Automaticky stahujte aktualizace pomocí MyDrive Connect

Souhrn:

MyDrive Connect je program, který vám umožňuje stahovat aktualizace pro vaše zařízení TomTom. Pokud nemáte přístup ke stabilní síti Wi-Fi, můžete své zařízení připojit k počítači s připojením k internetu a použít MyDrive Connect ke stažení aktualizací. V tomto článku vysvětlíme, jak používat MyDrive Connect a poskytnout některé klíčové body pro aktualizaci vašeho zařízení.

Klíčové body:

– Instalace: Chcete -li používat MyDrive Connect, musíte nainstalovat program do počítače.

– Běh na pozadí: MyDrive Connect musí být spuštěno na pozadí, aby se aktualizace stahovala automaticky. Ujistěte se, že program spustí a zkontrolujte ikonu MyDrive Connect v oblasti oznámení o Windows nebo v nabídce Apple.

– Režim spánku: Ujistěte se, že váš počítač není nastaven tak, aby při stahování aktualizací přešel do režimu spánku.

– Aktualizace Wi-Fi: Zařízení můžete také aktualizovat pomocí sítě Wi-Fi. Postupujte podle poskytnutých kroků a připojte zařízení k síti Wi-Fi a stahujte bezdrátově aktualizace.

– Připojení zařízení: Po připojení k síti Wi-Fi vás vaše zařízení upozorní, když jsou ke stažení k dispozici aktualizace. K získání těchto oznámení o aktualizaci nepotřebujete Wi-Fi.

Musíte se přihlásit nebo vytvořit účet TomTom, abyste zajistili, že vaše zařízení bude správně identifikováno a obdržíte příslušné aktualizace.

– Stahování aktualizací: Po přihlášení s účtem TomTom můžete zkontrolovat aktualizace a stáhnout je pomocí MyDrive Connect. Připojte zařízení k napájení během procesu aktualizace, abyste se ujistili, že mu nedojde energii.

– Alternativa k Wi-Fi: Pokud nemáte přístup k síti Wi-Fi, můžete použít MyDrive Connect jako alternativní metodu pro stahování aktualizací.

Otázky a odpovědi:

1. Mohu použít MyDrive Connect bez sítě Wi-Fi?
Ano, můžete své zařízení připojit k počítači s připojením k internetu a použít MyDrive Connect ke stažení aktualizací.

. Jak zjistím, zda se na pozadí běží MyDrive Connect?
Zkontrolujte ikonu MYDRIVE Connect v oblasti oznámení o Windows nebo na panelu nabídek Apple. Pokud ikonu nevidíte, spusťte program ručně.

3. Co mám dělat, když můj počítač přejde do režimu spánku během aktualizací?
Při stahování aktualizací se ujistěte, že váš počítač není nastaven do režimu spánku. V případě potřeby upravte nastavení spánku.

4. Mohu své zařízení aktualizovat pomocí sítě Wi-Fi?
Ano, můžete své zařízení připojit k síti Wi-Fi a stáhnout aktualizace bezdrátově. Postupujte podle poskytnutých kroků v článku a připojte zařízení k síti Wi-Fi.

5. Potřebuji Wi-Fi, abych získal oznámení o aktualizaci?
Ne, nepotřebujete Wi-Fi k získání oznámení o aktualizaci. Vaše zařízení vás upozorní, když jsou k dispozici aktualizace, a to i bez připojení Wi-Fi.

6. Jak se přihlásím nebo vytvořím účet TomTom?
Klepněte na možnost hlavní nabídky na zařízení a poté přejděte na Nastavení a mydrive. Odtud se můžete přihlásit nebo vytvořit účet.

7. Mohu zkontrolovat aktualizace bez účtu TomTom?
Chcete -li získat příslušné aktualizace pro vaše zařízení, musíte se přihlásit nebo vytvořit účet TomTom.

8. Jak mohu stáhnout aktualizace pomocí MyDrive Connect?
Po přihlášení s účtem TomTom můžete zkontrolovat aktualizace a stáhnout je pomocí MyDrive Connect. Podrobné pokyny postupujte podle poskytnutých kroků v článku.

9. Měl bych během procesu aktualizace připojit své zařízení k napájení?
Ano, doporučuje se připojit zařízení k napájení během procesu aktualizace, aby se zajistilo, že má dostatek energie k dokončení aktualizací.

