Jak nainstalovat GUI na Ubuntu
Souhrn:
V tomto článku vás provedu procesem instalace grafického uživatelského rozhraní (GUI) na cloudových serverech Ubuntu 22. Ve výchozím nastavení přicházejí servery Ubuntu s rozhraním příkazového řádku (CLI), které je lehké a vyžaduje nízké hardwarové zdroje. U úkolů, které vyžadují GUI, jako je například spuštění grafických aplikací, musíme na náš server nainstalovat GUI.
Klíčové body:
1. Nainstalujte LightDM: Začněte instalací LightDM, jednoho z nejpoužívanějších manažerů zobrazení pomocí následujícího příkazu: [příkaz]
2. Balíček pro stolní počítače Ubuntu: Nainstalujte minimální desktopový balíček Ubuntu pomocí příkazu [příkaz]. Tento balíček poskytuje základní komponenty GUI.
3. XRDP: XRDP je implementace Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP). Nainstalujte jej s [příkazem]. Umožňuje vzdálený grafický přístup na stolní počítač Linux.
4. Zkontrolujte stav XRDP: Ověřte stav XRDP pomocí příkazu [příkaz]. Tím je zajištěno, že instalace byla úspěšná.
5. Konfigurace firewallu UFW: Pokud má váš server povoleno firewall, postupujte podle těchto kroků a povolte port RDP 3389: [příkazy]. To umožňuje vzdálený přístup k GUI.
6. Přístup k serveru: Použijte klienta vzdálené plochy na Windows a získejte přístup k desktopu Ubuntu. Zadejte přihlašovací údaje a vytvořte připojení.
7. Obrázky připojení vzdálené plochy: Článek obsahuje obrázky představující kroky zapojené do přístupu na server pomocí připojení vzdálené plochy.
8. Související tutoriály: Najděte seznam souvisejících tutoriálů pro instalaci GUI pro různé operační systémy založené na Linuxu.
Jak nainstalovat GUI na Ubuntu – často kladené otázky
1. Co je LightDM?
LightDM je správce displeje, který poskytuje grafickou přihlašovací obrazovku a spravuje uživatelské sezení na Ubuntu.
2. Jak funguje XRDP?
XRDP funguje jako most mezi klientem RDP a Linux Desktop, což umožňuje vzdálený přístup k GUI.
3. Jak mohu zkontrolovat, zda běží XRDP?
Pomocí příkazu [příkaz] zkontrolujte stav XRDP. Pokud je spuštěn, uvidíte potvrzovací zprávu.
4. Co je firewall UFW?
UFW (nekomplikovaný firewall) je výchozí nástroj pro konfiguraci brány firewall pro Ubuntu. Poskytuje snadno použitelné rozhraní pro správu pravidel brány firewall.
5. Jak mohu povolit port RDP 3389 v UFW?
Sledujte příkazy [příkazy] uvedené v článku, abyste povolili port RDP 3389 a znovu načtěte firewall.
6. Mohu přistupovat ke serveru Ubuntu pomocí jiného klienta na dálku?
Ano, můžete použít libovolný klient pro dálku, který podporuje protokol RDP pro přístup k serveru Ubuntu.
7. Existují nějaké bezpečnostní úvahy při umožnění vzdáleného přístupu k GUI?
Povolení vzdáleného přístupu k GUI vystavuje server potenciálním bezpečnostním rizikům. Je důležité nakonfigurovat správná bezpečnostní opatření, jako jsou silná hesla a pravidla brány firewall, pro ochranu serveru.
8. Kde najdu více tutoriálů pro instalaci GUI pro další distribuce Linuxu?
Článek poskytuje seznam souvisejících tutoriálů pro instalaci GUIS na CentOS, Debian, Almalinux, Rockylinux a Fedora.
9. Jaké jsou systémové požadavky na instalaci GUI na Ubuntu?
Pro tento tutoriál budete potřebovat hybridní nebo dedikovaný server Servermania, Ubuntu Server 20.04, a uživatelský účet s oprávněními SUDO nebo root. Článek také uvádí minimální hardwarové požadavky.
10. Mohu provádět administrativní úkoly pomocí uživatele root?
Jako nejlepší postup se doporučuje vytvořit jiného uživatele s oprávněními sudo a použít tento účet pro provádění administrativních úkolů, spíše než přímo používat uživatele root.
To uzavírá naši sekci FAQ pro instalaci GUI na Ubuntu. Máte -li jakékoli další dotazy, neváhejte a zeptejte se v komentářích nebo na základě souvisejících tutoriálů pro více informací. Šťastná instalace GUI na Ubuntu!

