace naleznete v práci s heslami v uživatelské příručce pro správu webových stránek WSA. Viz také Referenční příručka LastPass.

Poznámka: .

Chcete -li používat správu hesel:

 1. Z domovského panelu vašeho zařízení klepněte na SecureWeb ikona. Prohlížeč Webroot se otevírá s bezpečným povoleným prohlížením.
 2. Pomocí prohlížeče otevřete webovou stránku spravovanou heslem.
 3. Klepněte na Jídelní lístek tlačítko na zařízení Android. Zobrazení následujících možností:
  • Automatické vyplnění -umožňuje vám naplnit přihlašovací údaje na webu, který není předem nastaven pro automatické vyplnění.
   • Když klepnete Automatické vyplnění, Zobrazuje se název vašeho webu spravovaného heslem.
   • .
   • Pokud například definovali dva různé přihlášení pro web, vy a váš manžel sdílíte bankovní web, ale pro své samostatné kontrolní účty použijte různé přihlášení, klepněte Automatické vyplnění Chcete -li zobrazit různé definice webu, potom klepnutím na název webu se přihlaste.
  • Vyplňte formuláře -Zobrazuje vaše předdefinované profily formuláře. Klepněte Vyplňte formuláře, .
  • Klenba -Zobrazuje všechny vaše stránky spravované heslem.
   • Chcete -li získat přístup k jednomu z webů, klepněte na název webu z trezoru. Pokud jste pro tento web zadali auto-login, budete automaticky přihlášeni.
   • .
   • Klepněte Zobrazit podrobnosti webu Chcete -li zobrazit panel, který zobrazuje vaše přihlašovací údaje a další informace o definici webu.
  • Více – Zobrazuje obnovovací stránky a pomoc. Pokud jste provedli nedávné změny na svých heslech spravovaných z vašeho PC, klepněte Obnovit stránky Stáhnout změny do mobilního zařízení.

385 Interlocken Crescent Suite 800

?

Мы зарегистрировали подvoje. С помощю этой страницы мы сможем определить, что запросы отправля и а не робот робот. Почему это могло произойй?

Эта страница отображается т случаях, ког část автоматичч с с с с з з с и и з з з с з с з з с с с с с с с с с с с с с с с с с з с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с которые нарушаюш условия. Страница перестанет отображаться gle того, как эти запросы прекрататсся. До этого момента для исползованиdělá.

Источником запросов может служить вредоносное по, подключаемые мо část и и и и и и и и и и и и и и с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с. ыылку запросов. Если ы исполззуете общий доступ в интернет, проблема может ыыть с к к к как ж к как ж к каbit ж к как živa. Обратитесь к с с системному администратvo. Подробнее.

.