10. Je MyDrive Connect jediný způsob, jak stáhnout aktualizace?
Ne, můžete také aktualizovat své zařízení pomocí sítě Wi-Fi. MyDrive Connect je pouze alternativní metoda pro stahování aktualizací.

11. Mohu použít mydrive připojení na více zařízeních?
Ano, můžete použít MyDrive Connect na více zařízeních. Nainstalujte program do každého počítače, který chcete použít pro aktualizaci svých zařízení.

12. Jaké typy aktualizací si mohu stáhnout s MyDrive Connect?
Můžete si stáhnout různé aktualizace, včetně aktualizací softwaru, aktualizací mapy a aktualizací fotoaparátu pomocí MyDrive Connect.

13. Mohu si vybrat, které aktualizace nainstalujte?
Ano, můžete vybrat aktualizace, které chcete nainstalovat. Použijte přepínač vedle každé nabízené položky a vyberte si, zda jej nainstalovat nebo ne.

14. Co mám dělat, pokud se moje zařízení nepřipojí k síti Wi-Fi?
Pokud má vaše zařízení potíže s připojením k síti Wi-Fi, zkontrolujte přihlašovací údaje k připojení, jako je uživatelské jméno a heslo.

15. Mohu použít MyDrive Connect jako samostatný program bez zařízení?
MyDrive Connect je speciálně navrženo pro práci se zařízeními TomTom. Nejedná se o samostatný program a vyžaduje kompatibilní zařízení připojené k vašemu počítači.

Automaticky stahujte aktualizace pomocí MyDrive Connect

Pokud ne’T mají přístup k síti Wi-Fi® nebo vaše síť Wi-Fi® je pomalá nebo ne stabilní, pak připojení k počítači s přístupem k internetu může být pro vás lepší volbou. Chcete -li to provést, musíte nainstalovat MyDrive Connect.

Aktualizuje TomTom automaticky

Об эой странице

Мы зарегистрировали подvoje. С помощю этой страницы мы сможем определить, что запросы отправля и а не робот робот. Почему это могло произойй?

Эта страница отображается т случаях, ког část автоматичч с с с с з з с и и з з з с з с з з с с с с с с с с с с с с с с с с с з с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с которые нарушаюш условия. Страница перестанет отображаться gle того, как эти запросы прекрататсся. До этого момента для исползованиdělá.

Источником запросов может служить вредоносное по, подключаемые мо část и и и и и и и и и и и и и и с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с. ыылку запросов. Если ы исполззуете общий доступ в интернет, проблема может ыыть с к к к как ж к как ж к каbit ж к как živa. Обратитесь к с с системному администратvo. Подробнее.

Проверка по слову может емами, или же водите запросы очень часто.

Automaticky stahujte aktualizace pomocí MyDrive Connect

Poznámka: . . Pokud ikonu nevidíte, spusťte program ručně.
Měli byste se také ujistit, že váš počítač není nastaven do režimu spánku, pokud mají být aktualizace staženy.

Byl tento článek užitečný?

4519 z 11962 považovalo to za užitečné

Aktualizace zařízení pomocí Wi-Fi

Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi®, zapněte zařízení a proveďte následující:

 1. Klepněte na možnost hlavní nabídky z pohledu pokynů. main_menu_bouton.jpg
 2. Klepněte Nastavení , pak klepněte Wi-Fi® .
  Dostupné sítě Wi-Fi® kolem vás jsou uvedeny. Vyberte síť, kterou chcete použít.
  V závislosti na nastavení sítě’znovu se připojíte, možná budete muset před pokračováním zadat uživatelské jméno a heslo. wifi_settings.jpg
 3. Klepněte Připojit . connect_to_wifi.jpg

Může trvat několik okamžiků, než se vaše zařízení připojí k Wi-Fi®. Pokud to trvá příliš dlouho, zkontrolujte prosím přihlašovací údaje k připojení k síti, jako je uživatelské jméno a heslo.

Jakmile je vaše zařízení úspěšně připojeno k síti Wi-Fi®, uvidíte stav Připojeno Pod názvem (SSID) sítě Wi-Fi®.

Vaše zařízení vás aktualizuje s oznámením, když jsou k dispozici aktualizace ke stažení a když odeberete zařízení z horního skla. Wi-Fi® není povinna vidět tato oznámení o aktualizaci.