Jak nainstalovat GUI na Ubuntu

Nejprve, nechte’s Nainstalujte jeden z nejpoužívanějších manažerů zobrazení s názvem LightDM pomocí následujícího příkazu:

Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery Ubuntu 22

Servery Ubuntu jsou vybaveny rozhraním příkazového řádku jako výchozí. Rozhraní příkazového řádku nebo CLI je rozhraní založené na textu, takže spotřebovává nízké hardwarové zdroje a může také dobře běžet na obrazovce s nízkým rozlišením. GUI na druhé straně vyžaduje ve většině případů více hardwarových zdrojů a obrazovku s vysokým rozlišením.

XRDP je implementace Open-Source implementace protokolu Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP), která umožňuje graficky ovládat vzdálený systém. Uživatelé mají vzdáleně přístup na plochu Linux pomocí klienta RDP, pokud je nainstalován XRDP.

Tato příručka popisuje kroky k instalaci Ubuntu-Desktop a XRDP na Ubuntu 22.04 LTS.

Krok 1: Nainstalujte stolní počítač Ubuntu

 1. SSH přístup k serveru Ubuntu jako root nebo uživatel sudo.
 2. Nainstalujte Ubuntu Minimal Desktop Package v Ubuntu pomocí příkazu níže.

# apt instalace ubuntu-desktop-minimal -y 

ubuntu22gui1

Krok 2: Nainstalujte XRDP na serveru

  Nainstalujte balíček XRDP pomocí následujícího příkazu.

# apt instalace xrdp -y 

ubuntu22gui2

Zkontrolujte stav XRDP pomocí následujícího příkazu.

# SystemCtl Stav XRDP 

Ubuntu22gui3

Krok 3: Konfigurace ufw Firewall

Pokud server nemá povolený firewall, přeskočte krok 3.

  Pomocí následujících příkazů povolíte port RDP 3389. Po povolení portu, znovu načtěte a zkontrolujte stav UFW a restartujte.

# ufw Povolit 3389 # ufw reload # ufw status # restart 

ubuntu22gui4

Krok 4: Přístupový server pomocí připojení vzdálené plochy

 1. Získejte přístup k desktopovému systému Ubuntu od Windows pomocí klienta vzdálené plochy . ubuntu22gui5
 2. Kliknutím na tlačítko ANO pokračujte s připojením. ubuntu22gui6
 3. Zadejte přihlašovací údaje a klikněte na tlačítko OK. ubuntu22gui7
 4. Jakmile jsou zadány správné přihlášení, je na obrázku níže uvedená obrazovka stolního stolního systému ubuntu na obrázku. Ubuntu22gui8

Související návody

 • Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery CENTOS 7 a CENTOS 8
 • Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery Ubuntu 20
 • Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery Debian 11
 • Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery Almalinux 8
 • Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery Rockylinux
 • Jak nainstalovat grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro cloudové servery Fedora

Jak nainstalovat GUI na Ubuntu

Untuntu-Feature

Plánujete pro své podnikání používat server Ubuntu? Je to jeden z nejpopulárnějších operačních systémů založených na open-source na světě. To’S snadno použitelný a obrovský ekosystém s otevřeným zdrojovým kódem jej podporuje.

Servery založené na Linuxu se používají nejen pro spuštění úkolů na pozadí; Můžete je také použít pro spuštění bohatých, grafických aplikací. Z tohoto důvodu byste na server museli nainstalovat GUI (grafické uživatelské rozhraní).

V tomto rychlém tutoriálu jsme’Proveďte vás kroky, jak nainstalovat GUI na Ubuntu.

Požadavky na systém

Zde jsou systémové požadavky a systémové zdroje, které byste pro tento tutoriál potřebovali:

 • Hybridní nebo dedikovaný server Servermania
 • Ubuntu Server 20.04 Operační systém
 • Přístup k uživatelskému účtu s oprávněními SUDO nebo Root
 • 1.0 GHz Dual Core Processor
 • Prostor pevného disku 20 GB
 • 1 GB RAM

Ačkoli požadavky závisí na očekávaném toku provozu na vašem webu, dokumentovali jsme jakékoli holé minimum, které byste museli začít na stránce požadavků na systém Ubuntu.

Chcete -li upgradovat, zkontrolujte Servermania’s řada nabídek a pro hostování Ubuntu 22.04 Na serveru Servermania viz hostování Ubuntu na serveru Servermania.

Konfigurace Ubuntu 22.04

Krok 1: Přihlaste se do serveru Ubuntu

Přihlaste se pomocí svého rootského hesla pro instanci Ubuntu pomocí následujícího příkazu:

root@localhost: ~# ssh root@servermania_server_ip

Alternativně můžete použít klávesy SSH (Secure Shell) k provedení přihlášení bez hesla. Jako osvědčený postup nepoužívejte uživatele kořenů pro provádění administrativních úkolů. Vytvořte jiného uživatele.

Krok 2: Aktualizace a upgrade balíčků apt-get

Aktualizujte a upgradujte správce balíčků APT-GEG pomocí následujícího příkazu:

Sudo apt-get aktualizace && sudo apt-get upgrade

Spuštění tohoto příkazu zajišťuje, že máte nejnovější balíčky a úložiště aktualizované ve správci balíčku.

Nainstalujte správce displeje (prostředí pro stolní počítače)

V ekosystému Linux potřebujete software s názvem The Display Manager, který vám umožní vidět přihlašovací obrazovku GUI Ubuntu pro váš vybraný linuxový OS.

Jakmile se přihlásíte do plochy pomocí správce displeje, správce displeje otočí ovládací prvek na správce oken, kde GNOME, KDE atd., Přichází na obrázek.

Krok 1: Používání instalace sudo apt-get pro instalaci LightDM

Nejprve, nechte’s Nainstalujte jeden z nejpoužívanějších manažerů zobrazení s názvem LightDM pomocí následujícího příkazu:

sudo apt-get install lightDM

Podobně jako u LIGHTDM existuje mnoho dalších možností, z nichž si můžete vybrat, například GDM, SDDM, LDM atd.

Váš výběr DM (Správce displeje) by měl zvážit zdroje, které budou konzumovány, o flexibilitě v konfiguraci, která’je možné a rozsah podpory komunity pro problémy a opravy chyb.

Krok 2: Spuštění služby LightDM

Jakmile je LightDM nainstalován ve vašem systému, můžete spustit následující příkaz a spustit službu LightDM, aby zvládl ovládací prvky displeje do správce oken.

Sudo SystemCtl Start LightDM

Nainstalujte GUI serveru Ubuntu

Krok 1: Nainstalujte úkol

Musíte si vybrat, zda nainstalovat GUI (grafické uživatelské rozhraní) pouze pomocí APT nebo APT-GEG nebo použít pokročilejší nástroj zvaný Tasksel, což vám umožní provést instalaci rychleji instalací více balíčků do jednoho koordinovaného procesu samostatné úkoly. My’Používám pro instalaci TaskSel:

sudo apt-get instalace úkol

A pokud vás’znovu používat apt místo apt-get můžete použít následující příkaz:

sudo apt instalace úkolů

Krok 2: Nainstalujte prostředí pro stolní počítače

Jakmile je nainstalován manažer Tasssel, můžete pokračovat v instalaci jednoho z mnoha dostupných prostředí na stolních počítačích; V našem případě my’LL nainstalovat desktop GNOME, což je výchozí prostředí pro server Ubuntu, pomocí následujícího příkazu:

sudo tasksel nainstalujte ubuntu-desktop

Můžete také spustit následující příkaz a vybrat software, který se má nainstalovat z předdefinované kolekce softwaru:

úkol

Po výzvě vyberte Ubuntu Desktop Nainstalovat vybrané prostředí pro stolní počítače.

Použijte prostor Klíč pro výběr prostředí na počítači, které má být nainstalováno; udeř Tab klíč k přesunu zaostření ze seznamu softwaru na OK tlačítko dole a stiskněte zadejte.