Pokud ne’T mají přístup k jakékoli síti Wi-Fi® nebo vaše síť Wi-Fi® je pomalá nebo ne stabilní, kliknutím sem zobrazíte kroky o aktualizaci zařízení pomocí počítače.

Přihlaste se nebo vytvořte účet TomTom

Jednou’Ve připojení k Wi-Fi® se musíte přihlásit pomocí účtu TomTom. Tím je zajištěno, že zařízení je identifikováno v našich systémech a že jsou vám nabízeny správné aktualizace.

Pokud již máte účet TomTom, můžete se přihlásit s těmito existujícími podrobnostmi. Pokud ne’T má účet TomTom, můžete vytvořit jeden na zařízení.

 1. Chcete -li se přihlásit nebo vytvořit účet, klepněte na hlavní nabídku z zobrazení pokynů. main_menu_bouton.jpg
 2. Klepněte Nastavení a klepnout Moje jízda
  . mydrive_settings.jpg

Stahování aktualizací

Jednou’přihlášeni s účtem TomTom, vy’Jste připraveni zkontrolovat aktualizace! Nezapomeňte připojit zařízení k napájení při stahování přes Wi-Fi®, aby měl dostatek energie pro pokračování v aktualizaci.

Chcete-li aktualizovat přes Wi-Fi®, proveďte následující:

 1. Klepněte na možnost hlavní nabídky z pohledu pokynů. main_menu_bouton.jpg
 2. Klepněte Nastavení , pak klepněte Aktualizace a nové položky .
  Jakékoli nové aktualizace jsou vám nabízeny zde.
  Tyto aktualizace mohou zahrnovat aktualizace softwaru, aktualizace mapy, aktualizace rychlosti fotoaparátu atd.
  Pokud ne’T chcete nainstalovat nabízenou položku, použijte přepínač vedle položky. updates_settings.jpg
 3. Klepněte Nyní aktualizovat nainstalovat některou z položek, které jste’VELIFED. Aktualizace _-_ UPDATE_NOW.JPG

Použití MyDrive Connect jako alternativy k připojení Wi-Fi®

Pokud ne’T mají přístup k síti Wi-Fi® nebo vaše síť Wi-Fi® je pomalá nebo ne stabilní, pak připojení k počítači s přístupem k internetu může být pro vás lepší volbou. Chcete -li to provést, musíte nainstalovat MyDrive Connect.

Pokud ne’Nainstaluje nainstalované připojení MyDrive, můžete vidět, jak jej nainstalovat do našeho FAQ: Instalace MyDrive Connect .

Jakmile máte nainstalované a otevřené připojení MyDrive Connect, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Připojení k internetu pak vaše zařízení použije prostřednictvím MyDrive Connect. Nyní postupujte podle těchto kroků na vašem zařízení:

 1. Klepněte na možnost hlavní nabídky z pohledu pokynů. main_menu_bouton.jpg
 2. Klepněte Nastavení , pak klepněte Aktualizace a nové položky . updates_settings.jpg
 3. Měli byste být schopni vidět dostupné aktualizace nebo vám zpráva řekne, že vaše zařízení je aktuální. your_device_is_up_to_date.jpg

Mít potíže s aktualizací? Jsme tu, abychom pomohli. Kontaktujte nás hned

Nová mapa není uvedena v aktualizacích (Tomtom Home)

Chcete-li se přihlásit a aktualizovat software zařízení, postupujte podle níže uvedených kroků.

obraz

.

 • Klikněte Přihlásit se .
 • Když jste správně přihlášeni, vaše e-mailová adresa se objeví v pravém horním rohu okna.

  Pokud mapa stále není uvedena, možná jste si zakoupili mapu, která je nekompatibilní s vaším navigačním zařízením:

  Při nákupu mapy z online mapového obchodu musíte před výběrem mapy, kterou si přejete zakoupit, vybrat si navigační zařízení. Pokud jste v této fázi vybrali nesprávné navigační zařízení, mapa, kterou jste zakoupili, může být pro vaše navigační zařízení příliš velká a nebude uvedena v aktualizacích.

  Pro další pomoc můžete kontaktovat zákaznickou podporu kliknutím na Kontaktujte podporu Odkaz na této stránce. Ujistěte se, že máte navigační zařízení s sebou.