Pokud všechno šlo správně, mělo by to spustit restart a uvidíte přihlašovací obrazovku generovanou LIGHTDM, náš vybraný správce displeje (prostředí pro stolní počítače).

Alternativně můžete také spustit následující příkaz sudo apt-get nainstalovat Ubuntu-Desktop bez použití TESKSEL:

sudo apt-get instalace ubuntu-desktop

Pro instalaci kterékoli z populárních plochých prostředí můžete použít výše uvedený příkaz apt-get.

Krok 3: Nainstalujte více GUI

Instalace více než jednoho GUI je jednoduchá instalace více než jednoho GUI na server Ubuntu.

Stisknutím klávesy F1 si můžete vybrat přepínání mezi různými GUI; Tím se přepínáme mezi relacemi GUI. Kromě Gnome existuje několik dalších dobře udržovaných GUI, z nichž si můžete vybrat, například Desktop Server XFCE Core Server, Desktop Server Xubuntu Core Server Desktop, Desktop Cinnamon Core Server, a tak.

Změna GUI na Ubuntu nedělá’t, pokud jste změnili proces instalace, pokud’znovu používat úkol. Pokud například chcete nainstalovat Xubuntu GUI, můžete to udělat pomocí následujícího příkazu:

sudo tasksel Instalace xubuntu-desktop

Všimněte si, že tento příkaz je stejný jako příkaz, který jste spustili, nainstalujte plochu GNOME, kromě toho, že jste’nyní nainstalujete Xubuntu-Desktop místo Ubuntu-Desktop.

Níže jsou uvedeny některé z podobných příkazů k instalaci různých GUI:

sudo tasksel nainstalovat Lubuntu Coresudo Tasksel Instalace ubuntu Mate

Všimněte si, že více GUS je zcela volitelné.

Krok 4: Reboot

Jednou’znovu provedeno s instalací, musíte restartovat svůj systém, abyste se vyzvedli, že se rozhraní změnilo.

restartovat

Pokud však váš systém neučiní’T výzva GUI a stále vás vrací na rozhraní příkazového řádku z jakéhokoli důvodu, spusťte následující příkaz a nastavte výchozí rozhraní ve vašem systému jednou provždy.

sudo systemctl set-default Graphical.cílová

Tento příkaz zajistí, aby váš systém Ubuntu byl výchozí nově nainstalovaný grafický cíl pro GUI.

Vzdálený přístup k GUI

To’s každodenní pouzdro pro přístup k vašemu stroji Ubuntu na dálku. Pokud to chcete udělat, vy’Je třeba nainstalovat aplikaci vzdálené plochy, jako je XRDP. K tomu můžete použít následující příkaz:

sudo apt-get install xrdp

Po instalaci aplikace vzdálené plochy byste ji museli přidat do SSL-CERT skupina. To můžete udělat spuštěním následujícího příkazu:

Sudo Adduser XRDP SSL-CERT

Nyní byste měli být dobré, abyste se vzdáleně připojili k čerstvě nainstalovanému plochu Ubuntu s GUI pomocí port 3389.

Závěr

V tomto tutoriálu jste se naučili, jak nainstalovat GUI na operační systém Ubuntu. Mít bohaté rozhraní otevírá svět možností ve světě open-source s mnoha aplikacemi pro firemní uživatele, vývojáře, účetní a další. Po dokončení postupu GUI na instalaci na operačním systému Ubuntu budete mít to nejlepší z obou světů – CLI a GUI.

Servermania nejen podporuje podniky s tutoriály, ale také prostřednictvím některých řešení zaměřených na podniky, jako jsou konfigurace kolokací a klastrů serveru. Pro tyto možnosti pokročilého partnerství si prosím rezervujte bezplatnou konzultaci s naším vedením účtu.

Kompletní řešení pro digitální server pro všechny

Servery vyhrazené holé kovy

Jeden nájemce, fyzický server, který vám umožňuje plný přístup k jeho zdrojům

Profesionální hybridní servery

Virtualizovaná serverová platforma hostovaná na fyzických serverech Enterprise Grade

Škálovatelné cloudové servery

Vysoce výkonná a vysoce dostupná infrastruktura

Spravovaná kolokace

Naše zařízení datového centra nové generace